Stimulativne Igre i Igračke od 2. do 3. Godine

Igre i igračke stimulativne za razvoj dece od 2. do 3. godine

Igračke podstiču razvoj i maštu, uče o svetu koje okružuje dete i dete bolje upoznaje sebe, igre i igračke su važne…

Koje igre i igračke su stimulativne za psihomotorni razvoj deteta od druge do treće godine?

Od druge do treće godine deteta, igre „kao bajagi„ su u punom razvoju.

Ove igre podstiču razvoj mišljenja, povezivanje misli i ideja sa osećanjima i vode razvoj ka proširivanju interakcije sa drugima, osvajanju polja realnosti (gde se sada uključuju i drugi), kao i pojavi kooperativne igre.   Zato ih je veoma važno podsticati, proširivati i navoditi dete da razvija nove ideje, sposobnost imaginacije i predviđanja. Ovakav oblik igre koristan je i za razrešavanje različitih konfliktnih situacija i razumevanje različitih odnosa i pojava sa kojima se dete svakodnevno susreće.

Koje igre i igračke su stimulativne za razvoj dece od 2. do 3. godine?

Mali građevinari

Pored ovih igara deci su zanimljive i igre koje zahtevaju kombinovanje predmeta i koje vode pojavi konstruktivne igre: građenje pomoću kocki, igre plastelinom, peskom, vodom, bojom i papirom.

Igrom se razvija kreativnost?

Tokom igre deteta razvija se kreativnost, otkrivaju se interesovanja i zbog toga je presudno da roditelji ne pokušavaju da nameću pravila ili da ograničavaju detetovu slobodu u igri.  Mora da postoji preraspodela uloga u igri gde roditelj mora da izgubi oreol šefa, već da postane nenametljivi zabavni sporedni glumac! Dete ima glavnu ulogu! („Drvo učenja” Stenli i Nensi Grinspen)

TV i video igrice ograničeno

Roditelji bi trebalo da postave granice na korišćenje televizije i video igrica koji danas zauzimaju veliki deo slobodnog vremena dece i da se potrude da nađu svoje mesto u igri svog deteta i da u tim trenucima zaborave na probleme i budu maštoviti i kreativni zajedno sa njima.

Danas postoje mnoga uputstva, saveti i obuke roditelja za način igre. Mi predlažemo par fundamentalnih saveta za ovaj uzrasni period.

Pustite dete da vodi igru, roditelji treba da urade tri stvari:

  –     Ne otimajte mu igru pretvarajući je u neku drugu.

–     Izazivajte vaše dete da  bude kreativno i spontano.

–     Proširujte radnju i interakciju kako bi njome bila obuhvaćena sva ili gotovo sva njegova čula i motoričke veštine, a uz to i emocije.

Na taj način dete postaje kreativno, ljubopitljivo i spontano, a od toga ono intelektualno i emocionalno napreduje. (Stenli Grinspen).

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba Onivač Ordinacije, sa više od 30 godina iskustva u radu sa osobama sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima. Učestvovala u značajnim projektima na području rada s decom i odraslima s teškoćama u razvoju. Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.
Preporučujemo vam...
Rešite se pelenskog ojeda u 2 koraka
Rešite se pelenskog ojeda u 2 koraka
Pelenski ojed bebe je čest problem sa kojim se majke susreću. Koža bebe je osetljiva i nežna, a imunski sistem nezreo, tako da se svaka lezija kože mora ozbiljno shvatiti. Za potpuno funkcionalno i strukturno sazrevanje kože potrebne su i dve do tri godine.Šta je to pelenski ojed?Pelenski ojed (osip…
Olakšajte prirodni porođaj – Dianatal akušerski gel za lakši porođaj
Trudnice o izboru načina porođaja razmišljaju većinom u drugoj polovini trudnoće, najčešće u trećem trimestru. Predstavićemo vam podršku na porođaju. Informišite se o svim mogućnostima koje mogu olakšati i obezboliti porođaj, skratiti trajanje porođaja, obilazite porodilišta, ukoliko ima tih mogućnosti, gledajte uslove, raspitajte se… Ukoliko ste se opredelili za vaginalni…