Saška Čvorak Dipl. defektolog-surdoaudiolog

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila na odseku za surdoaudiologiju. Iskustvo sticala u Stacionaru za autizam. Zaposlena je u OŠ „Radivoj Popović“ u Zemunu gde radi sa decom sa različitim razvojnim poteškoćama. Radila fonetsku ritmiku sa decom sa smetnjama u razvoju, završila program edukacije Marte Meo”, seminare za Montesori program i druge.