Odluka o dojenju: DOJENJE DA! – Trudnoća i Zdravlje

0

Dojenje se ne može nametnuti niti narediti. Kao i ljubav, kao sve dobro u čoveku, može se samo potaknuti, pokazati, poučiti i podržati i odnegovati.

(Iz knjige „Dojenje – zdravlje i ljubav“   Josip Grgurić, Anita Pavčić- Bošnjak ).

 Dojenje je jedan od najvažnijih temelja doživotnog zdravlja vašeg deteta! Može se reći da nijedna stvar koju majka tokom života učini za svoje dete ne može da se meri sa odlukom da ga doji.

Odluku o dojenju trudnica će doneti na osnovu saznanja o prednostima majčinog mleka i dojenja. Osim toga, trudnica treba da zna ko i na koji način treba da joj pruži pomoć i podršku u prvim danima posle porođaja i nakon toga. Takođe je važno da budete upoznati i sa mogućim problemima, jer ćete ih tako brže i lakše savladati ukoliko se pojave.

Treba naglasiti da pored najbolje ishrane vaše bebe majčinim mlekom, sam akt dojenja potpomaže optimalan razvoj vilice i govornog aparata deteta i time smanjuje rizik od kasnijih problema u govoru. Broj dece koja imaju problema sa govorom i zahtevaju logopedski tretman u zabrinjavajućem je porastu!

Kao pedijatar sa tridesetogodišnjim iskustvom u radu u porodilištu koje se, prema svojim mogućnostima, trudi da podrži majke u uspostavljanju laktacije i u uspešnom dojenju, pokušaću da vam u tome pomognem deleći sa vama najnovija naučna saznanja, lična iskustva i praktične preporuke za uspešno dojenje.

Share.

About Author

Comments are closed.