Jezički razvoj dece i kategorizacija

Jezički razvoj dece

Sadržaj

Jezički razvoj dece zavisi i od sposobnosti dece za kategorizacijom.  Sposobnošću kategorizacije dete razvija način da grupiše misli, obradi informacije i opiše pojmove. Radom na kategorizaciji, podstičemo razvoj jezičkih veština.

Jezički razvoj dece i zašto dete kod logopeda treba da zna šta je voće a šta povrće?

Kategorizacija je način mišljenja kojim se objekti svrstavaju u kategorije. Oni se uključuju ili isključuju  na osnovu nekog kriterijuma. Ovo podrazumeva razumevanje, prepoznavanje i razlikovanje tih objekata (misli ili ideja).

Jezički razvoj dece

Dete razmišlja o svojstvu nekih objekata i na osnovu toga ono ga svrstava ili ne u tu kategoriju. Kategorizacija je zapravo praktična veština. Koristimo je stalno, kako bi organizovali stvarnost i okruženje u kom živimo. Možemo kategorisati objekte, događaje, dešavanja i dr.

Jezik je važno sredstvo kategorizacije. Jezički razvoj veoma znači razvoju ove veštine. Zadaci kategorizacije su nam važni i korisni. Podstiču razvoj rečnika, organizaciju podataka o svetu. Podstičemo i generalno razvoj govorno-jezičkih veština.

Razvoj kategorizacije i jezički razvoj po uzrastu

Dete veoma rano kreće da klasifikuje objekte. Već u prvoj godine deca pokazuju sposobnost klasifikacije objekate na osnovu boje i oblika. U drugoj godini (14. meseci) dete prepoznaje i druge koncepte. Uspeva da isključuje i uključuje objekte prema prostornim konceptima. Ono što vezujemo za kuhinju i/ili kupatilo. Dete spaja bananu, kuhinjsku stolicu, karton od mleka. Ovo izdvaja od toalet papira i peškira. Dete sa 19. meseci izdvaja objekte prema njihovoj funkciji. Takođe, spontano izdvaja objekte prema kategorijama: biljke, životinje, vozila, nameštaj…

Jezički razvoj dece

Istovremeno dete razvija rečnik, opisuje svoje okruženje i formira svoje prve rečenice (18. mesec).

Razdvajanje unutar kategorija moguće je posle 30. meseca. Ovo podrazumeva uključivanje više  kriterijuma za podelu po kategorijama. Dete razvija sposobnost da objektima daje više osobina. Jezički razvoj olakšava detetu da razume, grupiše i opisuje objekte prema njihovim svojstvima.

Klasifikaciju možemo činiti na osnovu glavnog obeležja. Možemo uzimati u obzir i sporedna obeležja. Možemo kombinovati više kriterijuma za klasifikaciju. U jednoj kategoriji (npr. voće i povrće) možemo se potpomagati sa drugim (boje, oblici, veličina…). Na taj način podsticati dete da verbalno opisuje objekte što bogatije. Možemo mu i davati nalog da traži: crveno povrće; okruglo voće itd.

Jezički razvoj dece

Značaj kategorizacije za govorno-jezički razvoj

Radom na kategorizaciji osim što unapređuje mišljenje, dete:

  • Bogati, proširuje rečnik.
  • Unapređuje memoriju.
  • Vežba pažnju i umerava se ka detaljima.
  • Izražava ideje i zaključke rečenicom (i unapređuje svoj verbalni izraz).

U početku, dete izdvaja objekte koristeći pokret ili dodir. Razvojem jezika dete može odgovarati na pitanja. Može imenovati objekte i objašnjavati zašto nešto isključuje ili uključuje.

Dete može nazivati sve boje „crvena“. Ili nazivati sve životinje „pas“. Može nazivati sve mačke imenom svog kućnog ljubimca, mačke. Ovo nam govori da dete uviđa povezanost. Dalje upoznavanje sa kategorijama daje nam priliku da unapredimo govorno-jezički razvoj.

Podsticajem na proširivanje i upoznavanje kategorija, podstičemo detetov razvoj. Ovo usmerava dete, negovu misao i pažnju. Dete pronalazi nove reči. Usvaja razumevanje značenja reči, rečenica i odnosa između rečenica. Izgovaranjem reči, pojam se zadržava, gradi i organizuje u njegovoj memoriji. Vremenom, dete korist dužu rečenicu. Ono razvija složenu, gramatičku rečenicu. Uči da organizuje misli i prenese ostalima svoju poruku. Ovo je sve bitno za komunikaciju deteta sa okolinom.

Usložnjavanje zadataka kategorizacije

„Igre“ sa kategorizacijom postaju složenije vremenom.

U počeku se fokusiramo na oblike, boje ili veličinu. Upoznajemo dete sa novim pojmovima i dajemo mu model za razvrstavanje. Razvrstavnjem po obliku detetu dajemo osnovu za raspodelu predmeta po funkciji.

Dete se postepeno upoznaje sa mnogim kategorijama.

Sa šest godina dete treba da manipuliše kategorijama. Da prepoznaje i imenuje opšte grupe (voće, povrće, garderoba, nameštaj…). Da nabraja objekte koji pripadaju kategorijama. Da izbaci „uljeza“ u grupi i da objasni pripadnost/ne pripadnost.

Jezički razvoj dece

Kroz igre razvrstavanja do razvoja

Ako dete poznaje neka kategoriju, razumeće obrazac uključivanja ili isključivanja objekata iz te kategorije. Vežbanje ovakvog mišljenja vodi i do razvoja analitičkog mišljenja i zaključivanja.

Kategorizacija je osnova razvoja „matematičkog“ mišljenja. Ovo podrazumeva rezonovanje, logičko mišljenje i zaključivanje. U toku aktivnosti primenjuju se pravila. Radeći na osnovnim pravilima klasifikacije i rešavanje praktičnih problema.

Aktivnosti razvrstavanja i klasifikacije su deci zabavna. Možemo razvrstavati mnogo toga i podsticati dete. Ovo podrazumeva razvrstavanje u igri kao jedan od mogućih načina za angažovanje deteta. Ono će u toku ovih aktivnosti razvijati sve što je neophodno za dalji razvoj i učenje.

avatar
Radom u logopedskim centrima i vrtićima stekla je višegodišnje iskustvo u tretmanima dece neurogene, pervazivne i razvojne patologije. Sertifikovan Marte Meo praktičak, autor stručno-naučnog rada i koautor priručnika „Montesori jezik“, za razvoj govora kod najmlađih. Bavi se dvojezičnim razvojom, individualnim savetovanjem s roditeljima i radom s decom koja rastu u dvojezičnom okruženju i ispoljavaju kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Femibion
Femibion
Femibion 1 i 2
Femibion 1 i 2
Femibion 2
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

5 problema sa kožom i bezbedni tretmani u trudnoći

Kada počinje postporođajna depresija i koliko može trajati?

4 najčešće promene odnosa sa partnerom tokom trudnoće

Kada je previše stresa u trudnoći i kako utiče na trudnicu i bebu?

25 preporuka da vam trudnoća bude što srećnije iskustvo

Preporučujemo vam...

Skeeter sindrom kod dece ili alergijska reakcija na ujed komarca mogu biti više od smetnji. Evo šta treba da znate o Skeeter sindromu, alergijskoj reakciji na protein u plјuvački komaraca...

Kako razgovarati sa decom da se ostvari dobra komunikacija je prava veština. Dobra komunikacija sa decom je od vitalnog značaja u ostvarivanju roditeljstva. Dečije traženje i potreba za pažnjom u...

Znam, znam, pomislili ste “Šuga kod dece i odraslih? Pa zar to još postoji?” Itekako postoji! Uglavnom nailazimo na sporadične slucajeve tokom godine. I to u okviru par ljudi ili...

Praznici su važni deci, to je za njih najveselije doba godine! Posebno Uskrs, kada je proleće već stiglo, sve se rascvetalo, pravo uživanje kako za odrasle, tako i za decu....