Prof. dr Nedeljko Radlović

Pedijatar, gastroenterolog Predsednik Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva i član Udruženja pedijatara Srbije, Srpskog društva za ishranu, UNEPSA i IPA. Jedan od dva glavna urednika »Pedijatrija – udžbenika za poslediplomsko usavršavanje lekara«, ocenjenim delom od izuzetnog značaja za razvoj medicine.
voda u ishrani novorođenčeta, bebe i male dece

Potrebe za Vodom kod Beba i Dece

Fiziološke uloge vode su brojne i veoma važne. Kakve su potrebe za vodom kod odojčeta, bebe i malog deteta?Kao univenalni rastvarač organskih i neorganskih materija, voda omogućava odvijanje različitih biohemijskih reakcija, transport i razmenu materija humoralnu regulaciiu, održavanje izoosmolalnosti ćelijskog i vanćelijskog prostora, jonizaciju različitih jedinjenja i druge procese. Sem toga,…