Odluka o dojenju: DOJENJE DA!

Odluka o dojenju DOJENJE DA

Odluka o dojenju, dojenje DA! Kao i ljubav, kao sve dobro u čoveku, može se samo potaknuti, pokazati, poučiti i podržati i odnegovati. Dojenje se ne može nametnuti niti narediti. Dojenje je jedan od najvažnijih temelja doživotnog zdravlja vašeg deteta! Može se reći da nijedna stvar koju majka tokom života učini za svoje dete ne može da se meri sa odlukom da ga doji.

 

Kako se donosi odluka o dojenju?

Odluku o dojenju trudnica će doneti na osnovu saznanja o prednostima majčinog mleka i dojenja. Osim toga, trudnica treba da zna ko i na koji način treba da joj pruži pomoć i podršku u prvim danima posle porođaja i nakon toga. Takođe je važno da budete upoznati i sa mogućim problemima, jer ćete ih tako brže i lakše savladati ukoliko se pojave.

Treba naglasiti da pored najbolje ishrane vaše bebe majčinim mlekom, sam akt dojenja potpomaže optimalan razvoj vilice i govornog aparata deteta i time smanjuje rizik od kasnijih problema u govoru. Broj dece koja imaju problema sa govorom i zahtevaju logopedski tretman u zabrinjavajućem je porastu!

Odluka o dojenju DOJENJE DA

Kao pedijatar sa tridesetogodišnjim iskustvom u radu

Kao pedijatar sa tridesetogodišnjim iskustvom u radu u porodilištu koje se, prema svojim mogućnostima, trudi da podrži majke u uspostavljanju laktacije i u uspešnom dojenju, pokušaću da vam u tome pomognem deleći sa vama najnovija naučna saznanja, lična iskustva i praktične preporuke za uspešno dojenje.

Razmišljajte o tome u toku trudnoće

Odluku o tome da li ćete dojiti donosite samo vi, najčešće u periodu trudnoće. Mnoge mame se obeshrabre a najčešći razlozi odustajanja od dojenja su:  strah da majka nema dovoljno mleka i da beba ne napreduje dobro, da mleko nije dobrog kvaliteta, bol pri podoju, ragade, uvučene bradavice, mastitis, nedostatak podrške tate i porodice… Trudnice koje su odlučile da doje bebe neguju grudi i pripremaju se za dojenje. Kada bebica dođe, može doći i do većih ili manjih teškoća u uspostavljanju laktacije. Ponekad se ne snalazi mama a ponekada i bebaili postoje objektivni razlozi početničkog „nesnalaženja“ kao što su uvučene bradavice…Zato je potrebno mamino strpljenje i saznanje da su mama i beba tim u dojenju! Mnogu su ređi medicinski razlozi, zbog kojih majke ne doje, bolest majke, primena lekova kontraindikovanih dojenju ili bolest deteta.

Dugogodišnji šef Neonatološkog odeljenja u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zvezdara“. Član je Republičke komisije za podršku dojenja, porodične i razvojne nege novorođenčeta.
Preporučujemo vam...