Bebin Ples, Holistički Pedijatrijski Metod

Holistički ples, pregled u najranijem uzrastu bebe

Bebin ples – Kako se beba sama regeneriše i popravlja uz ples i pregled u najranijem uzrastu?

Šta je „Bebin ples“?

Metod Bebin ples je poseban pregled i tretman, prilagođen svakoj bebi posebno. U najmoćnijem periodu, u prvim mesecima po rođenju bebe, dok je mozak „neuroplastičan“ i može da briše „loše zapise“ izazvane prethodnim traumama i da ponovo pravi nove neuronske veze, koristeći najpametnije ćelije mozga, sprovodi se metoda Bebin ples.

Broj neurona u mozgu bebe prilikom rođenja je deset puta veći sve do trećeg meseca i još uvek dva puta veći do devet meseci, jer tada nailaze dve faze kroz koje beba prolazi i tokom kojih nestaje  ogroman broj neurona.Bebin ples je metoda kojom se mogu uočiti bebini talenti i tako  pomoći detetu da u kasnijem periodu te talente ostvari, ali je svakako posebno značajan za bebe koje su  imale trauma tokom trudnoće, prilikom porođaja ili nakon porođaja.

Ova metoda nastala je pre 25 godina  kao rezultat rada sa više od 10.000 beba. Predstavljena je na više medjunarodnih stručnih kongresa lekara.

Bebin Ples, Holistički Pedijatrijski Metod

Kako sprovodim  pregled i tretman Bebin ples?

U pitanju je nežan tretman  uz ritam koji sama beba nametne i koji pratim. Bebu ljuljuškam, s bebom hodam u određenom ritmu u prostoru, truckam je i nežno izgovaram reči i zadajem joj zadatke. Beba specifično razume pokret i govor, reaguje na  reči pedijatra obučenog za ovu metodu i  izvodimo zajedno raznovrsne zadatke. Koristimo prednost  važnog perioda  preobilnosti brojanervnih ćelija mozga pre nego što nastupi fiziološko nestajanje nervnih ćelija mozga. Bude se sva čula istovremeno u raznim akcijama i vraća „sećanje”, upošljavaju se najvažnije zone mozga da obnove nervne puteve aktivacijom najbližih ćelija i povežu sve bitne delove nervnog sistema.

Šta kaže nauka?

U nauci je ova osobina mozga bebe poznata kao neuroplastičnost, a neurofiziolozi naglašavaju da posle faze nestajanja nervnih ćelija ostaju najpametnije ćelije kao blokovi u izgradnji mozga. Sam tretman je nalik pedijatrijskoj proveri refleksa, ali su suština i efekat drugačiji. Umesto da se refleksi samo posmatraju dijagnostički, ovde su oni  i terapijski.

U toku samog pregleda refleksi koje beba nije bila u stanju da izvede  postepeno se „vraćaju“, a roditelji postaju svedoci čarolije koja je očigledna i fascinantna. Neverovatne su bebine sposobnosti da razume zahtev izražen rečima, da se „seti“ i pronađe novo rešenje i izvede ono što ranije nije mogla.

Mozak bebe i terapeuta su povezani!

Mozak terapeuta i bebin su u rezonantnoj frekvenciji, povezani ljubavlju i poverenjem, tako da beba plesanjem i izvođenjem  tretmana bira ono najkorisnije i najpovoljnije. Oporavljaju se ovim i tonus i motorni i senzorni neuroni i prate kognitivne funkcije bebe. Ovo je posebno važno kada znamo da je bilo rizika u trudnoći, na porođaju, posle porođaja. Ali je korisno svakoj bebi. Neretko, čak i kad nemamo podataka da je bilo rizika, beba nas podseti. Sam tretman  pomogne. Događa se da se gledajući bebu dok rešava zadato i mama priseti teških trenutaka koje je proživljavala u trudnoći i da se pružanjem podrške u porodičnom krugu i iskazivanjem ljubavi uspostavi trenutna i očigledna promena na bolje. Svojim dvadesetpetogodišnjim radom i učenjem, svakodnevno saznajem koliko je svaka beba i svaka porodična priča posebna.

Podoj i neizmerno vredna veza bebe i majke su najbolji način korišćenja prirodnih sposobnosti. Ja im pri svakom pregledu i razgovoru s roditeljima dajem poseban značaj. Divim se bebinoj samoregeneraciji i spretnosti da isceli i sebe i svoju porodicu.

Pedijatar supspecijalista pulmologije Pored zvanične medicine, završila je kurseve tradicionalne medicine i akupunkture. Pored rada u zvaničnim medicinskim ustanovama, razvila je metod „Bebin ples“ – tehniku kojom se na nežan način podstiče stabilan i pravilan psihomotorni razvoj deteta. Ovaj metod je posebno moćan za bebe rođene iz rizičnih trudnoća i sa povredama u porođaju. Prošlo ga je na hiljade dece, a pozitivni rezultati izlagani su na svetskim kongresima. Metod je izuzetan za rano uočavanje talenata dece.
Preporučujemo vam...
razvoj dece
Šta pokreće razvoj dece – 4 ključne radnje!
Šta pokreće i maksimalno stimuliše razvoj dece?  Roditelji najčešće misle da im treba veliki broj igračaka kako bi podstakli razvoj. Da bi ispunile svoju ulogu igračke moraju biti prilagođene uzrastu deteta. Igračke nisu najvažnije niti ključne za razvoj. Naročito nije presudan broj igračaka! Presudno je nešto drugo!Šta pokreće razvoj dece?Razvoj…
Rota virus
Rota virus kod beba i dece – Infekcija izazvana rota virusom
Gastroenteritise kod dece mogu izazvati različiti virusi. U našem podneblju kod dece je tokom zimskog perioda najčešći krivac Rota virus, čak u 65%. I drugi virusi takođe mogu uzrokovati crevne infekcije (adenovirusi, kalicivjevirusi, norovirusi), posebno kod odraslih.Rota virus  kod beba i deceZimski period karakteriše veća učestalost prehlada i kašlja kod…
Kako pripremiti dete na dolazak bebe
Kako pripremiti dete na dolazak bebe u porodicu?
Kako pripremiti dete na dolazak bebe, novog člana/ bate ili seke u prorodicu? Kako najbolje uraditi, zavisi od starosti i nivoa interesovanja prvenca. Svakako, ovo je značajna promena u životu vašeg prvenca.Kako pripremiti dete na dolazak bebe? –  Ako je dete jednogodišnjak ili dvogodišnjakKako da razgovaram sa svojim detetom o…