Neverbalna Komunikacija do 16. Meseca

0

Neverbalna komunikacija od 9. do 16. meseca Vašeg deteta prethodi govoru, a govor i očekivani gestovi, čine komunikaciju kompletnom, i ukazuju na uredan razvoj.

Na osnovu posmatranja Vašeg deteta možete sami ocenite da li se razvoj odvija redovno. Kada posmatrate ponašanje Vašeg deteta po mesecima možete uočiti da li je sve u redu? Neverbalna komunikacija i razumevanje idu dosta pre govora a ovi momenti se uočavaju posmatranjem.

U okviru FIRST WORDS® Project  u toku 2014. na  Florida State University nučnici  su ustanovili da se izmedju 9. i 16. meseca uci po 2 nova pokreta svakog meseca, ukupno 16. gestova sa 16 meseci.

Znaci koji ukzuju na smetnje u razvoju deteta od rođenja do 1. godine (1)

Koji su to gestovi?

Do druge godine deca potpuno prevazilaze samo neverbalnu komunikaciju jer kreće intenzivan razvoj govora. Gestovi postaju sastavni deo govora u svakodnevnom obraćanju a ne izolovani aspekt komunikacije.  Rano usvajanje gestova  utiču na socio-emotivan razvoj koji  kasnije može sprečiti probeme u školi, u usvajanju veštine čitanja, pisanja, komunikaciji i usvajanju novih veština. Najstariji pokret se razvija iz akcije i reakcije drugih na tu akciju.

 

Tako se sa 9.meseci javlja gest

  • uzimanje predmeta ali deca ne mogu još uvek da kontrolišu pokret davanja jer ne umeju da puste predmet . Kako tome naučiti dete?  Roditelj drži ruku ispod predmeta dok dete ne ispusti predmet i tada se javlja povezivanje akcija-reakcija roditelja. Gest okretanje glave kao ne…kada dete ne želi neku hranu. Okretanje od hrane za “ne” je isto akcija-reakcija jer dete shvata da roditelj skloni hranu kada dete okrene glavu, i na taj način uči da upravlja situacijom što mu daje motiv za nova učenja.

Neverbalna komunikacija (5)Sa 10 meseci

  • deca pokazuju celom šakom pa izdvajaju prst za nešto što žele da uzmu ili  podižu obe ruke kako bi ih roditelji podigli i uzeli u naručje.

 

Sa 11 meseci

  • pokazuju drugima predmete za koje su zainteresovani i mašu pri odlasku pa-pa.

 

 

Sa 12 meseci

  • javlja se gest pokazivanja sa izdvojenim kažiprstom kao pokazatelj zainteresovanosti za stvari koje ih okružuju i otvorena šaka za ispistivanje predmeta koje dete ne moze da uzme npr. ispitivanje frižidera, stola, ormana, tepiha, predmeti koji su fiksirani.

Sa 13.meseci

  • deca šalju poljubac i imitiraju druge-bravo, taši-taši.

Sa 14.meseci

  • se javlja gest za “tiho” sa kažiprstom na usnama i gest u cilju pokazivanja kažiprstom kako bi učili nove reči.

Sa 15.meseci

  • deca  dele ideje sa drugima, gest čekanja sa pokazivanajem rukom, kimanja za “da” i “ne” glavom, palac na gore kao znak-ok!

Neverbalna komunikacija (3)

Sa 16.meseci gestovi se stapaju sa rečima i koriste za učenje reči, obe ruke u stranu kao znak “nema”,  “baci pet”.

U ovom uzrastu, imitacija je uveliko prisutna i dalje se razvija uz usvajanje novih reči.

Ukolko Vaš mališan ima sve ove gestove razvijene, postoje velike šanse da se govor razvija uvremenjeno tj. u skladu sa uzrastom.

 

Ukoliko  se govor ne javi do 18.meseca i pored prisutnih gestova, kontakta pogledom i prisutnog razumevanja reči potrebno je javiti se logopedu za savet i preporuku kako bi pronašli odgovor na pitanje: “Zbog čega ne postoji imitacija govora odraslih?”. Govor i gestovi čine komunikaciju kompletnom, i ukazuju na uredan razvoj, kada postoji usaglašenost ove dve veštine.

Share.

About Author

Comments are closed.