Šta Ume Dete u Drugoj Godini?

Šta zna dete u drugoj godini i šta da vas zabrine

Psihomotorni razvoj –  U drugoj godini života dolazi do velikih promena. Dete počinje da hoda i govori. Postaje samostalno, ide gde želi.

Posle prvog rođendana vrlo je intenzivan motorički razvoj, poboljšava se koordinacija, dete postaje preciznije. Sve mu ovo omogućava da aktivno istražuje svoju okolinu. Istovremeno razvoj govora i jezika omogućava i bolju komunikaciju sa okolinom što dalje podstiče socijalne interakcije deteta.

Značaj igre u razvoju od 1. do 2. godine deteta (3)

Između 12. i 18. meseca deca počinju samostalno da stoje i hodaju.

Ona dalje razvijaju svoje veštine-prelaze preko prepreka, penju se samostalno uz stepenice, silaze niz stepenice uz pridržavanje. Ovu fazu razvoja deteta treba podsticati tako da mu se obezbediti dovoljno prostora za kretanje, vodeći računa o njegovoj bezbednosti.

Većina dece prohoda oko prvog rođendana, neka sa 15, a neka tek sa 18 meseci; više puta smo naglasili da je tempo motornog razvoja individualan i da postoje velike normalne varijacije. Na prohodavanje utiče i strah; deca koja su aktivnija i ne pokazuju strah ranije prohodaju; deca koja su preokupirana istraživanjem predmeta kasnije. Rano hodanje nije povezano sa bržim razvojem u drugim oblastima.

U početku dete hoda na širokoj osnovi „gega se“, sa povijenim kolenima i rukama savijenim u laktovima, sa svakim korakom ceo trup se rotira, celo stopalo spušta na podlogu. Nakon nekoliko meseci vežbanja centar ravnoteže se pomera pozadi, kolena su ispružena, dete je stabilnije, ruke se njišu sa strane radi održavanja ravnoteže; dete može da stane, zaokrene i sagne se bez prevrtanja. U drugoj polovini druge godine dete počinje da trči, penje se uz stepenice.

Korišćenje pribora za jelo, olovki i bojica podstiče razvoj fine motorne spretnosti. Dajte  detetu predmete koje može da slaže na gomilu i da ih stavlja u kutije i vadi iz njih. Intenzivan motorni razvoj u drugoj godini može privremeno da uspori razvoj govora.

Šta treba da zna dete od 2 godine:

 • samostalno hoda, trči i penje se
 • pokazuje pojedine slike i predmete koji se imenuju
 • izgovara dve ili više reči koje iskazuju celu misao („mama pa-pa“)
 • sledi jednostavne naloge
 • žvrlja bojicom koju drži celom šakom
 • oponaša ponašanje odraslih
 • uživa u jednostavnim pričama i pesmama
 • počinje da jede samostalno i pokušava da se samo obuče
 • ume da pokaže znake ljubomore

Šta da radite sa detetom :

 • obezbedite detetu celodnevnu ljubav i pažnju
 • nagradite detetova dostignuća
 • pevajte i pričajte detetu, čitatajte mu svakodnevno
 • detetu se obraćajte normalnim govorom
 • postavljajte mu jednostavna pitanja
 • postavite jednostavna pravila i razumna očekivanja
 • učite dete da izbegava opasne predmete i mesta
 • igrajte se sa detetom

Šta ume dete sa dve godine i šta da vas zabrine (2)

IDEJE ZA IGRE

 • deca koja prohodavaju vole kretanje- igre u parku ili dvorištu
 • igre sa vodom- sunđeri, bočice i drugi predmeti koji mogu da se pune i prazne
 • igračke koje mogu da se vuku i guraju (kolica)
 • jednostavne slagalice, ubacivanje ključa u bravu
 • igranje loptom- kotrljanje, bacanje, šutiranje
 • ređanje predmeta, pravljenje kula (prazna ambalaža- tetrapak, čaše od jogurta i sl.)
 • igre sređivanja- razvrstavanje veša, odlaganje igračaka
 • igra sa brašnom- punjenje posudica, presipanje, učenje o teksturi
 • igra žmurke (u početku dajte detetu lakši zadatak, pomozite mu da vas nađe)
 • igra „šta je to“- pokazujte detetu prstom različite predmete ili delove tela, tražite da ih imenuje, ako ne zna pomozite mu i tražite da ponovi
 • igre pretvaranja- podstičite dete da se igra sa lutkom ili plišanom igračkom i pokreće je tako da igračka radi isto što i dete
 • pevajte zajedno pesmice uz koje idu i pokreti („ringe ringe raja“, „kad si srećan lupi tada dlan o dlan“); pravite zajedno te pokrete.

Šta treba da vas zabrine

 • Dete ne reaguje na druge ljude ili decu
 • Teško održava ravnotežu pri hodu
 • Ima slab apetit
 • Ima neobjašnjive promene ponašanja

Ukoliko vas nešto brine u vezi razvoja vašeg deteta obratite se pedijatru. Ako je strah bio neosnovan, jedna briga manje! Ako dete zaista ima zaostajanje u nekoj oblasti ili problem u razvoju, rana intervencija može uspešno da ga reši ili ublaži!!

Šta ume dete sa dve godine i šta da vas zabrine (3)

BEZBEDNOST DETETA

U ovom periodu kada dete počinje samostalno da ide gde želi, da se penje i istražuje povećavaju se rizici od povređivanja.  Čim ugleda stepenice, dobiće želju da se penje. U početku će ići uz njih četvoronoške, a kasnije i na dve noge, pridržavajući se za ogradu. Međutim, pri pokušaju da siđe, ono zapada u teškoće, jer je to složenija radnja i u ovom uzrastu skoro sigurno se završava padom, o čemu morate posebno voditi računa.

Zapamtite, van sobe u kojoj ste već ranije uklonili opasne predmete, od sada pa još bar narednih godinu dana, moraćete da ga pratite u stopu i štitite od povređivanja, ali ga nemojte sputavati. Dozvolite mu da ispituje svet koji ga okružuje, naučite ga kako da se penje, kako da pada i ustaje, bez korišćenja bilo kakvih pomagala.

U svakom trenutku brinite o bezbednosti deteta ali nemojte otići ni u drugu krajnost da ograničite detetu kretanje i igru zbog sopstvenog straha!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Pedijatar Šef je Neonatološkog odeljenja u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zvezdara“. Član je Republičke komisije za podršku dojenja, porodične i razvojne nege novorođenčeta i spoljašnji ocenjivač Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova.
Preporučujemo vam...
Opadanje kose zbog Corona virusa
Opadanje Kose i Corona Virus
Svakim danom se broj ranih i kasnih simptoma Corona virusa povećava, između ostalog Corona virus zahvata i kožu i kosu.Opadanje kose zbog Corona virusa  je učestalo?Značajno, difuzno opadanje kose nakon infekcije Corona virusom se beleži kod oko 30% pacijenata, to su uglavnom pacijenti koji su razvili srednje tešku i tešku…