Dete mokri u krevet – Urolog predlaže trening mokrenja

Dete mokri u krevet – Urolog predlaže trening mokrenja

Dete mokri u krevet, urolog vam predlaže trening mokrenja. Nije tako retka pojava noćnog mokrenja kod dece. Postoje brojni razlozi za to.

Ali, u velikom broju slučajeva se ovaj problem može rešiti  treningom mokrenja.

Kako rešiti problem mokrenja u krevet – odvikavanje od umokravanja u krevet?

Akt mokrenja je kompleksna i kombinovana refleksno- voljna radnja. Normalan akt mokrenja podrazumeva mokrenje u kontinuiranom mlazu uz potpuno pražnjenje mokraćne bešike, da se pražnjenje odvija voljno i pod niskim pritiskom.

Dete mokri u krevet – Urolog predlaže trening mokrenja

  • Ujutru po ustajanju, dete treba da piški (prvo mokrenje) i dete ne sme da se napinje ili pritiska po stomaku pre započinjanja mokrenja.
  • Oko 20 minuta posle prvog mokrenja, ponovo dete ide u toalet “da se ponudi” da piški (drugo mokrenje) i tada SME da se napne kako bi izmokrilo zaostalu mokraću posle prvog mokrenja.
  • Nakon drugog mokrenja, dati detetu da popije vodu ili čaj.

Urolog predlaže – Trening mokrenja

Dete od 4-6 godina 200-250 mL vode ili čaja.

Dete od 7-9 godina 300-350 mL vode ili čaja.

Dete od 10-12 godina 400 mL vode ili čaja.

Ovakav režim mokrenja se ponavlja na svaka 2,5 sata do 17h.

Nakon 17h dete se samo forsira da piški po istom režimu ali NE DA PIJE TEČNOST.  Od 17h pije tečnost samo onoliko koliko je žedno.

Noću ne buditi dete ni da pije ni da piški!

Trening mokrenja u početku izgleda komplikovano, međutim posle izvesnog perioda postaje rutinska stvar.  Ne smemo završiti a da ne pomenemo – po završetku svih aktivnosti tokom dana, a neposredno pre odlaska u krevet, u sprovođenju higijenske pripreme za spavanje, jako je važno da se dete dobro izmokri. Izbegavati uspavljivanje dece sa različitim napicima, kao i nuđenje pića u toku noći.

Dete mokri u krevet – Urolog predlaže trening mokrenja

Zašto dete mokri u krevet?

Brojni su razlozi. Ako dete nikada nije prestalo noću da se umokrava, ili preciznije da nije postojao period duži od pola godine da se dete nije umokrilo noću pri čemu se umokri bar 2 puta nedljno, onda je to primarno noćno umokravanje.

Dete ima sekundarno noćno umokravanje, ako je pojavi noćnog umokravanja prethodio period duži od pola godine da se nije umokrilo. Ovo umokravanje se najčešće javlja posle nekog stresnog dogadjaja u životu deteta ili je posledica poremećaja u funkciji mokraćne bešike, kada pored noćnog umokravanja dete najčešće ima i vlaženje veša tokom dana.

Magistar medicinskih nauka iz oblasti dečije hirurgije, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pohađao brojna usavršavanja u Evropi i svetu.
Preporučujemo vam...