Stimulacija fine motorike bebe po mesecima u 1. godini

stimulacija fine motorike

Stimulacija fine motorike bebe po mesecima u prvoj godini je veoma važna. Time ćemo da postignemo ranu stimulaciju deteta,  koja doprinosi stimulaciji celokupnog psihomotornog razvoja kao i razvoja govora.

Razvoj i stimulacija fine motorike bebe po mesecima

Pokreti su rezultat ali i uslov razvoja centralnog nervnog sistema. Pa detetu  treba pružiti  i  omogućiti uslove za intezivne i bogate aktivnosti.

Stimulacija fine motorike u periodu do tri meseca

Iznad kreveta bebe i u kolicima dok ono leži, postavite šarene igračke koje će mu privlačiti pažnju. Ono će ih fiksirati pogledom  i pratiti njihovo pomeranje. Bebu treba podsticati da pruža ruke prema njima i nastoji da ih dohvati. Kada bebi u ruke stavimo zvečku ona je čvrsto drži i nehotice njome trese. Samostalno hvatanje stimulišemo tako što igračkom dodirujemo ili blago lupkamo gornji deo šake deteta što izaziva pružanje prstiju i pokušaj hvatanja. Najbolje je da igračku koju bi želeli da beba dohvati postavimo na razdaljini od 20 cm. od bebinih očiju i da ta igračka bude u jakom kontrastu sa okolinom. Za razvoj pokreta dohvatanja, majka sa detetom u naručju sedi za stolom na kome se nalaze raznobojne kocke i dok se majka igra sa njima dete je p osmatra što ga provocira da pruža ruke ka njima.

stimulacija fine motorike

Od ovog perioda pa tokom celog perioda ranog detinjstva kocke su nezaobilazna igračka. Dovođenje detetovih ruku u njegovo vidno polje, usmeravanje pogleda na sopstvene ruke, učiniće da dete počinje da se igra sa njima. Da širi i skuplja prste, ukršta ih, prelazi rukama preko lica itd.

Stimulacija u četvrtom mesecu života

Igra sa raznobojnim lopticama koje se pomeraju u svim pravcima koristi se da bi beba naučila da ih prati pogledom. Kada dete dohvati igračku obema rukama je prinosi do usta. Igračke koje se nude detetu moraju da budu veće kako bi u činu dohvatanja dete bilo uspešno, što doprinosi njegovom zadovoljstvu. Igra sa kockama se nastavlja u petom mesecu života bebe. Usaglašavanje vidnih i kinestetskih serija dovodi do sve bolje vizuomotorne kontrole i sve boljeg usmeravanja pokreta prilikom dosezanja i hvatanja predmeta.

stimulacija fine motorike

Stimulacija fine motorike u šestom mesecu

Dete se uči da hvata predmete različitih veličina, težina, oblika što dovodi do sve veće opozicije palca. Potrebno je igračke postavljati nešto dalje od deteta kako bi ono uložilo napor da ih dohvati. Treba im menjati položaj napred-nazad, levo-desno. Treba da stimulišemo dete da ih prihvati u obe ruke. Da ih premešta iz ruke u ruku, uzima, razbacuje, lupka njima, stavlja ih u usta itd.

Stimulacija razvoja fine motorike u prvoj godini života deteta može da bude podsticajna i uz  muziku. Uz pljeskanje i razne instrumente koje beba može da dodiruje. Kroz muzičke aktivnosti vežba se  koncentracija, slušanje i fokus bebe. Što je neophodno za buduću komunikaciju.

U uzrastu od 7 meseci

Stimulišemo dete da dok drži u svakoj ruci po jednu kocku, pogledom prati igru sa ostalim kockama. Ako se na sto stavi prevrnuta šolja učimo dete da je hvata za dršku  i podiže. Ispod  šolje se može staviti sitna igračka kako bi se igra učinila zanimljivom.

stimulacija fine motorike

Stimulacija fine motorike u 8.mesecu bebe

Dok se majka  i dete igraju zajedno, majka počinje namerno da baca neke igračke na pod, podstičući dete da  i ono to isto uradi. Majka dodaje igračke nazad a dete ih ponovo baca i uživa u igri. Detetu se može ponuditi kutija napunjena igračkama koje ono vadi iz kutije, razgleda. Stiska, proizvodi različite zvuke, baca pri čemu majka sakuplja igračke  i vraća ih u kutiju. Odrasli obavezno učestvuju u igri deteta. Podstičući ga i pružajući mu pomoć u ovladavanju novih pokreta  i čineći igru zanimljivijom.

stimulacija fine motorike

U 9. i 10. mesecu života

Koristimo sve pokrete i položaje kojima je dete do tada ovladalo, pa ga podstičemo da dohvati i udaljene igračke.  Kako bi se ono naginjalo napred-nazad, u stranu, prevrtalo se iz sedećeg u ležeći položaj. Puzalo i  podizalo u stojeći položaj. U cilju postizanja bolje kontrole motorike prstiju koriste se igre prstima u kojima majka i dete međusobno dodiruju jedan po jedan prst. U ovom uzrastu učimo dete da istražuje predmete ispruženim kažiprstom tako što majka prvo okreće igračku, opipava ih pa onda povlači ispruženim kažiprstom po igrački, zatim to radi tako što uzima ručice deteta i zajedno istražuju a onda igračku nudi detetu da samostalno istražuje.

Stimulacija fine motorike bebe po mesecima u prvoj godini

Stimulacija fine motorike krajem prve godine

Detetu nudimo prstenove sa širokim otvorom koje ono stavlja na stalak. Zatim razne posude sa poklopcima koje će ono otvarati. Slikovnicu sa debelim listovima da je lista, papir da ga gužva, cepa. Olovku da prvo zajedno sa majkom a zatim samostalno šara po papiru.

Master defektolog, somatoped. Radi u Beogradu u D.Z. Stari Grad od 1997. godine kao master defektolog-somatoped. Pohađala stručne edukacije i ima sertifikate: Opšta i specifična reedukacija psihomotorike-prevencija i tretman poremećaja motorike, govora, emocija i saznajnih funkcija u detinjstvu; Biological treatments for autism and ADHD; Rana dijagnostika i stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini zivota; Neurokineziološki razvoj deteta do godinu dana i brojne druge.
Preporučujemo vam...
Rota virus
Rota virus kod beba i dece – Infekcija izazvana rota virusom
Gastroenteritise kod dece mogu izazvati različiti virusi. U našem podneblju kod dece je tokom zimskog perioda najčešći krivac Rota virus, čak u 65%. I drugi virusi takođe mogu uzrokovati crevne infekcije (adenovirusi, kalicivjevirusi, norovirusi), posebno kod odraslih.Rota virus  kod beba i deceZimski period karakteriše veća učestalost prehlada i kašlja kod…
Kako pripremiti dete na dolazak bebe
Kako pripremiti dete na dolazak bebe u porodicu?
Kako pripremiti dete na dolazak bebe, novog člana/ bate ili seke u prorodicu? Kako najbolje uraditi, zavisi od starosti i nivoa interesovanja prvenca. Svakako, ovo je značajna promena u životu vašeg prvenca.Kako pripremiti dete na dolazak bebe? –  Ako je dete jednogodišnjak ili dvogodišnjakKako da razgovaram sa svojim detetom o…
životni stil mame
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba je jedinstven. Celu svoju drugu trudnoću proveli ste lutajući između zaborava da ste uopšte trudni i moleći se za dan kada jednostavno više nećete biti trudna. I nekako, tokom tih dugih (ili su bili kratki?) meseci, niste ni jednom razmišljali kako ćete, tačno,…