Urinarne infekcije kod beba i dece – vaš urolog

Urinarne infekcije kod beba i dece - vaš urolog

Urinarne infekcije bebe i deteta su relativno česte. Infekcije urinarnog trakta predstavljaju raznovrsnu grupu stanja, kojima su zajedničke karakteristike smetnje na urotraktu zbog  bakterija u urinu. U prvih 6 meseci bebe češće oboljevaju muška deca. Nakon toga infekcija preovladava kod devojčica.

Urinarne infekcije kod beba i dece su češće kod devojčica?

Urinarne infekcije su mnogo češće kod devojčica zbog anatomskih karakteristika donjeg urinarnog trakta.  Infekcija bešike i bubrega lakše prodire kroz kraću i širu uretru, kao i zbog češćih poremećaja u pražnjenju bešike u odnosu na dečake.

Normalan urin ne sadrži bakterije. One mogu dospeti u urinarni trakt sa kože i sluznica, sa genitalija, mogu dospeti kroz krvne ili limfne sudove iz udaljenih izvora infekcije, kao i iz okolnih struktura koje su pod infekcijom.

Urinarne infekcije kod beba i dece - vaš urolog

Koji su najčešći uzroci infekcije urinarnog trakta kod beba i dece?

Najčešći uzročnici infekcija urinarnog trakta su bakterije. I to: Escherichia coli, Klebsiella-enterobacter, Proteus, ali i saprofiti (uobičajene bakterije sa površine kože i sluznice). Kada se nadju u unutrašnjoj sluznici urinarnog trakta, kada mogu biti patogene.
Postoje deca koja su sklonija ovim infekcijama.  To su najčešće deca sa urodjenim anomalijama urotrakta kao i nekim anomalijama okolnih struktura i sistema.

Simptomi urinarne infekcije kod bebe i deteta

Simptomi i klinički znaci infekcije zavise od uzrasta deteta i lokalizacije infekcije.
Kod novorodjenčadi se mogu javiti temperatura, odbijanje obroka, povraćanje, napet trbuh itd. Ova klinička slika je slična i kod starije dece sa upalama bubrega (pijelonefritisima). Bebe i deca do 3. godine imaju simptome kao što su nenapredovanje, bledilo, čitav spektar neodredjenih tegoba i kliničkih znakova.  Urin može imati specifičan miris kao i boju, može biti mutan, pa se zbog takve infekcije može javiti i plač pri mokrenju.

Starija deca imaju klasične simptome?

– Kod pijelonefritisa (upale bubrega): povišena temperatura (više od 38,5C). Zatim, groznica, povraćanje, bledilo, malaksalost, bolovi u lumbalnom delu.

– Kod cistitisa (upale mokraćne bešike): nema povišene temperature ili ona ne prelazi 38C.  Ali se javlja bolna osetljivost u predelu bešike i otežano i bolno mokrenje (dizurija).

Za dijagnozu urinarne infekcije dece pregled urina?

Ovakva vrsta infekcije dijagnostikuje se rutinskim pregledom urina. Način na koji se mokraća uzima zavisi od uzrasta deteta. Ako je u pitanju dete koje nosi pelenu, lepljivom trakom se pričvrsti  plastična kesica na genitalno područje. Ako je starije dete, ono samo može da mokri u sterilnu posudicu.

Urinarne infekcije kod beba i dece - vaš urolog

Kako se uzima uzorak urina?

Da bi se uzeo uzorak urina za urinokulturu, dete se prvo mora oprati u predelu genitalija toplom vodom i sapunom. Bez bilo kakvih dezinfekcionih sredstava. Uzima se srednji mlaz u sterilnu posudicu.
Taj uzorak se uzima za pregled sedimenta urina i urinokulturu. Kod ženske dece uvek se uz pregled urina i urinokulture uzima i bris vulvice (ženskih genitalija).  Kako bi se napravila razlika izmedju infekcije urinarnog trakta i bakteriurije koja nastaje kao posledica spiranja bakterija sterilnim urinom sa vulvice. Značajan nalaz u urinu prilikom uzimanja srednjeg mlaza je nalaz jedne vrste bakterija u broju većem od 80 000/mL urina.  Mada su česte infekcije sa više različitih bakterijskih vrsta.

Kako se leče urinarne infekcije?

Lečenje treba početi što ranije, pogotovo ako dete ima povišenu temperaturu. Nakon što se uzorak urina da na analizu, treba odmah započeti antibiotsku terapiju. Ona se po dobijanju nalaza, po potrebi može korigovati. Kod muške dece sa prvom dokazanom infekcijom urinarnog trakta, potrebno je učiniti i odgovarajuća ispitivanja bubrega i urotrakta.   Pregled ultrazvuka, radiografska ispitivanja – sada uspešno zamenjena ultrazvučnim magnetnim ispitivanjima. U cilju utvrdjivanja da li postoji rizik za recidiv, tj. za ponovno javljanje ovakve vrste infekcije.  Takođe i za dokazivanje postojanja urodjenih anomalija urinarnog trakta. Isti postupak se kod ženske dece obavezno mora sprovesti najkasnije kod pojave druge infekcije urinarnog trakta sa povišenom temperaturom.

Specijalista dečje hirurgije, subspecijalista dečije urologije, magistar medicinskih nauka iz oblasti dečije hirurgije, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pohađao brojna usavršavanja u Evropi i svetu. Izvršio prvu mikrohiruršku genitalnu operaciju kod dece na Balkanu koristeći tada novi i inovativni hirurški trend u svetu. Izvršio prvu mikrohiruršku ortopedsku operaciju kod novorođenih beba na Balkanu, na urodjeno deformisanim stopalima. Prvi na Balkanu izvršio transplantaciju koštne srži kod dece.
Preporučujemo vam...
Kako pripremiti dete na dolazak bebe
Kako pripremiti dete na dolazak bebe u porodicu?
Kako pripremiti dete na dolazak bebe, novog člana/ bate ili seke u prorodicu? Kako najbolje uraditi, zavisi od starosti i nivoa interesovanja prvenca. Svakako, ovo je značajna promena u životu vašeg prvenca.Kako pripremiti dete na dolazak bebe? –  Ako je dete jednogodišnjak ili dvogodišnjakKako da razgovaram sa svojim detetom o…
životni stil mame
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba je jedinstven. Celu svoju drugu trudnoću proveli ste lutajući između zaborava da ste uopšte trudni i moleći se za dan kada jednostavno više nećete biti trudna. I nekako, tokom tih dugih (ili su bili kratki?) meseci, niste ni jednom razmišljali kako ćete, tačno,…
Ponašanje prvorođenog deteta
Ponašanje prvorođenog deteta kada beba stigne u kuću
Kakvo je ponašanje prvorođenog deteta kada beba stigne u kuću? Nećemo lagati: mnoga prvorođenčad doživljavaju promene u ponašanju u nedeljama i mesecima kada nova beba uđe u kuću. Stvari kao što su ljubomora, pojačani napadi besa, nasilje prema Vama ili bebi, ili regresija u spavanju i noši. Ovo nije univerzalno tačno, pa ako je…