Prof.dr Živoslav Tesić Hemija namirnica, hemijske nauke

hemija namirnica
PMF Beograd. Svojim radovima, istraživanjima i radom na projektima, dao značajan doprinos u međunarodnoj i domaćoj naučnoj javnosti.