Ana Živanović Master defektolog logoped

NLP NOMAS licenced professional. Sa bogatim iskustvom u radu sa decom.
Rano otkrivanje neredovnog razvoja

Rano otkrivanje neredovnog razvoja

Rano otkrivanje neredovnog razvoja je veoma važno za dalji razvoj bebe. Kako čin sisanja ukazuje na buduće razvojne smetnje ili poremećaje hranjenja, neurološke, senzorne ili motorne smetnje? Mogu li roditelji uočiti? Rano otkrivanje neredovnog razvoja je od velikog značaja? Praćenjem određenih pokreta, može se posmunjati na razvojne smetnje. I to,…