Mr Ana Gemaljević Akademski slikar, profesorka likovne kulture

Akademski slikar, profesorka likovne kulture i koordinator dečije likovne radionice. Autor udžbenika za likovnu kulturui brojnih teksota o kreativnosti dece.
Šta Raditi sa Decom od 2. do 7. godine

Šta Raditi sa Decom od 2. do 7. god. – – Likovno Izražavanje Deteta

Šta raditi sa decom od 2. do 7. godine ? Deca kao osnovu prvo usvajaju oblike da bi savladali veštinu slikanja. Likovno izražavanje dece – Šta raditi sa decom od 2. do 7. godine? Deca kroz  likovne radove razvijaju intelektualnu zrelost, shvataju, izražavaju emocije, percepciju, komunikaciju… Sve faze dečijeg likovnog…
razvoj grafomotorike i vizuelne percipcije(

Razvoj grafomotorike i vizuelne percepcije

Razvoj grafomotorike i vizuelne percepcije možemo stimulisati kroz igru. Gragomotorika, kao veština držanja olovke, bojice počinje kod mališana u  periodu od godinu i po dana starosti. „Linija je na neki način seizmograf duše. U slikanju se može lagati, možete biti obrazovani likovno, izvoditi čuda i praviti konceptualnu umetnost, biti umetnik navodno,…