Nada Đukanović osnivač Baby Dream Hub-a

Nada Đukanović i Tamara Pantelić su osnivači Baby Dream Hub-a, sertifikovani stručnjaci za spavanje beba i dece od strane Sleep Sense programa. Sleep Sense program je osnovan 2003. godine. Osnivač je psiholog Dejna Oblman. Sleep Sense tim čine brojni stručnjaci kao što su pedijatari, laktacijski stručnjaci, fizijatri i defektolozi, a kroz njegov trening spavanja je prošlo vise od 100.000 porodica.