Nada Đukanović osnivač Baby Dream Hub-a

Nada Đukanović i Tamara Pantelić su osnivači Baby Dream Hub-a, sertifikovani stručnjaci za spavanje beba i dece od strane Sleep Sense programa.