Mr. sci. dr Jelena Jovanović Pedijatar supspecijalista pulmologije

Pored zvanične medicine, završila je kurseve tradicionalne medicine i akupunkture. Pored rada u zvaničnim medicinskim ustanovama, razvila je metod „Bebin ples“ – tehniku kojom se na nežan način podstiče stabilan i pravilan psihomotorni razvoj deteta. Ovaj metod je posebno moćan za bebe rođene iz rizičnih trudnoća i sa povredama u porođaju. Prošlo ga je na hiljade dece, a pozitivni rezultati izlagani su na svetskim kongresima. Metod je izuzetan za rano uočavanje talenata dece.