Dr Milijana Selaković Specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba

Onivač Ordinacije, sa više od 30 godina iskustva u radu sa osobama sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima. Posvetila se radu s decom i mladima.
Uloga oca u roditeljstvu, od rođenja do 3 godine

Uloga oca u roditeljstvu, od rođenja do 3 godine

Uloga oca u roditeljstvu, od rođenja do 3. godine je od velikog značaja za razvoj deteta. Njegov značaj se posle trudnoće mame rođenjem deteta samo produžava… Otac je važan od prvog dana Kada dete postane svesno porodice, odmah postaje jedan aktivni posmatrač. Tiho i nenametljivo posmatra ponašanje roditelja, upija atmosferu,…