Kako muzika utiče na razvoj beba i dece do 7 godina?

Sadržaj

Kako muzika utiče na razvoj beba i dece? Ona je značajna u periodu razvoja deteta,  podstiče  psihomotorni razvoj, poboljšava pamćenje, učenje i socijalizaciju i stvara dobro raspoloženje!

Muzika za bebu u prenatalnom životu i od rođenja!

Čulo sluha deteta razvija se već oko 25.nedelje trudnoće. Beba kojoj je mama pevušila dok je još bila u stomaku, lakše će se umiriti  pevušenjem i kasnije, prepoznavajući umirujući majčin glas i melodije… Beba će  vezati asocijaciju na muziku sa onim što je blisko i prijatno. Muzika je mnogo više od zvuka i čula sluha, ona je protkana žicom razvoja kroz koje dete  prolazi. Muzika je univerzalni jezik. Ona prevazilazi granice i prelazi preko kulture da bi dodirnula dubine duša, izrazila naše  emocije, inspirisala nas i pokrenula kreativnost u nama.

Muzika podstiče auditivnu percepciju, odnosno veštinu slušanja  kod dece, deca mogu naučiti o obrascima ponašanja,  pevanjem  deca uče rime i novi rečnik, muzika potstiče pažnju, pamćenje i učenje i time se razvijaju intelektualne funkcije. Muzika direktno utiče na unutrašnje sisteme zadovoljstva,  i izražava nijanse emotivnog života za koje ne postoje reči. Za potpunu korist od muzike, deca treba da budu aktivna, treba da pevaju, pljeskaju ručicama i igraju zajedno sa melodijama.

Kako muzika utiče na razvoj beba i dece

Kako muzika utiče na razvoj beba i dece, šta podstiče?

Muzika podstiče mentalni  razvoj, pažnju, strpljenje, pamćenje, vežba strpljenje i sposobnosti izražavanja misli!  Sve više svetskih studija pokazuje korelaciju između viših akademskih dostignuća sa decom koja su izložena muzici. Muzika stimuliše delove mozga koji su vezani za čitanje, matematiku i emocionalni razvoj. Muzika će poboljšati njihovu sposobnost učenja i pamćenje, jer muzika stimuliše različite obrasce razvoja mozga. Muzika ima veliki uticaj na stvaranje i jačanje neuronskih veza kod dece i formiranja obrazaca ponašanja mladih.

Platon je govorio: „Učio bih decu muzici, fizici i filozofiji ali najviše muzici jer su muzika i sve umetnosti ključ veštine učenja.“

Kako muzika utiče na razvoj beba i dece

Zašto su muzički instrumenti dobra igračka za dete

Kada se deca igraju sa muzičkim  instrumentima, istražuju uzroke i efekte. Oni vide da pritiskanje tastera (ili udarac o bubanj, duvanje u flautu..) proizvodi  zvuk. Nauče da obraćaju pažnju na promene zvuka, uočavajući da određeni tasteri zvuče dublje od drugih. Istraživanje muzičkih instrumenata takođe pomaže deci da saznaju kako različiti instrumenti rade i zvuke koje stvaraju. Tako se usmerava pažnja, poboljšava održavanje pažnje i koncentracije, diferencijacija pokreta mišića prstiju i šake i samim tim fina motorika.

Muzika podstiče razvoj jezika?

Pevanje pesama je sjajan način za malu decu da vežbaju jezik. Kada deca pevaju, izgovaraju reči i uče rimu. Učenje tekstova pesmama je takođe efikasan način zapamćivanja informacija. Veliki broj ljudi prvo je naučilo abecedu pevajući pesmu ABC. Naši mozgovi bolje pamte jezik kada je podešen na muziku. Različita istraživanja su pokazala da je svest o muzici od velikog značaja za razvoj jezika.

Kako muzika utiče na razvoj beba i dece

Muzika može pomoći u motoričkim veštinama kod malog deteta?

Pesme sa pokretima pomažu deci da prave fino-motornu koordinaciju. Uradite pokretanje prstiju pesme kao što je “Pet malih majmuna skače na krevet” pomaže deci da vežbaju ruku i kontrolu prstiju – veštinu neophodna za pisanje i rukovanje malim objektima. Ples uz  muziku  podstiče  korisne fizičke  aktivnosti dece!

Muzika pomaže u socijalizaciji i izgradnji samopouzdanja deteta?

Muzika i ples su zabavne aktivnosti i pomažu deci da budu razigrani jedni sa drugima. Zajednička igra uz muziku i radost, iskustvo i uživanje koje dele, zbližavaju ih i pomažu boljoj komunikaciji i medjusobnom prihvatanju.

Kako muzika utiče na razvoj beba i dece

Slušanje muzike može pomoći deci da saznaju o emocijama

Beba se još u prenatalnom periodu, u maminom stomaku, rado umirivala sa uspavankama. Bebe vole uspavanke. U kasnijem razvoju, mala deca uče o svojim emocijama i osvešćuju ih lakše uz muziku. Deca takođe mogu povezati muziku sa emocijama crtanjem ili slikanjem slike svojih osećanja dok slušaju određeni muzički izbor.

Kakvu muziku treba deca da slušaju?

Najbolja muzička biblioteka za vaše dete obuhvata široku raznolikost – kombinaciju žanrova, od dečijih pesmica, preko klasične muzike, pesama iz vaše kulture i one širom sveta, kao i muziku koju Vi volite. Bebe najbolje smiruje Mocart i uopšte klasična muzika, a deca oko 2. godine najviše obraćaju pažnju na etno muziku iz sredine iz koje potiču (instrumentalna muzika).

Koji je pravi uzrast za početak muzičkih časova za razne instrumente?

Svako dete treba posmatrati individualno. Ne postoji univerzalno idealno vreme za početak muzičkih časova i učenja sviranja nekog instrumenta. Bitno je da dete želi, pokazuje interesovanje i ima mogućnost koncentracije. Velika pomoć je ukoliko mogu da razlikuju brojeve i slova i naravno muzičke znake. Svedoci smo da i u uzrastu od 3 do 4 godine neka deca sa lakoćom sviraju pojedine instrumente. Uobičajeno, preporučeno za  uzrast od 5 godina i više i sam početak komunikacije sa instrumentom, koji nije prava igračka je blok flauta, klavir i  violina.

avatar
Radi u Beogradu u D.Z. Stari Grad od 1997. godine kao master defektolog-somatoped. Pohađala stručne edukacije i ima sertifikate: Opšta i specifična reedukacija psihomotorike-prevencija i tretman poremećaja motorike, govora, emocija i saznajnih funkcija u detinjstvu; Biological treatments for autism and ADHD; Rana dijagnostika i stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini zivota; Neurokineziološki razvoj deteta do godinu dana i brojne druge.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Femibion
Femibion 1 i 2
Femibion 1 i 2
Femibion 2
Femibion
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Električni bicikli i 9 prednosti u savremenom načinu života

Razdražljivost i bes u trudnoći – 5 predloga koji pomažu

Sindrom nervoznog creva (IBS) u trudnoći pacijentkinja sa inflamatornom bolesti creva (IBD)

Hipnoporođaj – Da li je moguć porođaj bez ili manje bola?

15 stvari koja deca ne vole tokom odrastanja i razvoja

Preporučujemo vam...

Deca ne vole mnogo toga tokom odrastanja i razvoja. Odgoj dece može biti izazovan, a ponekad se čini da deca ne vole ništa od onoga što radimo. Šta deca ne...

Dete priča svojim jezikom, da li da se zabrinemo? Koliko detetov govor treba da bude razumljiv prema uzrastu? Kako podržati dete? Ponekad dete govori ali toliko „drugačije“ da stičemo utisak...

Razvoj govora deteta, ako je redovan, teče svojim ustaljenim i poznatim tokom. Važno je da svaki roditelj razume kako treba da izgleda razvoj jezičkih i govornih veština deteta. Prepoznajte prve...

Često su roditeljska očekivanja u odnosu na dete nerealna. Koja roditeljska očekivanja su realna i potrebna a koja ne? Kako da postignemo cilj a da izbegnemo naredbe i samim tim...