Saška Čvorak Dipl. defektolog-surdoaudiolog

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila na odseku za surdoaudiologiju. Iskustvo sticala u Stacionaru za autizam. Zaposlena je u OŠ „Radivoj Popović“ u Zemunu gde radi sa decom sa različitim razvojnim poteškoćama. Radila fonetsku ritmiku sa decom sa smetnjama u razvoju, završila program edukacije Marte Meo”, seminare za Montesori program i druge.
senzorna integracija

Šta je to senzorna integracija? Šta su senzorne sobe?

Senzorna integracija predstavlja sposobost svakog deteta da informacije koje dobija putem čula, a koje se obrađuju u mozgu upotrebi za vršenje svrsishodne, ka cilju usmerene aktivnosti.Senzorna integracijaSvi imamo senzornu integraciju, koja nije savršena ni kod jedne osobe, ali postoje osobe koje imaju poteškoća u obradi i integraciji tih informacija. Vrlo…