Razvoj deteta

Lekari specijalisti, defektolozi, logopedi, fizioterapeuti i drugi stručnjaci daju savete i smernice za pravilan psihomotorni rani razvoj deteta od jedne do sedme godine i drugo.

Psihomotorni razvoj dece od 3 - 4 godine

Psihomotorni razvoj dece od 3 – 4 godine

Psihomotorni razvoj dece od 3 – 4 godine ide svojim tempom, a podsticaj psihomotornog razvoja četvorogodišnjacima je dobrodošao. Razvoj se odvija se spontano, predvidivim koracima, i roditelji zapažaju napredak u različitim oblastima. Svako dete raste i stiče nove veštine svojim tempom. U nekom trenutku dete može da prednjači u odnosu…
Auto sediste za dete, o čemu voditi racuna pri izboru

Auto sedište za dete, o čemu voditi računa pri izboru?

Auto sedište za dete, treba da bude u vrhu liste za nabavku bebinih  stvari, jer se radi o bezbednosti i životu vaše bebe i deteta. Kako se kupuju auto sedišta za dete? Roditeljske ruke  i krilo nisu adekvatna zaštita za dete! Pravilno korišćeno auto-sedište  je atestirano,  ono  odgovara fizičkom uzrastu…
Šta utiče na rast deteta Koja je očekivana visina deteta

Šta utiče na rast deteta? Koja je očekivana visina deteta?

Optimalni rast deteta je jedan od najpouzdanijih pokazatelja dobrog zdravstvenog stanja deteta, odgovarajuće ishrane i povoljnog psihoemocionalnog okruženja. Genetski činioci utiču na rast deteta? Nasledni činioci, uključujući i etničku pripadnost, uslovljavaju velike razlike u visini zdrave dece istog uzrasta i pola, a takođe i velike razlike početka polnog sazrevanja. Uticaj…
Spavanje bez pelena

Kada je dete spremno na spavanje bez pelena?

Kada je dete spremno na spavanje bez pelena?  Kontrola mokrenja i defekacije uspostavlja se u proseku sa 30 meseci, sa velikim kulturološkim i individualnim varijacijama. Akt mokrenja je kompleksna i kombinovana refleksno- voljna radnja. Normalan akt mokrenja podrazumeva mokrenje u kontinuiranom mlazu uz potpuno pražnjenje mokraćne bešike, da se pražnjenje odvija voljno…