Stimulativne igračke i igre od 2. do 3. godine

Stimulativne igračke

Stimulativne igračke podstiču razvoj i maštu, uče o svetu koje okružuje dete i dete bolje upoznaje sebe, igre i igračke su važne…

Stimulativne igračke i igre za psihomotorni razvoj deteta od 2. do 3. godine

Od druge do treće godine deteta, igre „kao bajagi„ su u punom razvoju. Ove igre podstiču razvoj mišljenja, povezivanje misli i ideja sa osećanjima i vode razvoj ka proširivanju interakcije sa drugima, osvajanju polja realnosti (gde se sada uključuju i drugi), kao i pojavi kooperativne igre.   Zato ih je veoma važno podsticati, proširivati i navoditi dete da razvija nove ideje, sposobnost imaginacije i predviđanja. Ovakav oblik igre koristan je i za razrešavanje različitih konfliktnih situacija i razumevanje različitih odnosa i pojava sa kojima se dete svakodnevno susreće.

Stimulativne igračke

 

Mali građevinari – igračke stimulativne za psihomorotni razvoj

Pored ovih igara deci su zanimljive i igre koje zahtevaju kombinovanje predmeta i koje vode pojavi konstruktivne igre: građenje pomoću kocki, igre plastelinom, peskom, vodom, bojom i papirom.

Tokom igre deteta razvija se kreativnost, otkrivaju se interesovanja i zbog toga je presudno da roditelji ne pokušavaju da nameću pravila ili da ograničavaju detetovu slobodu u igri.  Mora da postoji preraspodela uloga u igri gde roditelj mora da izgubi oreol šefa, već da postane nenametljivi zabavni sporedni glumac! Dete ima glavnu ulogu! („Drvo učenja” Stenli i Nensi Grinspen)

Stimulativne igračke

TV i video igrice ograničeno

Roditelji bi trebalo da postave granice na korišćenje televizije i video igricakoji danas zauzimaju veliki deo slobodnog vremena dece i da se potrude da nađu svoje mesto u igri svog deteta i da u tim trenucima zaborave na probleme i budu maštoviti i kreativni zajedno sa njima. Danas postoje mnoga uputstva, saveti i obuke roditelja za način igre. Mi predlažemo par fundamentalnih saveta za ovaj uzrasni period.

Pustite dete da vodi igru, roditelji treba da urade tri stvari:

  –   Ne otimajte mu igru pretvarajući je u neku drugu.

–     Izazivajte vaše dete da  bude kreativno i spontano.

–     Proširujte radnju i interakciju kako bi njome bila obuhvaćena sva ili gotovo sva njegova čula i motoričke veštine, a uz to i emocije.

Stimulativne igračke

Na taj način dete postaje kreativno, ljubopitljivo i spontano, a od toga ono intelektualno i emocionalno napreduje. (Stenli Grinspen).

Specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba Onivač Ordinacije, sa više od 30 godina iskustva u radu sa osobama sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima. Učestvovala u značajnim projektima na području rada s decom i odraslima s teškoćama u razvoju. Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.
Preporučujemo vam...
Kako pripremiti dete na dolazak bebe
Kako pripremiti dete na dolazak bebe u porodicu?
Kako pripremiti dete na dolazak bebe, novog člana/ bate ili seke u prorodicu? Kako najbolje uraditi, zavisi od starosti i nivoa interesovanja prvenca. Svakako, ovo je značajna promena u životu vašeg prvenca.Kako pripremiti dete na dolazak bebe? –  Ako je dete jednogodišnjak ili dvogodišnjakKako da razgovaram sa svojim detetom o…
životni stil mame
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba je jedinstven. Celu svoju drugu trudnoću proveli ste lutajući između zaborava da ste uopšte trudni i moleći se za dan kada jednostavno više nećete biti trudna. I nekako, tokom tih dugih (ili su bili kratki?) meseci, niste ni jednom razmišljali kako ćete, tačno,…
Ponašanje prvorođenog deteta
Ponašanje prvorođenog deteta kada beba stigne u kuću
Kakvo je ponašanje prvorođenog deteta kada beba stigne u kuću? Nećemo lagati: mnoga prvorođenčad doživljavaju promene u ponašanju u nedeljama i mesecima kada nova beba uđe u kuću. Stvari kao što su ljubomora, pojačani napadi besa, nasilje prema Vama ili bebi, ili regresija u spavanju i noši. Ovo nije univerzalno tačno, pa ako je…