Dr sc. Jelena Kukić-Marković

Farmaceut Asistent sa doktoratom na Institutu za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.