Šta ume dete u trećoj godini? Šta da nas zabrine?

Šta ume dete u trećoj godini

Šta ume dete u trećoj godini, šta da radite sa detetom? Šta treba da vas zabrine?

Kako teče psihomotorni razvoj u trećoj godini?

Dete je u trećoj godini je veoma aktivno, voli penjalice, kutije u koje ulazi i izlazi, vozi tricikl, može da hoda u stranu i unazad. Velike su varijacije u motoričkim aktivnostima- bacanje, hvatanje, šutiranje lopte, vožnja bicikla, penjanje i druge kompleksne radnje. Velike su individualne varijacije u tempu, intenzitetu, oprezu. Ove individualne razlike utiču i na kognitivni i emocionalni razvoj.

Dete počinje da prepoznaje slova, spretnije drži olovku. Pokušava da crta krug. Ume da drži makaze. Govor je dobro razvijen, nekada je brzina na račun razumljivosti. Ponavlja i peva uspavanke. Drži se za majku. Ima omiljenu igračku ili ćebe. Buni se tokom hranjenja. Počinje da pomaže u oblačenju i svlačenju.

Šta ume dete u trećoj godini

Desnorukost ili levorukost obično se uspostave do 3.godine

Malo dete najveći deo vremena provodi u igri i ona je od posebnog značaja za njegov razvoj. Kroz igru dete otkriva svet i ostvaruje svoj zamišljeni svet, uči da razume svet oko sebe, da deluje na njega, da sarađuje i da stvara zajednički svet sa drugima. Kroz igru dete izražava ali istovremeno i razrešava svoje strahove, ljutnje, skrivene želje.

Razdoblje  “zašto”  Razdoblje “šta je to”

O kojem je dete želelo da mu objasnite kako se određena stvar naziva je već prošlo. Sada nastupa razdoblje “zašto”. Bezbrojna pitanja su za vas naporna, ali su odgovori za dete vrlo značajni. Time i vi dopunjujete svoje znanje i razumevanje. Naravno, biće i mnogih “zašto” na koje nećete znati odgovor. U takvim slučajevima je važno da ne odgovorite sa “zato što je to tako”, nego da detetu objasnite da ne znate odgovor. Odgovor možete zajedno potražiti u knjizi. Potrudite se, iako ste od beskonačne radoznalosti već jako umorni!

Šta ume dete u trećoj godini?

 • samostalno hoda, trči, penje se, skače
 • zna svoje ime i godine
 • imenuje boje
 • pita i odgovara na pitanja
 • zna jednostavne recitacije i pesmice
 • sluša priče sa pažnjom i postavlja pitanja
 • pokazuje osećanja
 • ume da precrta krug i krst
 • zakopčava veliku dugmad
 • može da ponese posudu sa vodom na veću udaljenost bez prosipanja
 • samostalno jede
 • pere i briše ruke samostalno, pere zube uz pomoć
 • kontroliše mokrenje

Šta ume dete u trećoj godini

Šta da radim sa trogodišnjakom?

 • čitajte knjige i gledajte slike sa detetom
 • slušajte dete, odgovarajte na njegova pitanja
 • tražite da imenuje i pokaže delove tela
 • obezbediti detetu kreativne igračke i materijale
 • učite dete pozitivnom ponašanju i nagraditi ga
 • postaviti jasne granice; ne kažnjavati dete fizički ni verbalno
 • dajte mu jednostavne zadatke (npr.da vrati igračke na mesto posle igre)
 • omogućite mu da se igra sa drugom decom
 • ograničite gledanje televizije, naročito scena nasilja
 • dete treba da dobije sopstveni pribor za jelo, podsticati ga da jede samostalno
 • pomozite mu da se samostalno oblači, koristi toalet, pere ruke, češlja se
 • DOZVOLITE DETETU DA LIČI NA SEBE, NE NA VAS!!

Šta ume dete u trećoj godini

Manje spretna deca 

Naravno, postoje i deca koja motorički nisu previše spretna. Neki u motoričkom razvoju malo kasne, ali postoje i deca koja nikada ne postanu spretni pa su i kao odrasli prilično nespretni. Važnu ulogu ima nasleđivanje. Deca mogu da postanu nespretna i kada su umorna, bolesna, tužna ili zabrinuta.

Neki roditelji su toliko brižni da žele da urade sve za dete i umesto deteta. Takva deca uopšte nemaju priliku da razviju svoje sposobnosti kod svakodnevnih aktivnosti. Detetu možete da pomognete time što ćete mu dozvoliti da radi samostalno stvari koje želi, odnosno koje bi u tom razdoblju već trebalo da uradi. Neka se dete penje po spravama za igranje, vi samo pazite da ga u pravo vreme uhvatite ako počne da pada. Neka samo jede supu, sto ćete obrisati kasnije, još bolje je da ga samo obriše. Neka se samo obuče, dajte mu jedino dovoljno vremena.

Šta treba da zabrine u razvoju trogodišnjaka

 • Dete ne uspostavlja prijateljstva
 • Ne učestvuje u igri sa drugom decom
 • Nerazumljivo govori
 • Ima teškoća u korišćenju olovke i bojica

Šta ume dete u trećoj godini

Ukoliko vas ove ili druge poteškoće kod vašeg deteta brinu potražite pomoć stručnjaka!

U svakom trenutku vodite računa o bezbednosti deteta, bilo da se nalazi u poznatom kućnom okruženju ili napolju! U ovom uzrastu sve više treba voditi računa i o bezbednosti deteta u saobraćaju!

Dugogodišnji šef Neonatološkog odeljenja u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zvezdara“. Član je Republičke komisije za podršku dojenja, porodične i razvojne nege novorođenčeta.
Preporučujemo vam...