Ana Živanović

Master defektolog logoped, NLP NOMAS licenced professional. Sa bogatim iskustvom u radu sa decom.
Rano otkrivanje neredovnog razvoja

Rano Otkrivanje Neredovnog Razvoja

Kako čin sisanja ukazuje na buduće razvojne smetnje ili poremećaje hranjenja, neurološke, senzorne ili motorne smetnje? Mogu li roditelji uočiti?Rano otkrivanje neredovnog razvoja je od velikog značaja?Praćenjem određenih pokreta, može se posmunjati na razvojne smetnje. I to, na senzorne smetnje, koje su često deo autističnog spektra ili na neurološke smetnje. Kako…
Dete muca, kako roditelji da reaguju

Moje Dete Muca, Kako Pomoći?

Mucanje je govorno jezički poremećaj, koji dovodi do narušavanja komunikacije usled nefluentnog govora kod pojedinca. Veoma je važno da roditelji pravilno reaguju i znaju, da li treba i kada, da se obrate logopedu.Nefluentnost, odnosno netečnost izgovorenih reči se uglavnom ispoljava u vidu ponavljanja početnog ili završnog sloga u rečima (pa pa…