Ana Živanović

Master defektolog logoped, NLP NOMAS licenced professional. Sa bogatim iskustvom u radu sa decom.
Rano otkrivanje neredovnog razvoja

Rano Otkrivanje Neredovnog Razvoja

Rano otkrivanje neredovnog razvoja je veoma važno za dalji razvoj bebe. Kako čin sisanja ukazuje na buduće razvojne smetnje ili poremećaje hranjenja, neurološke, senzorne ili motorne smetnje? Mogu li roditelji uočiti? Rano otkrivanje neredovnog razvoja je od velikog značaja? Praćenjem određenih pokreta, može se posmunjati na razvojne smetnje. I to,…
Dete muca, kako pomoći? Zašto dete muca?

Dete muca, kako pomoći? Zašto dete muca?

Dete muca, veoma je važno da roditelji pravilno reaguju i znaju, da li treba i kada,  da se obrate logopedu. Šta je mucanje? Mucanje je govorno jezički poremećaj, koji dovodi do narušavanja komunikacije usled nefluentnog govora kod pojedinca. Nefluentnost, odnosno netečnost izgovorenih reči se uglavnom ispoljava u vidu ponavljanja početnog…