Hipospadija i Bebe – Vrste i Lečenje

0

Šta vaš urolog savetuje za hipospadiju kod bebe, kako postupati?

Hipospadija (Hypospadia) predstavlja grupu urođenih anomalija penisa na kome se meatus – otvor mokraćne cevi (uretre) ne nalazi pod samim vrhom glansa u obliku pukotine, već je na liniji od uredno očekivanog do sredine skrotuma sa ventralne strane tj. skrotalne strane muškog polnog organa.

Kada nastaje, koje vrste hipospadija (Hypospadia) postoje i kako se leči?

Vrlo često ektopični meatus uretre može biti sužen pa se ne može lako ni naći. Suprotno tome se pojavljuju slučajevi sa mega meatusom – jako proširenim otvorom uretre. Penilna koža (prepucijum) je najčešće prisutna samo sa dorzalne strane penisa, a sa ventralne je većinom u nekom stepenu deformiteta ili nedostatka istog. Mogući su slučajevi hipospadija sa potpuno intaktnim prepucijumom. Često su prisutne ventralne krivine celog falusa, a nešto ređe i lateralne krivine i rotacija – uvrnuća penisa.

 

U zavisnosti gde se otvor tačno nalazi, postoji nekoliko vrsta hipospadija:

-glanularne i koronarne – otvor uretre je na distalnoj prednjoj strani falusa

-subkoronarne i penilne – kada se otvor nalazi na sredini falusa

-skrotalne ili bazalne – kada se otvor nalazi na korenu falusa, prema mošnicama ili na samim mošnicama dajući nekada vulviformni iznad mošnicama.

Ozbiljnost hipospadije  varira?

Postoje lakši i teži oblici. Što je otvor uretre postavljen niže – ka mošnicama, hirurška intervencija će biti zahtevnija. Kod najtežih formi treba isključiti hromozomske anomalije. Ova urođena anomalija se kod dece uočava vrlo brzo nakon rođenja, najčešće već u porodilištu.

Menja se mesto otvora mokraćne cevi tako što hirurg koristeći deo kože sa falusa primenjuje neku od izuzetno velikog broja tehnika. U skorija vremena mnoge “nove tehnike” su dopunjene ali i  dokazane klasične tehnike u savremenijim uslovima i sa boljim materijalima koje su potrebne za  rekonstrukciju mokraćne cevi. Mikrohirurgija je i u ovoj oblasti našla svoju primenu u savremenom dobu. Zato se ne preporučuje da se dete obrezuje pre ovog zahvata.

Boravak u bolnici varira od 5 – 14 dana.

Uglavnom se operacije ne rade kod dece do 3 godine, jer je jako važno da falus poraste kako bi kozmetski efekat bio takođe zadovoljen pored svih ostalih kriterijuma.  U novorođenačkom periodu krvni sudovi su jako mali pa je veća verovatnoća da se oni povrede, preseku i slično što bi za posledicu dalo slab ili potpuni zaostatak u razvoju presađenih delova kože penisa od kojih je formirana nova uretra.

Share.

About Author

Comments are closed.