Prve reči i kada dolazi do eksplozije rečnika deteta?

Prve reči

Kada stižu prve reči i kada dolazi do eksplozije rečnika? Šta možemo očekivati u određenom periodu? Razvoj jezika je doživotni proces, ali njegov rani period (prve godine života) predstavlja najdinamičniji deo ovog doživotnog procesa.

Prve reči

Deca uglavnom izgovaraju svoju prvu reč između 9. i 13. meseca starosti. Za većinu dece rast rečnika je spor. Obično su to  dvosložne, kratke reči koje imaju stvarno značenje i povezane su sa odgovarajućim predmetom ili osobom.

Prve reči
Bitno je prisustvo neverbalne komunikacije kod deteta i zainteresovanost za okolinu.

Tokom ovog uzrasta deca najčešće izgovaraju 2-3 reči koje sadrže vokale i jednostavne glasove za izgovor (a, o, e, p, b, t, d, m). Prve reči često imaju i šire značenje, kojom deca izražavaju svoje želje i potrebe.

Kada bi dete trebalo da progovori?

Pojava prvih reči je u velikoj meri iduvidualna i moguće je da neka deca nešto kasnije i progovore. Međutim, kašnjenje ne sme biti duže od par meseci. Dakle, dete bi trebalo da progovori do osamnaestog meseca.

Kada stižu nove reči, posle prve reči?

Posle prve izgovorene reči, deca u proseku svakog meseca usvajaju 8 do 11 novih reči. Još jedna važna karakteristika ovog perioda je da reči za koje se činilo da su naučene ne postaju uvek stalni deo dečijeg rečnika.

prve reci
Deca uzajamno komuniciraju sa raspoloživim fondom reči.

Razumevanje reči se razvija pre i brže od njihove upotrebe. Pre izgovora reči dete zna i razume određen broj reči koje će tek kasnije koristiti. Takođe je veoma bitno prisustvo neverbalne komunikacije kod deteta i zainteresovanost za okolinu. Ali i pokušaji verbalne produkcije u obliku slogovnog izražavanja kao načina komunikacije sa okolinom.

Kada dolazi do eksplozije rečnika kod dece

Kada rečnik deteta sadrži oko 20 do 40 reči, dolazi do” eksplozije” rečnika! Razvojni uzrast u kojem se javlja naglo povećanje rečnika je od 15 do 22 meseca života. U periodu ranog leksičkog razvoja deca koriste dve vrste reči. To su reči koje se koriste i služe za označavanje predmeta i ljudi iz detetovog okruženja. Ili one koje se koriste u društvenim interakcijama sa drugim ljudima (pa-pa, bravo…).

Usvajanje novih reči počinje naglo na pragu od 50 reči. U ovom periodu deca usvajaju 22 do 37 novih reči mesečno. Kada dete obogati svoj rečnik, otvaraju mu se brojne mogućnosti u upotrebi drugih jezičkih kategorija. Kao što su morfologija, sintaksa…

prve reci
Bitna je govorna stimulacija.

Prve kombinacije reči

U periodu između 20 i 24 meseca javlja se period dvočlanih iskaza. U ovom periodu javljaju se prve kombinacije reči (mama daj…. neće  pije…). Rane rečenične strukture su gramatički nepravilne, ali se postepeno usvajaju pravila jezika i smanjuju greške.

Govor posle treće godine života

U periodu između 3. i 4. godine života treba usvojiti osnove jezika. A jezik treba da postane sredstvo kojim dete komunicira i komunicira sa okolinom. Služe se gramatički ispravnom složenom rečenicom. Imaju rečnik oko 1500 reči. Izgovor gotovo svih glasova je pravilan. Često postavljaju pitanja „Žašto?“ „Kako?“ „Kada?“. U najvećem delu govor dece ovog uzrasta je veoma sličan govoru odraslih govornika.

prve reci
Kritičan period za razvoj govora  je u prve tri godine života. 

Kritičan period za razvoj govora

Obzirom da je kritičan period za razvoj govora u prve tri godine života, posle ovog perioda vrlo teško se uči i razvija govor. Ukoliko se propusti ovaj kritični period za razvoj govora neminovne su posledice na jezički razvoj. Vrlo često i na kompletan razvoj ličnosti deteta

Usvojena baza maternjeg jezika samo otvara vrata razvoju svih jezičkih kategorija. Ali sa razvojem deteta jezičke sposobnosti napreduju. Deca bolje vladaju pravilima gramatike, povećavaju rečnik i povezuju reči u složenije rečenične strukture. Međutim, polaskom u školu jezički razvoj ulazi u sporiju brzinu. A savladavanjem veština čitanja i pisanja osim svakodnevne govorne komunikacije sa okolinom, jezik usvajaju i kroz pisani jezik. Prema nekim istraživanjima, osnovci nauče 10-15 novih reči dnevno. I to kroz pisani tekst i komunikaciju sa okolinom

Master defektolog logoped sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom različitih govorno jezičkih problema. Osnivač edukativnog centra „Logolino“.
Preporučujemo vam...
Kako čitati knjige malom detetu
3 faze kako čitati knjige malom detetu
Kako čitati knjige malom detetu? Knjiga je važna za razvoj dece, ali neki mališani ih odbijaju. Kako dobiti interesovanje, fokus kod deteta i ljubav ka knjizi? Knjige su jedan prozorčić u čarobni svet i svako dete bi trebalo da dobije mogućnost da ’’gleda kroz taj prozorčić’’. Knjige pomažu u stimulaciji…
Virusna upala grla kod dece
Virusna upala grla kod dece – Simptomi, dijagnoza, terapija
Virusna upala grla kod dece je najčešći razlog  zbog kog roditelji dovode decu na pregled. Koji su simptomi virusne upale grla i kao se leči virusna upala grla? Medicinski naziv za upalu sluznice ždrela je faringitis  a krajnika-tonzilitis. Smatra se da je u 70% slučajeva tonzilofaringitis izazvan virusima. U tim slučajevima je…
Fotografi za trudnice Srbije u 2023. godini
Fotografi za trudnice Srbije u 2023. godini, darivanje koje je vaš portal Trudnoća i zdravlje organizovao, je završeno. Pogledajte sjajne fotoslajdere sa fotografisanja koje su nam podarili vrhunski fotografi, majstori fotografije koji svoju profesiju rade sa puno ljubavi. Fotografisanje trudnica u 9 gradova Fotografisanje u gradovima: Beograd, Novi Sad, Subotica,…