Stimulativne igračke i igre od 2. do 3. godine

Stimulativne igračke

Stimulativne igračke podstiču razvoj i maštu, uče o svetu koje okružuje dete i dete bolje upoznaje sebe, igre i igračke su važne…

Stimulativne igračke i igre za psihomotorni razvoj deteta od 2. do 3. godine

Od druge do treće godine deteta, igre „kao bajagi„ su u punom razvoju. Ove igre podstiču razvoj mišljenja, povezivanje misli i ideja sa osećanjima i vode razvoj ka proširivanju interakcije sa drugima, osvajanju polja realnosti (gde se sada uključuju i drugi), kao i pojavi kooperativne igre.   Zato ih je veoma važno podsticati, proširivati i navoditi dete da razvija nove ideje, sposobnost imaginacije i predviđanja. Ovakav oblik igre koristan je i za razrešavanje različitih konfliktnih situacija i razumevanje različitih odnosa i pojava sa kojima se dete svakodnevno susreće.

Stimulativne igračke

 

Mali građevinari – igračke stimulativne za psihomorotni razvoj

Pored ovih igara deci su zanimljive i igre koje zahtevaju kombinovanje predmeta i koje vode pojavi konstruktivne igre: građenje pomoću kocki, igre plastelinom, peskom, vodom, bojom i papirom.

Tokom igre deteta razvija se kreativnost, otkrivaju se interesovanja i zbog toga je presudno da roditelji ne pokušavaju da nameću pravila ili da ograničavaju detetovu slobodu u igri.  Mora da postoji preraspodela uloga u igri gde roditelj mora da izgubi oreol šefa, već da postane nenametljivi zabavni sporedni glumac! Dete ima glavnu ulogu! („Drvo učenja” Stenli i Nensi Grinspen)

Stimulativne igračke

TV i video igrice ograničeno

Roditelji bi trebalo da postave granice na korišćenje televizije i video igricakoji danas zauzimaju veliki deo slobodnog vremena dece i da se potrude da nađu svoje mesto u igri svog deteta i da u tim trenucima zaborave na probleme i budu maštoviti i kreativni zajedno sa njima. Danas postoje mnoga uputstva, saveti i obuke roditelja za način igre. Mi predlažemo par fundamentalnih saveta za ovaj uzrasni period.

Pustite dete da vodi igru, roditelji treba da urade tri stvari:

  –   Ne otimajte mu igru pretvarajući je u neku drugu.

–     Izazivajte vaše dete da  bude kreativno i spontano.

–     Proširujte radnju i interakciju kako bi njome bila obuhvaćena sva ili gotovo sva njegova čula i motoričke veštine, a uz to i emocije.

Stimulativne igračke

Na taj način dete postaje kreativno, ljubopitljivo i spontano, a od toga ono intelektualno i emocionalno napreduje. (Stenli Grinspen).

Specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba Onivač Ordinacije, sa više od 30 godina iskustva u radu sa osobama sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima. Učestvovala u značajnim projektima na području rada s decom i odraslima s teškoćama u razvoju. Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.
Preporučujemo vam...
Kako hranimo bebu
12 razloga za komunikaciju – Kako hranimo bebu?
Kako hranimo bebu? Da li komuniciramo sa bebom ili koristimo „digitalnu dadilju“ tj. telefon ili tablet?Kako hranimo bebu?Nisam pronašla studiju koja istražuje  procenat roditelja koji  hrani dete uz pomoć „digitalne dadilje“tj. omiljenog sadržaja za decu na telefonu/tabletu ali bi bilo zanimljivo istražiti. Da li ste se nekada pitali da li…
sunce je plavo
Sunce je plavo!
Sunce je plavo? Da li ste znali da spektar sunčevog zračenje ne podrazumeva samo ultra ljubičasto i infra crveno zračenje? Deo sunčevog spektra koji je veoma značajan, a koji je sve više u fokusu naučnika je upravo PLAVA SVETLOST – deo vidljivog spektra sunčevih zraka.Sunce je plavo!Poznata nam je plava…