Kako i kada deca uče boje – dečiji pogled na boje

Kako i kada deca uče boje

Kako i kada deca uče boje, kako se razvija dečije vizuelno opažanje? U kom uzrastu dete uočava, a kada  razlikuje boje? Učenje o bojama je više od razlikovanja boja...

Kako i kada deca uče boje

,,Velike stvari se urade pomoću brojnih manjih stvari povezanih zajedno” – Vinsent Van Gog

Velike stvari su i prva ,,mala“ dečija saznanja, jer zajedno čine veliki korak ka dečijem shvatanju sveta oko sebe i pravilnom razvoju. Kreativnost i umetničko izražavanje je krucijalno u odrastanju dece posebno u uzrastu od 18 meseci do 7. godine.

Kako i kada deca uce boje

Da li beba u prvom mesecu vidi boje?

Povremeno može da fokusira pogled. Nijanse boja i boje ne razlikuje, a pridaje značaj jedino jakim kontrastima poput crno-bele kombinacije. Narednih meseci počinje da zadržava pogled na jednom predmetu. To primećujemo kada pogledom prati kretanje jednog predmeta i raduje se predmetu koji joj je poznat.

Od 6 do 12 meseca, da li beba razlikuje boje?

Beba razlikuje boje, ali ne razume sam smisao boja. U tom periodu dečijeg razvoja još nije razvijeno asocijativno povezivanje. Detetu možete reći da je lopta plave boje, ali dete usmerava pažnju na naziv predmeta, a ne na boju i druge karakteristike predmeta… Opaža samo predmet koji vidi i o kom govorite i ne uočava da istih boja mogu biti i još neki predmeti. Pokušajte da iste predmete deci demonstrirate u različitim bojama, kako bi deca usmerila pažnju na boje.

Kako i kada deca uce boje

Posle godinu dana boje i dete

Korišćenjem drvenih bojica deca dolaze do saznanja o bojama oko sebe. Dopustite detetu da samo bira bojice koje želi i govorite mu koje je boje odabralo za prve grafomotoričke poteze. Pisali smo o značaju izbora boja deteta kao indikatoru psihološkog razvoja mališana. Neka povlači linije različitim drvenim bojicama ili uz nadzor roditelja meša vodene boje po papiru. To su prvi istraživački potezi bebe i roditelja ka novim opažajima.

Deca boje ne imenuju pre treće godine

Kao deo kognitivnog razvoja deteta imenovanje boja se odvija kroz nekoliko faza. Dete oko treće godine razlikuje i razvrstava predmete po bojama, a potom ih imenuje. Najpre uočava crvenu i žutu, a zatim plavu i zelenu… Postepeno ga upoznajte sa bojama, najpre sa osnovnim. Izaberite prvo jednu boju i kada savlada imenovanje prepoznate boje, uključite drugu boju… Pogodno je da to radite i kroz crtanje i kroz svakodnevne aktivnosti tokom šetnje, igranja. Možete detetu da govorite i usmeravate njegovu pažnju da je na primer cveće u parku žute boje. Da je žuta torba ili auto u blizini. Dete tako razvija percepciju o toj boji i pored prepoznavanja imenuje boje. Tokom igre sa mališanom predložite da spajate samo elemente koji su recimo plave boje. Razgledajte slikovnicu i razgovarajte sa detetom o bojama koje uočava na ilustracijama…

Kako i kada deca uce boje

Razvrstavajte igračke po bojama i imenujte boju svake igračke

To su samo neki od načina da dete podstaknete da uočava i imenuje najpre osnovne boje, kasnije izvedene boje i nijanse boja. Prepoznavanje boja ujedno razvija kod dece i nova saznanja u različitim situacijama. Proleće je stiglo jer je lišće zeleno, višnje su zrele jer su crvene boje. Beli sneg dete može da poveže kroz razgovor o dolasku zime… Koliko je prepoznavanje boja nekada u sinergiji sa ukusom, zvukom, govori nam sinestezija i veština da neki od nas boju povezuju sa određenim slovom, danom, mestom, preplitanjem različitih čula u svojoj percepciji.

Kako i kada deca uce boje
Kreativna devojčica voli različite boje laka na nogama.

Učenje o bojama kroz odabir i imenovanje boja je više od razlikovanja boja

Deca selektovanjem igračaka iste boje vežbaju i koncentraciju. Bojenjem polja u bojankama ili na papiru određenom bojom razvijaju preciznost i strpljenje. Deca razvijaju veštinu govora i povezuju reči opisivanjem predmeta po njegovoj boji. Zapravo, to  je i razvijanje dečije mašte u svakodnevnim situacijama i razumevanje promena u okolini i životu. Istražujte sa svojom decom svet bojai vežbajte kreativnost uma!

Šta govore boje na crtežima dece pročitajte OVDE

Akademski slikar, profesorka likovne kulture i koordinator dečije likovne radionice. Autor udžbenika za likovnu kulturui brojnih teksota o kreativnosti dece.
Preporučujemo vam...