Smanjite Količinu Pesticida u Hrani

Kako se može smanjiti količina pesticida u voću i povrću

Dosadašnja ispitivanja su pokazala da pojedini postupci obrade mogu u značajnoj meri da smanje količinu pesticida prisutnih u voću i povrću.

Uticaj obrade voća i povrća u domaćinstvu na količinu ostataka pesticida u njima bio je predmet brojnih istraživanja. 

Pojedini autori su ispitivali uticaj ispiranja i pranja čistom vodom i vodom sa različitim dodacima  za uklanjanje pesticida iz hrane. Kao dodaci su korišćeni deterdžent, kuhinjska so, natrijum-karbonat, vodonik-peroksid (hidrogen), kao i različite kiseline: limunska, sirćetna ili askorbinska (vitamin C).

Utvrđeno je da efikasnost pranja zavisi od različitih faktora kao što su:

vrsta pesticida, njihova rastvorljivost u vodi, temperatura vode, vrsta i količina dodataka, kao i vrsta voća i povrća.

Kako se može smanjiti količina pesticida u voću i povrću (1)

Da li je efikasnije prati toplom ili hladnom vodom?

Tako je pokazano da je efikasnije pranje toplom nego hladnom vodom, da dodatak deterdženta značajno povećava količinu pesticida koja se pranjem odstranjuje, da se sistemski pesticidi, tj. oni koji se kreću kroz biljke teže uklanjaju od onih koji deluju na površini.

Koriste se so ili sirće?

Ispitivanjem uticaja koncentracije kuhinjske soli (2-10%) u vodi za ispiranje utvrđeno je da su efikasniji rastvori sa većim sadržajem soli. Isti efekat je pokazao i dodatak sirćetne kiseline u vodu za pranje. Rastvor sirćetne kiseline se pokazao efikasnijim za uklanjanje organofosfornih insekticida iz krompira od neutralnih (kuhinjska so) ili baznih (natrijum-karbonat) rastvora.

kako smanjiti kooličinu pesticida u voću

Jabuke moramo ipak ljuštiti?

Uklanjanje pesticida iz jabuka je bilo predmet opsežne studije u kojoj su ispitani efekti skladištenja, pranja, ljuštenja, kuvanja, odstranjivanja semene lože i pravljenja soka na ostatke pesticida. Pri tome je utvrđeno da količina nijednog ispitivanog pesticida nije značajno smanjena pranjem i uklanjanjem semene lože. Skladištenjem se količina nekih pesticida značajno smanjuje usled njihove degradacije. Kuvanje takođe dovodi do smanjenja količine nekih pesticida.

Najveći efekat na uklanjanje svih prisutnih pesticida imalo je uklanjanje kore (ljuštenje) i ceđenje soka. Fungicidi koji sadrže Cu ili Zn koriste se protiv plamenjače na povrću (paradajz) i voću (grožđe). U ovom slučaju bi pranje trebalo da bude efikasno. Preporučuje se dodatak sirćetne ili limunske kiseline.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Hemija namirnica, hemijske nauke. Prirodno-matematički fakultet Beograd. Svojim radovima, istraživanjima i radom na projektima, dao značajan doprinos u međunarodnoj i domaćoj naučnoj javnosti.
Preporučujemo vam...
Podrška u afinitetima deteta
Previše aktivnosti za decu ometa njihov razvoj
Previše aktivnosti za decu ometa njihov razvoj. Edukativne i sportske aktivnosti za dete, DA, reći će većina roditelja male dece, do polaska u školu.Dodatne edukativne i sportske aktivnosti i deteDa li malom detetu trebaju baš sve dodatne aktivnosti poput časova engleskog, baleta, sportića i sličnih aktivnosti? Kada zavirimo u vrtiće…
13 Nedelja trudnoce (trinaesta nedelja trudnoce)
13 Nedelja trudnoće (trinaesta nedelja trudnoće)
13 Nedelja trudnoće je početak drugog trimestra trudnoće. Period najmirniji u celoj trudnoći za trudnicu, a tako intenzivan za plod.Koji pregledi se rade u drugom trimestru pročitajte OVDEKako se razvija plod u trinaestoj nedelji trudnoće?Plod je sada prošao najnestabilniji period prvog trimestra, sada se trudnoća stabilizovala i šanse da dodje…
Kažnjeno dete se oseća poniženo
Vaspitavanje dece bez kazne
Vaspitavanje dece bez kazne nije neki „skandinavski model puštanja dece da nam skaču po glavi i rade šta hoće“, protivno uverenjima mnogih. Naprotiv, vaspitavanje dece bez kazne uključuje mnogo više asertivnosti, strukture, discipline, strpljenja i veština, nego što to srećemo u bilo kom obliku kažnjavanja.Vaspitavanje dece bez kazne podrazumeva PRISUTNOST…