Art Terapija za Bolji Razvoj Dece

Art terapija za bolji razvoj dece i osnaživanje dece sa smetnjama

Art terapija za bolji razvoj dece, deci sa kašnjenjem u razvoju, smetnjama u razvoju, deci sa invaliditetom i hroničnim bolestima!

Deca koja imaju poteškoća u razvoju često imaju i problem da se adekvatno izraze, da izraze svoje mišljenje i osećanja kao i potencijale. Zato su ne retko pogrešno ili loše shvaćena od svoje okoline. To predstavlja veliki problem u međusobnoj komunikaciji.

Art terapija za bolji razvoj i osnaživanje dece

Najnovija saznanja iz oblasti neuronauke su doprinela da proširimo naše razumevanje kako mozak i telo reaguju na stres, traumu, bolest i druge događaje, pa uz pomoć linije i boje utičemo svesno na promene u mozgu kakve želimo.

Studije iz oblasti neuronauke u poslednjoj deceniji ukazuju na znatno veću mobilnost i dinamičnost mozga- nove nervne ćelije i sinapse nastaju i menjaju se tokom celog života.

Ljudski mozak je podeljen na levu i desnu hemisferu. Leva hemisfera se bavi logikom i linearnim mišljenjem,  dok se desna hemisfera bavi asocijacijama, apstraktnim idejama, kreativnošću, simbolikom, maštom, emocijama.

U našoj kulturi je dominacija leve hemisfere, a da bismo bili celoviti u svom razvoju, potrebno je da koristimo obe. Mnogi naučnici veruju da mera razvoja nije u jednoj ili u drugoj hemisferi nego u uzajamnom dejstvu obe  – integrisanom delovanju.

Art Terapija za Bolji Razvoj DeceIntegrativna metoda fraktalnog crtanja, metoda Art terapije

Jedna od tehnika art terapije, koja se u poslednjih nekoliko godina primenjuje u našem okruženju, jeste integrativna metoda fraktalnog crtanja. Ovaj pristup podržava dete kao celovito biće, koje jeste i nastaje u dinamici sa svojim okruženjem.

Šta je fraktalno crtanje?

Rad sa fraktalima se bazira na crtanju linija iz jednog poteza zatvorenih očiju, tako nastaje mreža, fraktal. Dete ovu mrežau boji spontano, a u nastavku crtanja i prema odredjenim pravilima. Kroz crtanje fraktalnih crteža po određenim pravilima radi se na povezivanju verbalnog i neverbalnog, kao i leve i desne hemisfere.

Boje su jedan od prajezika ovog sveta. Preko boja saopštavamo sebe i shvatamo signale koje nam naše okruženje preko njih šalje. Gete je u poznavanju delovanja boja video ključ za razumevanje života. Boja deluje na svim nivoima- fizičkom, emocionalnom, mentalnom, duhovnom. Danas boje služe kao psihodijagnostičko i terapeutsko sredstvo u poboljšanju kvaliteta života pa otuda i fraktalno terapijsko crtanje.

Deca u ranom uzrastu misle u slikama, ta faza ide pre verbalne faze, samim tim deci je veoma blisko da se i izraze kroz sliku. Da na taj način prikažu svoje doživljaje sveta, sebe u tom svetu, određene nejasnoće ili frustracije.

Art Terapija za Bolji Razvoj DecePodrška bliskih osoba je neophodna

U toku procesa rada sa kreativnim materijalimapokazalo se da dodatnu podršku za dete ima uključivanje bliskih odraslih, posebno roditelja.  Zajedničke aktivnosti  su važne, i one omogućavaju pojačanu međusobnu bliskost, dodatno razumevanje. Tako dolazi i do dublje lične promene.

Kako roditelji mogu da rade sa detetom

Roditelj može zajedno sa detetom nacrtati jednu fraktalnu mrežu i zatim je zajedno i bojiti, polje po polje. Za dete je ovo način da se zabavi, usmeri pažnju, dobije podršku, izrazi sebe na specifičan način.

Pored fraktalnog crtanja, roditelj može inicirati rad sa različitim materijalima- rad sa glinom, modelovanje sa peskom, plastelinom, slikanje različitim bojama i otiscima, rad sa vunom i drugim prirodnim materijalima.

Potrebno je detetu stvarati mnogo prilika da se izrazi na kreativan, slobodan, sebi svojstven način. Na ovaj način deci pomažemo da se opuste, iskažu svoja unutrašnja stanja, da osete zadovoljstvo, da se fokusiraju, prevaziđu prejaka uzbuđenja i lakše ih obrade na unutrašnjem planu.

Sloboda izražavanja dece

Radom sa kreativnim materijalima dolazi do podizanja samopoštovanja i samopouzdanja, jačanja psihološkog imuniteta, unapređivanje socijalnih veština, jačanju pozitivne slike o sebi, rešavanjem  konfliktnih situacija na kreativan i različit način.

Art Terapija za Bolji Razvoj DeceSimbolički govor, dobar put ka rešavanju problema

Art terapija omogućava i deci da se kreativno izraze, da kroz simbolički govor, neverbalno, iskažu svoja emocionalna stanja, frustracije i ispolje svoje potrebe. I tako prevaziđu neka svoja teško prihvatljiva ili stresna stanja. Ona je jedan od načina, pored terapije igrom, za koji se zna da daje značajne rezultate u podršci deci sa smetnjama, hroničnim bolestima i invaliditetom

Crtanjem fraktalnih crteža kao art terapije bavi se i sama autorka teksta, kao i obučeni pedagozi, psiholozi, umetnici, logopedi, učitelji i vaspitači. Rezultati u radu sa decom od 5 godina i na više, ali i sa decom sa kašnjenjem u razvoju, smetnjama u razvoju, invaliditetom ili hroničnim bolestima, u dosadašnjoj praksi, pokazali su se veoma pozitivni. Roditelji, takođe, mogu da uče crtati fraktalne crteže, proći školu fraktalnog roditeljstva i na taj način dati podršku i svome detetu.

Psiholog/pedagog, psiholoski savetnik. Bavi se savetodavnim radom sa roditeljima dece do 7 godina, objavila i na stručnim skupovima predstavila značajan broj stručnih radova u vezi sa razvojem predškolske dece. Osnivač i predavač i art terapeut u Integrativnoj školi fraktala „Iskon“.
Preporučujemo vam...
Rota virus
Rota virus kod beba i dece – Infekcija izazvana rota virusom
Gastroenteritise kod dece mogu izazvati različiti virusi. U našem podneblju kod dece je tokom zimskog perioda najčešći krivac Rota virus, čak u 65%. I drugi virusi takođe mogu uzrokovati crevne infekcije (adenovirusi, kalicivjevirusi, norovirusi), posebno kod odraslih.Rota virus  kod beba i deceZimski period karakteriše veća učestalost prehlada i kašlja kod…
Kako pripremiti dete na dolazak bebe
Kako pripremiti dete na dolazak bebe u porodicu?
Kako pripremiti dete na dolazak bebe, novog člana/ bate ili seke u prorodicu? Kako najbolje uraditi, zavisi od starosti i nivoa interesovanja prvenca. Svakako, ovo je značajna promena u životu vašeg prvenca.Kako pripremiti dete na dolazak bebe? –  Ako je dete jednogodišnjak ili dvogodišnjakKako da razgovaram sa svojim detetom o…
životni stil mame
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba je jedinstven. Celu svoju drugu trudnoću proveli ste lutajući između zaborava da ste uopšte trudni i moleći se za dan kada jednostavno više nećete biti trudna. I nekako, tokom tih dugih (ili su bili kratki?) meseci, niste ni jednom razmišljali kako ćete, tačno,…