Saška Čvorak, Dipl. defektolog-surdoaudiolog

Saška Čvorak Master defektolog surdolog Si pedagog

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila na odseku za surdoaudiologiju. Iskustvo sticala u Stacionaru za autizam. Zaposlena je u OŠ „Radivoj Popović“ u Zemunu gde radi sa decom sa različitim razvojnim poteškoćama. Radila fonetsku ritmiku sa decom sa smetnjama u razvoju, završila program edukacije Marte Meo”, seminare za Montesori program i druge.
Zaposlena je u OŠ „Radivoj Popović“ u Zemunu gde radi sa decom sa različitim razvojnim poteškoćama. Radila fonetsku ritmiku sa decom sa smetnjama u razvoju, završila program edukacije Marte Meo”, seminare za Montesori program i druge.

Da li je moguće da se sprovodi senzorna integracija kod kuće? Da, moguće je! Predlažemo kako sprovoditi stimulaciju taktilnog sistema, vestibularnu stimulaciju, propriocepcijskog sistema… Uz igru naravno, jer uz igru...

Senzorna integracija predstavlja sposobost svakog deteta da informacije koje dobija putem čula, a koje se obrađuju u mozgu upotrebi za vršenje svrsishodne, ka cilju usmerene aktivnosti. Senzorna integracija Svi imamo...

Oktal - Multimam Jan24 Side
Femibion 2
Femibion 1 i 2
Femibion
Femibion
Femibion 1 i 2
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Električni bicikli i 9 prednosti u savremenom načinu života

Razdražljivost i bes u trudnoći – 5 predloga koji pomažu

Sindrom nervoznog creva (IBS) u trudnoći pacijentkinja sa inflamatornom bolesti creva (IBD)

Hipnoporođaj – Da li je moguć porođaj bez ili manje bola?

15 stvari koja deca ne vole tokom odrastanja i razvoja