Mr Ana Gemaljević

Akademski slikar, profesorka likovne kulture i koordinator dečije likovne radionice. Strastveno je posvećena otkrivanju i razvoju dečjih sposobnosti. Autor udžbenika za likovnu kulturui brojnih teksota o kreativnosti dece.
Dečiji Pogled Na Boje 0-7 Godina, Kako i Kada Deca Uče Boje

Kako i Kada Deca Uče Boje?

Kako se razvija dečije vizuelno opažanje? U kom uzrastu dete uočava, a kada  razlikuje boje? Učenje o bojama je više od razlikovanja boja…,,Velike stvari se urade pomoću brojnih manjih stvari povezanih zajedno“ – Vinsent Van GogVelike stvari su i prva ,,mala“ dečija saznanja, jer zajedno čine veliki korak ka dečijem…
Kako boje utiču na decu, psihologija boja

Psihologija Boja i Dete

Birajte boje zidova, igračaka, odeće, boje koje vaše dete umivaju harmonijom, nežnošću i vedrim raspoloženjem, jer boje su važne u razvoju vašeg deteta.Boja je više od onog što vidimo!  – Definitivno, boja je više od onog što vizuelno uočavamo. Svaka od boja ima svoju talasnu dužinu u elektromagnetnom spektru. Boja stimuliše…
Šta znači kreativno dete, kako da mališani budu kreativniji, i od čega zavisi dečija kreativnost?

Kako da Deca Budu Kreativnija?

Kako da mališani budu kreativniji? Od čega zavisi dečija kreativnost? Šta pomaže deci tokom odrastanja da budu kreativnija, inventivnija i motivisana?Zabluda je da je kreativnostsamo urođena veština i stanje svesti deteta. Razvijena kreativnost podstiče se nadograđivanjem, vežbanjem i načinom odrastanja dece.Ne postoji dete kao pragmatik u kome se ne može…
Kako pobuditi kreativnost kod dece uz savremenu tehnologiju?

Kako Razvijati Kreativnost Deteta?

Kako pobuditi decu na kreativnost u lavini novih tehnologija, koje su korisne u izvesnoj meri, ali i sputavaju dečiju maštu?Savremena tehnologija kao podrška ili jedan od faktora opstrukcije na putu razvoja mašte, inovativnosti i životnih veština mališana?Kreativnost je krucijalan resurs današnjice, najpoželjnija veština 21. Veka! Poslednjih 30 godina opada fluentnost,…
Kako kreativnost utiče na razvoj dece

Kako Kreativnost Utiče na Odrastanje i Život Dece?

Prilikom bilo koje aktivnosti kreativno dete uvek traži nove načine da nešto uradi ili reši?Ne postoji distinktivno kreativno dete ili odrasla osoba. Određene karakteristike nam mogu ukazati da neka osoba poseduje kreativnost. Kreativnost se javlja kao osobina ličnosti koja podleže promenama situacije ili okoline. Osnovna razlika između mišljenja koje je…
Kako da motivišemo dete na kreativne aktivnosti, kako izabrati motiv za crtanje (

Kako Motivisati Dečiju Kreativnost?

U likovnom stvaralaštvu dece emocije i motivacija čine simbiozu.Kako motivisati dete na kreativne aktivnosti?Tokom crtanjatreba omogućiti detetu originalno, nekonvencionalno i stvaralačko mišljenje. Zašto je važno i grupno crtanje?Koliko je važna motivacija?Motivacija je izvor energije za aktivnosti dece i odraslih. ,, Šta god možeš da uradiš, ili sanjaš da možeš, započni. U…
Mašta kao vodilja pravilnog razvoja male dece

Mašta, Vodilja Razvoja Mališana

Maštanje u dečijem stvaralaštvu i izražavanju doprinosi da dete bolje spozna svet oko sebe i sebe samog, razvija intelektualne, emocionalne  i socijalne veštine. Mašta otklanja strah i pruža dozu sigurnosti deci.,,Mašta je najvažnija. Ona predstavlja uvid u buduće životne lepote.“ Albert EinsteinMašta je nezamenljivi dar detinjstva, koji odrastanjem postaje prigušen.…
Kreativnost kod male dece i kako je podstaći

Šta se Razvijaja uz Kreativnost kod Dece?

Kreativnost i stvaralačko mišljenje su osnovni zahtev u vaspitanju dece od 18 meseci do 6.godine i kasnije u obrazovanju.Kako podstaći kreativnost i šta time razvijamo kod dece?Kreativnost je veoma složena sposobnost koja podstiče stvaralaštvo. Vreme u kome živimo ne možemo zamisliti bez kreativnih ljudi. Čovečanstvu će u budućnosti biti više…