Roditeljska ljubav za najbolju genomsku realizaciju bebe

za najbolju genomsku realizaciju bebe

Šta je preduslov za  najbolju genomsku realizaciju bebe. Često se roditelji pitaju, šta je genetsko nasleđe od majke a šta genetsko nasleđe od oca?

Bezrezervna roditeljska ljubav preduslov za najbolju genomsku realizaciju bebe

Bezrezervna roditeljska ljubav, bez selektivnosti, stvara najbolje moguće okruženje za jedinstvenu, univerzalnu realizaciju genoma naše bebe. Stvaranjem zdravog okruženja, punog topline i ljubavi čini preduslov da se ono najbolje u genomu bebe realizuje. To je ključni preduslov da se naša beba realizuje u najboljem svetlu sa najboljim genima i karakteristika. Bezrezervna ljubav i toplina stvaraju uslove da se genom bebe realizuje u najboljem mogućem pravcu. Sa najboljim karakteristikama prevashodno za autentičnu i jedinstvenu realizaciju programa bebe. Samo bezrezervna ljubav, toplina doma, roditeljska harmonija dozvoljavaju da se program bebe razvije na najbolji mogući način. I da od nesavršenstva izvučete savršenstvo.

za najbolju genomsku realizaciju bebe

Jedinstvenost i univerzalnost genoma ili programa razvoja bebe

Beba nastaje oplođenjem, odnosno spajanjem jajne ćelije majke i spermatozoida oca. Jajna ćelija i spermatozoid zapravo nose DNK majke i DNK oca. Njihovim spajanjem nastaje jedinstvena nova kombinacija DNK bebe. To je genom bebe ili program razvoja bebe.

Genom bebe ili program razvoja bebe je jedinstvena, univerzalna kombinacija gena majke i oca koja omogućava njen razvoj. To je jedinstvena i sasvim nova kombinacija gena jer to nije prosto spajanje gena majke i oca već se geni na specifičan način mešaju i kombinuju. I tako daju sasvim novi jedinstven program razvoja novog organizma. Naravno, beba ima karakteristike, odnosno gene roditelja, ali i nove specifičnosti koje nastaju usled mešanja naslednog materijala majke i oca. Tako da beba ima pojedine specifičnosti majke, pojedine oca ali i sasvim nove univerzalne specifičnosti. Iz toga sledi da je genom, odnosno program razvoja bebe jedinstven i univerzalan.

za najbolju genomsku realizaciju bebe

Dobri i loši geni – Nesavršenstvo genoma ili programa razvoja bebe

Program koji beba dobije nije savršen. Savršenstvo ne postoji. Uvek postoje, dobri i loši geni  odnosno dobre i loše karakteristike. Naime DNK molekul nije univerzalno savršen, uvek postoje greške. U prilog ovome ide i činjenica da iz preventivnih razloga svaka beba ima po dva primera istog gena. Odnosno, duplu kopiju gena za iste karakteristike (proteine). Jedan od jednog roditelja drugi od drugog roditelja. To je iz preventivnih razloga da u slučaju da jedan gen ne radi kako treba drugi preuzima funkciju i realizuje određenu karakteristiku. Takođe, neke karakteristike su rezultat interakcije oba gena. To sve zavisi od vrste i specifičnosti gena, kao i karakteristika koje se kontrolišu. Jednostavno svaka osoba, svaka beba ima dobre i loše gene, odnosno, predispozicije za dobre i loše karakteristike. Genom ili program razvoja koji dobija beba nije savršen ima predispozicije za dobre karakteristike ali i predispozoicije za loše karakteristike.

za najbolju genomsku realizaciju bebe

Tendenciozna, sebična, pogrešna uloga roditelja u realizaciji genoma bebe

Rast i razvoj bebe je zapravo realizacija jedinstvenog genoma bebe, tj. realizacija jedinstvenog DNK programa bebe. Geni direktno kontrolišu sve aspekte razvoja, od samog začeća pa sve do potpunog razvoja organizma. S’obzirom da je genom svake bebe nesavršen, postoji tendencija realizacije pojedinih „loših“ i „dobrih“ gena. To jest, pojedinih „loših“ i „dobrih“ karakteristika. Ovde je prekretna tačka uspešne i pravilne uloge roditeljstva.  Naime, pojedinim roditeljima počinju da se sviđaju ili ne sviđaju pojedine karakteristike i krene neumerena i tendecizozna presija u smeru koju su oni naumili. Tendenciozno usmereno realizovanje potencijala bebe onako kako roditelji smatraju. To je opasna tačka kada preovlađuje sebičnost roditelja i na bazi njihovog iskustva određuju se šta je dobro a šta loše. To je pogrešno iz najmanje dva razloga. Prvo odluka šta je loše a šta dobro je realativna. Evolucija je u mali milion primera pokazala da ono što se nama čini u jednom trenutku lošim već sutra je izuzetno dobro i korisno. Drugo a ne manje važno jeste da ovim selektivnim pristupom, šta je dobro a šta loše, gušimo ljubav i poštovanje jedinstvenosti i univerzalnosti genomskog potencijala naše bebe.

za najbolju genomsku realizaciju bebe

U težnji da usmerimo realizaciju programa razvoja bebe u nama željenom pravcu sputavamo autentičnu, univerzalnu, jedinstvenu komponentu svakog programa. Time roditelj često u najboljoj nameri postaje otežavajući fator jedinstvene, univerzalne i najbolje realizacije svoje bebe.

Profesor strukovnih studija Akademija tehničko-vaspitačkih studija Niš i vlasnik I director GENEINFO, kompanije za genetsko savetovanje i personalizovanu medicinu. Autor uđžbenika Humana genetika, Visoka medicinska škola Ćuprija i preko 100 stručnih radova iz oblasti prirodnih nauka i humane genetike.
Preporučujemo vam...
Prirodno lečenje ureaplazme
Prirodno lečenje ureaplazme je preporučeno pored antibiotika
Zašto je prirodno lečenje ureaplazme preporučeno pored antibiotika? Upotreba antibiotika je neophodna. Ali poželjno je u lečenju vaginalnih bakterijskih infekcija uključiti i prirodne preparate na biljnoj bazi. Prirodno lečenje ureaplazme Koja je uloga eteričnih ulјa aromatičnih bilјaka sa antibakterijskim, antifungalnim, antivirusnim i citotoksičnim svojstvima? Vaša terapija kod prirodnog lečenja ureaplazme…