Zašto je važno da svako pitanje mališana ima odgovor?

svako pitanje mališana ima odgovor

Sadržaj

Svako pitanje mališana ima odgovor. Kod dece, faza postavljanja pitanja ukazuje na intenzivni govorno-jezički razvoj. Postaviti pitanje, znači probuditi interesovanje i pokrenuti misljenje o svetu koji nas okružuju.

Kada deca postavljaju prva pitanja? Koja pitanja postavljaju trogodišnjaci? Da li se odgovarajući na pitanja gradi odnos ka znanju i saznaju. Malim koracima…

Zašto je važno da svako pitanje mališana ima odgovor?

Svet u nama je poput lavirinta u kome se prepliću različite psihičke pojave. Većinu dilema sa kojima se susrećemo pokušavamo da odgonentemo pitanjima i preispitivanjem. Taj kompleksan unutrašnji svet ili psiha su kreirani: opažanjem, pažnjom, mišljenjem, maštom, pamćenjem, emocijama i motivacijom.

svako pitanje mališana ima odgovor
Odgovarajte na pitanja mališana. Malim koracima se razvija pozitivan odnos prema učenju. Pomoću pitanja deteta možemo otkriti interesovanje deteta u odnosu na svet koji ga okružuje.

Kada dete postavlja prva pitanja?

Deca uzrasta od 24 meseca,  kada se intenzivno razvija rečnik postavljaju prva pitanja o predmetima koji ih interesuju. Prvo pitanje koje se javlja je “ta je to” tj. ” šta je to” i odnosi se na predmete i bića iz neposrednog okruženja koji su pobudili dečiju pažnju.

Već sedmomesečni plod čuje zvuke i reaguje na svetlost da bi do godinu dana stalnim preplavljivanjem različitih draži gradio svoje neuronske mreže i uočavao granice stvarnosti koja se nalazi oko njega. Na kraju prve godine života svi nejasni zvuci i obojene mrlje postepeno postaju jasni i stabilni i svet se pretvara u sveukupnost predmeta, pojava, bića. Istraživači su dokazali da što se češće deci izlaže neki objekat manje mu vremena treba za prepoznavanje. Kada opažanje postaje jasno i pažnja usmerena počinju prva pitanja.

Pitanjima se gradi interesovanje i individualni jezički sistem kojim možemo otkriti interesovanje deteta u odnosu na svet koji ga okružuje.

svako pitanje mališana ima odgovor
Ja pitam a ti odgovaraš dok te ja slušam. Deca uče da slušanjem dobijaju informacije koje ih interesuju. Odgovor treba da sadrži kvalitetno objašnjenje koje će dete razumeti.

Koja pitanja postavljaju deca oko treće godine?

Javlja se pitanje “gde je” a tek sa četvrtom godinom javiće se pitanja koja se odnose na interesovanje šta neko radi, kako i zašto i time se širi rečnik i rečenica. Rečenica u ovom uzrastu doseže dužinu i do 4-5 reči.

Svako pitanje traži odgovor?

Da. Dete stiče emocijonalnu i socijalnu stabilnost u komunikaciji sa svojim okruženjem. Razvojem pitanja, dete dobija veliki broj novih reči što utiče na saznajni razvoj i mišljenje. Svako pitanje traži odgovor i objašnjenje, jer na taj način deca stiču sigurnost da će njihova znatiželja biti zadovoljena adekvatnim odgovorom i primerom.

svako pitanje mališana ima odgovor
Razvija se pozitivan stav prema novim i nepoznatim pojavama i predmetima. Razvija se i radoznalost a sa njom i mašta koja pokreće kreativnost.

Da li se tako gradi odnos prema znanju i saznanju?

Na taj način se gradi odnos prema znanju, saznanju i malim koracima se razvija pozitivan odnos prema učenju. Davanjem odgovora na pitanja deca se podstiču da se izražavaju o svemu što opažaju, osećaju, rade i misle. Razvija se veština praćenja govora i veština slušanja kao i dvosmernost u dijalogu. Ja pitam a ti odgovaraš dok te ja slušam. Deca uče da slušanjem dobijaju informacije koje ih interesuju. Podstiče se tečnost i fluentnost izražavanja kod dece. Sigurnost o izlaganju o pojavama sa kojima se susreću u svakodnevnom okruženju. I, razvija se pozitivan stav prema novim i nepoznatim pojavama i predmetima.

avatar
Predsednik je “LOGO-centra za razvoj i igru” i član Udruženja logopeda Srbije.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Esensa DevitinD3k1
Esensa Propomint
Femibion 1 i 2
Femibion 1 i 2
Femibion
Femibion
Femibion 2
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Propomint – Bez bola u grlu kod dece i odraslih na prirodan način

Veliki kašalj ili pertusis – 3 faze bolesti

Kako se menja unutrašnji svet šestogodišnjaka – 14 veština

6 razloga zašto dete treba voditi u kupovinu

Mogućnosti drugog porođaja, ako je prethodni bio carskim rezom

Preporučujemo vam...

Propomint sprejevi za grlo za decu i odrasle je tu, da budete bez bola u grlu na prirodan način. Propolis je jednostavno prirodno rešenje koje pomaže u prevenciji ali i...

Veliki kašalj, hripavac ili magareći kašalj, pertusis ili „bolest 100 dana“ je veoma zarazna bolest. Ovu opasnu bolest uzrokuje bakterija Bordettela pertusis (BP). Veliki kašalj ili pertusis može da izazove...

Razvoj šestogodišnjaka je specifičan a svet šestogodišnjka dobija nove obrise i značenja. Ovo je period kada se veoma mnogo toga menja u dečijem razvoju. Menja se način, kako razmišljaju i...

Mnogo je razloga zašto dete treba voditi u kupovinu, iako se roditelji premišljaju… Neki roditelji su u dilemi kada dobiju decu da li da ih povedu sa sobom kada idu...