Vežbe za stimulaciju i razvoj grube motorike kod dece

Vežbe za stimulaciju i razvoj grube motorike kod dece

Vežbe za stimulaciju i razvoj grube motorike kod dece, ustvari znači da deca kroz igru mogu stimulisati i pravilno razviti grubu motoriku.  Važno je da deca do polaska u školu imaju što bolje motoričke sposobnosti jer je razvoj ovih sposobnosti u kasnijem toku života usporen. Stimulaciju razvoja mogu sprovoditi kroz vežbe,  roditelji u svakodnevnoj igri sa detetom počev od prve godine života deteta.

Vežbe za stimulaciju i razvoj grube motorike kod dece

Grube motoričke sposobnosti obuhvataju sposobnost održavanja ravnoteže, koordinaciju pokreta, izvođenje elementarnih pokreta ekstremitetima, mogućnost kontrole motorike tela i statomotorne sposobnosti. Utvrđivanje teškoća u sposobnostima hodanja, skakanja, preskakanja, bacanja, hvatanja, generalne nespretnosti i smanjene sposobnosti održavanja ravnoteže su pokazatelji usporenog razvoja grube motorike.

Motorički razvoj deteta prati paralelno sazrevanje nervnog sistema?

Da. Najviše se razvijaju od 3. do 10.  godine života, s tim da se na njih naročito može izvršiti uticaj u predškolskom periodu tj. od 4. do 7. godine.

Koje vežbe za razvoj grube motorike treba raditi sa detetom?

Od prve godine do polaska u školu kroz igru:

Važno je da deca do polaska u školu imaju što bolje motoričke sposobnosti jer je razvoj ovih sposobnosti u kasnijem toku života usporen.

 •  držanje za ruku i hod po sobi
 •  hod po liniji
 •  hod unapred, unazad i bočno
 •  hod po stepenicama
 •  skakanje i preskakanje
 •  trčanje i čučanje
 •  guranje i vučenje kolica
 •  ustajanje i sedanje na stolicu
 •  kotrljanje i šutiranje lopte
 •  podizanje ruku
 •  okretanje šake

 

 

 

Važno je da deca do polaska u školu imaju što bolje motoričke sposobnosti jer je razvoj ovih sposobnosti u kasnijem toku života usporen.
– hvatanje i bacanje lopte i balona
– nošenje korpica raznih veličina
– nošenje igračaka
– dodavanje  većih kocki, igračaka

I još:

 

 

 

 

 

Važno je da deca do polaska u školu imaju što bolje motoričke sposobnosti jer je razvoj ovih sposobnosti u kasnijem toku života usporen.
–  slaganje  većih kocki u kutiju
–  slaganje većih kocki u dužinu (voz)
–  slaganje većih  kocki u visinu (kula-podizanje ruku iznad glave)
–  ređanje plastičnih kutija jednu u drugu
–  okretanje točka jednom rukom
–  navijanje većeg klupčeta
–  zatvaranje kutija poklopcima
–  ušrafljivanje
–  zatvaranje i otvaranje slavine

 

 

Važno je da deca do polaska u školu imaju što bolje motoričke sposobnosti jer je razvoj ovih sposobnosti u kasnijem toku života usporen.

 • Igre imitacije – hodaj kao vojnik, kao balerina, kao stari deka, kao meda, kao zeka, kao maneken, hodaj kao ja.
  Hod po ritmu koji zadaje roditelj, ili početak kretanja ili zaustavljanja kretanja na zvučni signal ili uz brojanje.
 • Hodanje po otiscima od kolaž papira koji su zalepljeni po
 • U kući se može napraviti poligon od nameštaja ili velikih kutija po kom se dete može provlačiti, podvlačiti, puzati, preskakati, peti, zaobilaziti prepreke.

 

 

Radi u Beogradu u D.Z. Stari Grad od 1997. godine kao master defektolog-somatoped. Pohađala stručne edukacije i ima sertifikate: Opšta i specifična reedukacija psihomotorike-prevencija i tretman poremećaja motorike, govora, emocija i saznajnih funkcija u detinjstvu; Biological treatments for autism and ADHD; Rana dijagnostika i stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini zivota; Neurokineziološki razvoj deteta do godinu dana i brojne druge.
Preporučujemo vam...