Urinarne infekcije kod beba i dece – vaš urolog

Urinarne infekcije kod beba i dece - vaš urolog

Urinarne infekcije bebe i deteta su relativno česte. Infekcije urinarnog trakta predstavljaju raznovrsnu grupu stanja, kojima su zajedničke karakteristike smetnje na urotraktu zbog  bakterija u urinu. U prvih 6 meseci bebe češće oboljevaju muška deca. Nakon toga infekcija preovladava kod devojčica.

Urinarne infekcije kod beba i dece su češće kod devojčica?

Urinarne infekcije su mnogo češće kod devojčica zbog anatomskih karakteristika donjeg urinarnog trakta.  Infekcija bešike i bubrega lakše prodire kroz kraću i širu uretru, kao i zbog češćih poremećaja u pražnjenju bešike u odnosu na dečake.

Normalan urin ne sadrži bakterije. One mogu dospeti u urinarni trakt sa kože i sluznica, sa genitalija, mogu dospeti kroz krvne ili limfne sudove iz udaljenih izvora infekcije, kao i iz okolnih struktura koje su pod infekcijom.

Urinarne infekcije kod beba i dece - vaš urolog

Koji su najčešći uzroci infekcije urinarnog trakta kod beba i dece?

Najčešći uzročnici infekcija urinarnog trakta su bakterije. I to: Escherichia coli, Klebsiella-enterobacter, Proteus, ali i saprofiti (uobičajene bakterije sa površine kože i sluznice). Kada se nadju u unutrašnjoj sluznici urinarnog trakta, kada mogu biti patogene.
Postoje deca koja su sklonija ovim infekcijama.  To su najčešće deca sa urodjenim anomalijama urotrakta kao i nekim anomalijama okolnih struktura i sistema.

Simptomi urinarne infekcije kod bebe i deteta

Simptomi i klinički znaci infekcije zavise od uzrasta deteta i lokalizacije infekcije.
Kod novorodjenčadi se mogu javiti temperatura, odbijanje obroka, povraćanje, napet trbuh itd. Ova klinička slika je slična i kod starije dece sa upalama bubrega (pijelonefritisima). Bebe i deca do 3. godine imaju simptome kao što su nenapredovanje, bledilo, čitav spektar neodredjenih tegoba i kliničkih znakova.  Urin može imati specifičan miris kao i boju, može biti mutan, pa se zbog takve infekcije može javiti i plač pri mokrenju.

Starija deca imaju klasične simptome?

– Kod pijelonefritisa (upale bubrega): povišena temperatura (više od 38,5C). Zatim, groznica, povraćanje, bledilo, malaksalost, bolovi u lumbalnom delu.

– Kod cistitisa (upale mokraćne bešike): nema povišene temperature ili ona ne prelazi 38C.  Ali se javlja bolna osetljivost u predelu bešike i otežano i bolno mokrenje (dizurija).

Za dijagnozu urinarne infekcije dece pregled urina?

Ovakva vrsta infekcije dijagnostikuje se rutinskim pregledom urina. Način na koji se mokraća uzima zavisi od uzrasta deteta. Ako je u pitanju dete koje nosi pelenu, lepljivom trakom se pričvrsti  plastična kesica na genitalno područje. Ako je starije dete, ono samo može da mokri u sterilnu posudicu.

Urinarne infekcije kod beba i dece - vaš urolog

Kako se uzima uzorak urina?

Da bi se uzeo uzorak urina za urinokulturu, dete se prvo mora oprati u predelu genitalija toplom vodom i sapunom. Bez bilo kakvih dezinfekcionih sredstava. Uzima se srednji mlaz u sterilnu posudicu.
Taj uzorak se uzima za pregled sedimenta urina i urinokulturu. Kod ženske dece uvek se uz pregled urina i urinokulture uzima i bris vulvice (ženskih genitalija).  Kako bi se napravila razlika izmedju infekcije urinarnog trakta i bakteriurije koja nastaje kao posledica spiranja bakterija sterilnim urinom sa vulvice. Značajan nalaz u urinu prilikom uzimanja srednjeg mlaza je nalaz jedne vrste bakterija u broju većem od 80 000/mL urina.  Mada su česte infekcije sa više različitih bakterijskih vrsta.

Kako se leče urinarne infekcije?

Lečenje treba početi što ranije, pogotovo ako dete ima povišenu temperaturu. Nakon što se uzorak urina da na analizu, treba odmah započeti antibiotsku terapiju. Ona se po dobijanju nalaza, po potrebi može korigovati. Kod muške dece sa prvom dokazanom infekcijom urinarnog trakta, potrebno je učiniti i odgovarajuća ispitivanja bubrega i urotrakta.   Pregled ultrazvuka, radiografska ispitivanja – sada uspešno zamenjena ultrazvučnim magnetnim ispitivanjima. U cilju utvrdjivanja da li postoji rizik za recidiv, tj. za ponovno javljanje ovakve vrste infekcije.  Takođe i za dokazivanje postojanja urodjenih anomalija urinarnog trakta. Isti postupak se kod ženske dece obavezno mora sprovesti najkasnije kod pojave druge infekcije urinarnog trakta sa povišenom temperaturom.

Specijalista dečje hirurgije, subspecijalista dečije urologije, magistar medicinskih nauka iz oblasti dečije hirurgije, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pohađao brojna usavršavanja u Evropi i svetu. Izvršio prvu mikrohiruršku genitalnu operaciju kod dece na Balkanu koristeći tada novi i inovativni hirurški trend u svetu. Izvršio prvu mikrohiruršku ortopedsku operaciju kod novorođenih beba na Balkanu, na urodjeno deformisanim stopalima. Prvi na Balkanu izvršio transplantaciju koštne srži kod dece.
Preporučujemo vam...
Prijateljstva
Prijateljstva koja ne sklapamo kao odrasli ljudi
Prijateljstva, da, ali odraslim ljudima nedostaju prijatelji. Odrasli ljudi imaju poznanike. Ali kao da ne znamo šta treba da se uradi pa da nam od tih poznanika neko postane prijatelj. Šta je sa nekada jakim prijateljstvima? Prijateljstva u mlađem periodu Većina odraslih ljudi pati za pravim prijateljstvom, ali o tome…
dečije igračke
Zašto su dečije igračke važne za decu i kako odabrati najbolje?
Deca su po prirodi znatiželjna i radoznala, a igra je jedan od načina na koji istražuju svet oko sebe. Igračke su stoga neizostavni deo dečijeg sveta i omogućuju deci da razvijaju motoričke, kognitivne i socijalne veštine kroz igru. Međutim, s tako velikim izborom igračaka koje su dostupne na tržištu, odabrati…