Stimulativne igračke i igre od 2. do 3. godine

Stimulativne igračke

Stimulativne igračke podstiču razvoj i maštu, uče o svetu koje okružuje dete i dete bolje upoznaje sebe. Igračke i igre su važne.

Stimulativne igračke i igre za psihomotorni razvoj deteta od 2. do 3. godine

Od druge do treće godine deteta, igre „kao bajagi„ su u punom razvoju. Ove igre podstiču razvoj mišljenja, povezivanje misli i ideja sa osećanjima.  One vode razvoj ka proširivanju interakcije sa drugima, osvajanju polja realnosti (gde se sada uključuju i drugi). Isto, i pojavi kooperativne igre.   Zato ih je veoma važno podsticati, proširivati i navoditi dete da razvija nove ideje, sposobnost imaginacije i predviđanja. Ovakav oblik igre koristan je i za razrešavanje različitih konfliktnih situacija. I razumevanje različitih odnosa i pojava sa kojima se dete svakodnevno susreće.

Stimulativne igračke

Mali građevinari – igračke stimulativne za psihomorotni razvoj

Pored ovih igara deci su zanimljive i igre koje zahtevaju kombinovanje predmeta. I koje vode pojavi konstruktivne igre: građenje pomoću kocki, igre plastelinom, peskom, vodom, bojom i papirom.

Tokom igre deteta razvija se kreativnost. Otkrivaju se interesovanja i zbog toga je presudno da roditelji ne pokušavaju da nameću pravila ili da ograničavaju detetovu slobodu u igri.  Mora da postoji preraspodela uloga u igri gde roditelj mora da izgubi oreol šefa. Već da postane nenametljivi zabavni sporedni glumac! Dete ima glavnu ulogu! („Drvo učenja” Stenli i Nensi Grinspen)

Stimulativne igračke

TV i video igrice ograničeno

Roditelji bi trebalo da postave granice na korišćenje televizije i video igrica koji danas zauzimaju veliki deo slobodnog vremena dece.  Da se potrude da nađu svoje mesto u igri svog deteta i da u tim trenucima zaborave na probleme. I da budu maštoviti i kreativni zajedno sa njima. Danas postoje mnoga uputstva, saveti i obuke roditelja za način igre. Mi predlažemo par fundamentalnih saveta za ovaj uzrasni period.

Dete vodi igru a roditelji treba da urade tri stvari:

  1. Ne otimajte mu igru pretvarajući je u neku drugu.
  2. Izazivajte vaše dete da  bude kreativno i spontano.
  3. Proširujte radnju i interakciju kako bi njome bila obuhvaćena sva ili gotovo sva njegova čula i motoričke veštine. A uz to i emocije.

Stimulativne igračke

Na taj način dete postaje kreativno, ljubopitljivo i spontano, a od toga ono intelektualno i emocionalno napreduje. (Stenli Grinspen).

Onivač Ordinacije, sa više od 30 godina iskustva u radu sa osobama sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima. Učestvovala u značajnim projektima na području rada s decom i odraslima s teškoćama u razvoju. Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.
Preporučujemo vam...
Prirodno lečenje ureaplazme
Prirodno lečenje ureaplazme je preporučeno pored antibiotika
Zašto je prirodno lečenje ureaplazme preporučeno pored antibiotika? Upotreba antibiotika je neophodna. Ali poželjno je u lečenju vaginalnih bakterijskih infekcija uključiti i prirodne preparate na biljnoj bazi. Prirodno lečenje ureaplazme Koja je uloga eteričnih ulјa aromatičnih bilјaka sa antibakterijskim, antifungalnim, antivirusnim i citotoksičnim svojstvima? Vaša terapija kod prirodnog lečenja ureaplazme…