Dr Milijana Selaković

Specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba Onivač Ordinacije, sa više od 30 godina iskustva u radu sa osobama sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima. Učestvovala u značajnim projektima na području rada s decom i odraslima s teškoćama u razvoju. Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.
Uloga oca u roditeljstvu dok je mama trudna i do treće godine deteta

Otac u Roditeljstvu

Otac kao roditelj je važan i u periodu dok je mama trudna, a njegov značaj se rođenjem deteta samo produžava…Kada dete postane svesno porodice, odmah postaje jedan aktivni posmatrač. Tiho i nenametljivo posmatra ponašanje roditelja, upija atmosferu, postaje svesno uloga mame i tate i polako se poistvećuje imitiranjem svog okruženja. Imeđu…