Uloga oca u roditeljstvu, od rođenja do 3 godine

Uloga oca u roditeljstvu, od rođenja do 3 godine

Uloga oca u roditeljstvu, od rođenja do 3. godine je od velikog značaja za razvoj deteta. Otac kao roditelj je važan i u periodu dok je mama trudna, a njegov značaj se rođenjem deteta samo produžava…

Otac je važan od prvog dana

Kada dete postane svesno porodice, odmah postaje jedan aktivni posmatrač. Tiho i nenametljivo posmatra ponašanje roditelja, upija atmosferu, postaje svesno uloga mame i tate i polako se poistvećuje imitiranjem svog okruženja. Imeđu ostalog, taj najraniji razvoj vaše bebe postaje osnov i emocionalnog stanja koji se ispoljava nekada u adolescentnom ili odraslom dobu…

Uloga oca u roditeljstvu, od rođenja do 3 godine

Sve počinje, mnogo ranije  još dok je beba u stomaku

Beba, udobno smeštena u maminom stomaku, raste i razvija se pod neprestanim bombardovanјem hiljаdа impulsa koji se obrađuju u tek stvorenim čulima. Pritisak stomačne tečnosti daje različite utiske pri svakom pokretu tela bebe. Ubrzani otkucaji maminog srca, istovremeni pojačan šum krvnih sudova, stezanje i opuštanje stomačnih mišića i ravnomerni ili nepredvidljivi pokreti mame upozoravaju da je mama zadovoljna, opuštena, zadihana, neraspoložena ili nasmejana!

Prva bazična iskustva važna su za dalji tok razvoja

Svako od ovih stanja beleži se u razvojne šeme bebe u kojima se stvaraju prva bazična iskustva za dalji tok razvoja… Tako se spoljni svet u kome mama živi oslikava u razvoju ploda. Najznačajniji deo tog spoljnog sveta je svakako otac, koji posredno svojim ponašanjem prema budućoj mami utiče na raspoloženje mame, koje se zatim pretapa u stanje trudnoće uopšte… Zadovoljstvo, sreća, zaštićenost, sigurnost mlade trudnice su baza za razvoj zdravog ploda. A sve nabrojano može u potpunosti obezbediti jedino jedan, siguran u sebe i svoje odluke, budući tata. Naročito je potreban u prva i zadnja tri meseca trudnoće.

Uloga oca u roditeljstvu, od rođenja do 3 godine

U prva tri meseca

U prva tri meseca, kada se organizam mlade mame menja, kada su česta povraćanja, mučnine, nesigurnost, napetosti, kada nastaje to “drugo stanje”, on je taj koji može najbolje utešiti, razumeti, pomoći i odagnati strepnju.  U zadnja tri meseca može se ponovo aktivirati nesigurnost i javiti strahovi od porođaja, kada je budući tata tu da sarađuje, razume i u potpunosti učestvuje u pripremi mlade mame. Tu je za šetnju, aktivnosti, pravilnu ishranu, učenje pravilnog disanja, učenje kontrole ponašanja i saradnje sa medicinskim osobljem u toku porođaja… Tako nastaje prava priprema oba roditelja za čin porođaja koji predstoji.

Beba prepoznaje glas i toplinu oca

Kada beba dođe u svoj novi dom, mama je ta koja prvih meseci u potpunosti prepoznaje sve potrebe, tu je za hranu, toplotu, prve pokrete, vrstu plača, nežne dodire, ritam buđenja i sna… Mama i beba su jedno i u tom odnosu nema trećeg. Sve životne potrebe se sa sigurnošću prepoznaju i automatski teku uz nežni odnos prepoznavanja dodira glasa, smeha i jedinstven odgovor bebe opuštenog beskrajnog zadovoljstva.

I u tim danima je tata veoma važan ali još uvek posredno. Tu je da napravi atmosferu da se mama i beba zaista dobro osećaju u toj svojoj „dijadi“, da mama ima udobnost, pomoć za kvalitetnu, odgovarajuću ishranu, da ima sve što je potrebno za negu bebe, da joj se omogući predah, dobar odmor i siguran san.

Tata je neophodna pomoć i podrška

Tata je tu da odmeni, da učestvuje u pripremi i pronalaženju pravilnog ritma jela, spavanja, kupanja i svega ostalog  svojim punim kapacitetima nežnosti, ljubavi, privrženosti i razložnosti. Pred kraj prve godine počinje vreme neophodnog, punog, direktnog angažovanja tate. Naime, zadnjih meseci prve godine iz tog punog jedinstva mame i bebe, beba počinje da primećuje i treću osobu, njegov glas, smeh, lik, dodire…

Iako mame u sklopu dijade imaju životnu presudnu ulogu u razvoju i stimulaciji  svih funkcionalnih sistema (motorike, senzora, saznajno emocionalnih i naročito govora), naglašava se da je i uloga oca veoma važna toliko važna da nekada, psihoanalitičari govore o tome da je u takvoj bliskosti mame i bebe razumevanje toliko veliko da i nema potrebe za govorom, te da je prisustvo oca u tom trenutku neophodno da bi se  govor javio. U svakom slučaju možemo reći da prisustvo oca u velikoj meri olakšava pojavu i usvajanje govora.

Uloga oca u roditeljstvu, od rođenja do 3 godine

 

Druga i treća godina su godine tate

Dete je svesno prisustva i druge osobe pored mame. Mama je i dalje tu pretežno za negu, hranjenje, nežnosti, melodiju i produbljivanje govora. Tata je tu za izuzetno važne, motoričko senzorne igre  – kotrljanja, gnječenja, veranja po tati na podu, igre điha-điha, čučnjeve, trčanja.

Šutiranje i igre sa loptom, vozovima, vožnje lutaka i raznih životinja… Treba biti što više napolju u parkovima, neravnim površinama, pesku… Nenametanje igara je uslov, ali je neophodno u igri biti takav da tata ne učestvuje u igri bezuslovno ispunjavajući delove igre.

Dete treba da se potrudi da bar malo samo pruži ručicu prema ponuđenoj kocki, medi, grančici ili da lopta koja se šutira nije tik uz nogu već se dete mora samostalno dodatno ispružiti, ili ne odgurivati ljuljašku pasivno već dete mora da pokuša da se samo odgurne!  To samostalno dodatno angažovanje deteta predstavlja pravljenje i utiskivanje osnovnih senzomotornih šema u mozgu koje su osnov za govor i saznajno-emocionalni proces (prema teoriji senzorne integracije).

Pisali smo o zdravoj kompletnoj porodici i nekim od niza uloga jednog tate… Kada dete postane svesno porodice, odmah postaje jedan aktivni posmatrač. Tiho i nenametljivo posmatra ponašanje roditelja, upija atmosferu, postaje svesno uloga mame i tate i polako se poistvećuje imitiranjem svog okruženja…

Specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista psihijatrije razvojnog doba Onivač Ordinacije, sa više od 30 godina iskustva u radu sa osobama sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima. Učestvovala u značajnim projektima na području rada s decom i odraslima s teškoćama u razvoju. Svoj privatni i profesionalni život posvetila je radu s decom i mladima s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.
Preporučujemo vam...
Dete sve razume ali ne govori
Dete sve razume ali ne govori?
Dete sve razume ali ne govori, ne tako retko možemo čuti od roditelja. Može li ova tvrdnja da bude tačna? Dete sve razume ali ne govori – Kada će dete progovoriti prve reči? Prve reči javljaju se između jedanaestog i trinaestog meseca života deteta. Obično su dvosložne, kratke reči koje…
Kreativna mama Lea Lilić
Kreativna mama Lea Lilić autorka knjige Prvi bebin meni
Kreativna mama Lea Lilić je diplomirani menadžer bezbednosti. Majka je trogodišnje ćerke Maše i supruga gospodina Darka. Kreativna mama Lea Lilić Lea je autor knjige koja je nedavno izašla iz štampe – Prvi bebin meni. Ovu knjigu plasirala je u elektronskoj formi i od mladih mama je više nego prihvaćena.…