Dr Milijana Selaković Specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba

specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba
Onivač Ordinacije, sa više od 30 godina iskustva u radu sa osobama sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima. Posvetila se radu s decom i mladima.

Uloga oca u roditeljstvu, od rođenja do 3. godine je od velikog značaja za razvoj deteta. Njegov značaj se posle trudnoće mame rođenjem deteta samo produžava… Otac je važan od...

Stimulativne igračke podstiču razvoj i maštu, uče o svetu koje okružuje dete i dete bolje upoznaje sebe. Igračke i igre su važne. Dete vodi igru a roditelji treba da urade...

Značaj igre u razvoju deteta od 1. do 2. godine je veliki, zato je potrebno birati stimulativne igračke i igre. Od prve do druge godine, dete je još uvek u senzomotornom...

Značaj igre u razvoju deteta do 1. godine je veliki. Beba dolazi na svet već pripremljena za dalji razvoj u otvorenoj, novoj sredini. Dolazi sa iskustvom na senzornom i motoričkom...

Oktal - Multimam Jan24 Side
Esensa DevitinD3k1
Gasimenti
Esensa Propomint
Femibion
Femibion 1 i 2
Femibion
Femibion 2
Femibion 1 i 2
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Ishrana tokom menstrualnog ciklusa i uticaj 4 važna hormona

Roditeljstvo nekad i sad

Greške u vaspitavanju deteta – Ako budeš dobar…

Kako hipotonus utiče na razvoj govora – Iskustvo logopeda