Saška Čvorak Master defektolog surdolog Si pedagog

Zaposlena je u OŠ „Radivoj Popović“ u Zemunu gde radi sa decom sa različitim razvojnim poteškoćama. Radila fonetsku ritmiku sa decom sa smetnjama u razvoju, završila program edukacije Marte Meo”, seminare za Montesori program i druge.
Senzorna integracija kod kuće

Senzorna integracija kod kuće, kako je sprovoditi?

Da li je moguće da se sprovodi senzorna integracija kod kuće? Da, moguće je! Predlažemo kako sprovoditi stimulaciju taktilnog sistema, vestibularnu stimulaciju, propriocepcijskog sistema… Uz igru naravno, jer uz igru dete najbolje uči i najbolje se stimuliše. Senzorna integracija predstavlja sposobost svakog deteta da informacije koje dobija putem čula, a…