Da li dečaci progovaraju kasnije od devojčica?

Dečaci progovaraju kasnije od devojčica

Sadržaj

Dečaci progovaraju kasnije od devojčica ili je to zabluda? Postoji više zabluda u vezi govorno jezičkog razvoja dece koja se mogu javiti kod roditelja.

Dečaci progovaraju kasnije od devojčica i druge zablude

Daćemo odgovore na neka od najčešćih pitanja. Poput, da li dečaci zaista progovaraju kasnije od devojčica, da li poželjno tepati deci.  Kada je potrebno uključiti dete u logopedski tretman? Kao i, da li je poželjno izlagati dete dva ili više jezika?

Dečaci progovaraju kasnije od devojčica
Česte su zablude oko progovaranja dece.

Kako roditelji objašnjavaju kasnije progovaranje deteta?

„ Nismo zabrinuti zbog činjenice da dete još uvek ne govori, on je dečak. Dečaci kasne sa razvojem govora u odnosu na devojčice.“. Ovo je rečenica koju često čujemo. Da li je istina da dečaci progovaraju kasnije od devojčica?

Dečaci zaista progovaraju kasnije ali je ta razlika minimalna (samo nekoliko meseci) i u okviru razvojnih normi. Pa zaista ne možemo tvrditi da dvogodišnjak ne koristi govor samo zbog činjenice što je dečak. Dečaci i devojčice se razlikuju ali te razlike nisu tolike da razvojne norme ne uključuju oba pola. Razvojna skala nije strikna već uključuje individualne razlike da se nešto dogodi, pojavi, usvoji. Devojčice na uzrastu od 12 meseci do 2 godine izgovaraju veći broj reči u odnosu na dečake istog uzrasta. Ali je razumevanje govora na tom uzrastu isto i za dečake i za devojčice.

I tata je kasno progovorio

Često čujemo od roditelja tezu “I tata je kasno progovorio”. Roditelji često budu u zabludi jer dobijaju podatak da su oni ili bliži srodnici progovorili kasno sa 2-3 godine. I da je dalji govorno jezički razvoj uredno tekao.

Dečaci progovaraju kasnije od devojčica
Pratite neverbalnu komunikaciju vašeg deteta. Gestovi govore kakav je razvoj deteta.

Svako kašnjenje u razvoju govora i jezika ne treba zanemariti već naći razlog zašto je prisutno. Ovde moramo naglasiti princip individualnosti svakog deteta. I, da neka deca nešto kasnije progovaraju. Kašnjenje ne sme biti duže od par meseci.   Svakako dete treba da progovori do osamnaestog meseca. Ukoliko dete nema neverbalnu komunikaciju i ne pokazuje razumevanje jezičkih sadržaja, svakako se treba konsultovati sa stučnjakom. Možda se radi o poremećaju, a ne o individualnom kašnjenju deteta.

Da li deca koja kasnije progovore uvek dostignu svoje vršnjake?

Prema istraživanjima oko 40% dece koja kasnije progovore, iako je u svim ostalim područjima njihov razvoj uredan, ne dostignu uvek svoje vršnjake. Ako dete ne koristi gest u komunikaciji veća je mogućnost da se jezičko kašnjenje neće tek tako izjednačiti. A ako dođu do istog jezičkog stadijuma, takođe postoji mogućnost pojave teškoća čitanja i pisanja u školskom uzrastu.

Logoped nema šta da radi sa dvogodišnjacima?

Kada dete kasni u govorno jezičkom i komunikacijskom razvoju, poželjno je što ranije početi tretman. Do treće godine mozak detata najbrže uči i usvaja nova znanja kojima je izložen. Ako deo mozga ne izvršava svoj zadatak, lakše ga je ”preusmeriti”, kako bi neki drugi deo preuzeo zadatak. Ponekad je dovoljno dete samo podstaknuti. I, rezultati će biti vidljivi. Dok će u nekim slučajevima biti potreban i terapijski rad.

decaci progovaraju kasnije od devojcica
Prema istraživanjima oko 40% dece koja kasnije progovore, iako je u svim ostalim područjima njihov razvoj uredan, ne dostignu uvek svoje vršnjake. Zato, na vreme se javite stručnjaku i dajte detetu podršku.

Usvajanje dva jezika u ranom uzrastu izaziva jezičke teškoće? 

Bilingvalni razvoj ne utiče na pojavu jezičkih teškoća. Često se javlja mišljenje kako dete nije poželjno izlagati dva ili više jezika jer mu se ”mešaju”. Upravo suprotno, dete je poželjno izlagati jezicima, ali na određeni način. Ako dete ipak ima jezičke poteškoće u oba jezika, potrebno mu je pružiti adekvatnu terapiju. Ali same teškoće nisu posledica višejezičnosti.

Da li je poželjno tepati deci?

Kako bi dete razvilo pravilne govorne navike potrebno je da mu se obraćate jasnim i razumljivim govorom. Dok govorite poželjno je da menjate intonaciju glasa. Da koristite gestove i različitu facijalnu ekspresiju. Tako će dete primiti što više neverbalnih aspekata komunikacije.

Bitna je na vreme stručna podrška detetu

Ako Vas brine jezički razvoj Vašeg deteta, ne slušajte savete poput onih: ”Još je rano”. Ili, ”Dete je još uvek malo za logopedski pregled”. Savetujte se sa logopedom. Kroz minimalne promene u svakodnevnim aktivnostima možemo podstaknuti govorno jezički razvoj deteta. A ključan aspekt uspeha je pravovremeno uključivanje u tretman.

avatar
Master defektolog logoped sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom različitih govorno jezičkih problema. Osnivač edukativnog centra “Logolino”.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Femibion 1 i 2
Femibion 2
Femibion
Femibion 1 i 2
Femibion
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Zdravlje roditelja utiče na zdravlje deteta – Koji roditelj ima veću ulogu u tome?

6 popularnih dijeta – Koje su prednosti i koji nedostaci – Šta kaže nauka

Zašto su trudnice posebno privlačne komarcima i 5 preporuka

Šta deca pamte tokom letovanja? – Šta najviše vole?

Električni bicikli i 9 prednosti u savremenom načinu života

Preporučujemo vam...

Deca se raduju letovanju sa roditeljima, ali šta deca pamte tokom letovanja? Čemu se najviše raduju, šta ostaje kao nezaboravna uspomena? Leto nam i zvanično stiže za koji dan, počinje...

Deca ne vole mnogo toga tokom odrastanja i razvoja. Odgoj dece može biti izazovan, a ponekad se čini da deca ne vole ništa od onoga što radimo. Šta deca ne...

Dete priča svojim jezikom, da li da se zabrinemo? Koliko detetov govor treba da bude razumljiv prema uzrastu? Kako podržati dete? Ponekad dete govori ali toliko „drugačije“ da stičemo utisak...

Razvoj govora deteta, ako je redovan, teče svojim ustaljenim i poznatim tokom. Važno je da svaki roditelj razume kako treba da izgleda razvoj jezičkih i govornih veština deteta. Prepoznajte prve...