Prof. Dr Ljubiša Mihajlović

Molekularni biolog, genetičar. Profesor strukovnih studija Akademija tehničko-vaspitačkih studija Niš i vlasnik I director GENEINFO, kompanije za genetsko savetovanje i personalizovanu medicinu. Autor uđžbenika Humana genetika, Visoka medicinska škola Ćuprija i preko 100 stručnih radova iz oblasti prirodnih nauka i humane genetike.
DNK test beba i dece

DNK test beba i dece – 4 važne prednosti kod lečenja

DNK test beba i dece omogućava preciznu dijagnozu. Tako se prekida  „dijagnostička odiseja“. I, tako se najbolje leči beba ili dete, kada postoje hronični zdravstveni problemi. Ili kada je prisutno razvojno zaostajanje. „Dijagnostička odiseja“ Ako se kod bebe/deteta pojave izvesni hronični zdravstveni problemi onda nastupa period učestale posete zdravstvenim ustananovama.…
za najbolju genomsku realizaciju bebe

Roditeljska ljubav za najbolju genomsku realizaciju bebe

Šta je preduslov za  najbolju genomsku realizaciju bebe. Često se roditelji pitaju, šta je genetsko nasleđe od majke a šta genetsko nasleđe od oca? Bezrezervna roditeljska ljubav preduslov za najbolju genomsku realizaciju bebe Bezrezervna roditeljska ljubav, bez selektivnosti, stvara najbolje moguće okruženje za jedinstvenu, univerzalnu realizaciju genoma naše bebe. Stvaranjem…