Marina Savić Master defektolog logoped

Master defektolog logoped sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom različitih govorno jezičkih problema. Trenutno radi u Edukativnom centru „Logolino“, čiji je i osnivač, a koji ima za cilj da pomogne osobama sa problemima u govoru i jeziku. Svakodnevno proširuje svoja znanja i obogaćuje ih novi iskustvima i pristupima.