Nataša Jablanović

Psiholog, psihoterapeut Edukovani psihoterapeut Geštalt psihoterapijskog modaliteta. Završila je uvodne nivoe sertifikovane edukacije senzorno integrativne terapije (SIAT). Tokom boravka u SAD bila je polaznica brojnih edukacija iz područja rada sa decom sa teškoćama u razvoju. Koautor rada „Efekti integrativnog biološkog, logopedskog i senzornog tretmana dece s ranim razvojnim poremećajima“. Koautor i realizator akreditovanog programa Ministarstva za socijalna pitanja – edukacije usmerene na osvešćivanje značaja senzora u procesu opažanja, učenja i emotivnog razvoja „Enigmatski svet čula”.