Prenatalna Muzička Komunikacija

Prenatalna muzicka komunikacija

Prenatalna muzička komunikacija – VELIKO DA! Primena muzike u trudnoći ima za cilj uspostavljanja i održavanja bolje komunikacije između majke i bebe.

Prenatalna muzička komunikacija

Tokom trudnoće, žena prolazi kroz jedan od najvažnijih perioda. Počinje se stvarati  jedno novo biće – život. Slušajući određeni muzički komad i/ili pevajući bebi majka je u mogućnosti da prenese jaku poruku. Na taj način oni mogu dvosmerno da komuniciraju, rastući zajedno u harmoniji. Nije li muzika sjajan način da kroz nju podelite svoju ljubav sa vašom još nerođenom bebicom? Slušanje posebno odabrane muzike predstavlja zajedničko iskustvo koje delite obostrano.

Prenatalna muzicka komunikacija
Pevaj mi pesmu laku još u stomaku!

Povezanost mame i bebe kroz muziku

Izlaganje bebe muzici ne predstavlja samo delenje vaše (muzičke)  preferencije sa bebom već omogućuje i bebi da koristi muziku kao način konekcije sa svojom mamom.

Šta su studije utvrdile

Bebice koje su bile izložene muzici pre rođenja, a i posle rođenja, uspešnije se razvijaju i rastu, one su generalno mirnije, regulisanije, bolje spavaju, poseduju veliki stepen imaginacije, znatiželjnije su … Studije su pokazale da majke koje su svirale, pevale ili pak čitale priče svojim bebicama još u stomaku osećale su jaču emotivnu vezu, takođe su bile manje sklone postnatalnoj depresiji u poređenju sa majkama koje nisu koristile bilo kakav vid prenatalne stimulacije. Zaključujemo da muzika može svakako da pomogne u stvaranju prelepog povezujućeg iskustva, smanjuje stres tokom trudnoće, ali i da stimuliše ravoj bebinog mozga, poboljša san….

Prenatalna muzicka komunikacija
I beba će uživati u zvucima muzike!

Definišimo – šta je muzikoterapija

Muzikoterapija predstavlja skup tehnika koje se primenjuju od najranijeg detinjstva do duboke starosti, u dijagnostici, terapiji, prevenciji, specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. Primenjiva je i kod zdravih osoba, dece i odraslih, u cilju podsticanja razvoja i prevencije. Tehnike muzikoterapije koriste zvuk koji može i ne mora biti muzika, a može da se  sprovodi   individualno i u grupi, u bolničkim i van bolničkim uslovima. Primenjuju je edukovani i posebno trenirani  muzikoteraputi. (Udruženje muzikoterapeta Srbije  ).

Muzika može mnogo

Muzika takođe ima snagu da podseti, evocira, inspiriše. Bilo kako bilo, muzika je jezik koji komunicira bez reči i možda baš ta definicija najbolje opisuje esenciju muzikoterapeutskog pristupa na trudnoću i prenatalni period.

Posle osnovnih studija upisuje četvorogodišnju edukaciju iz muzikoterapije u Beogradu. Pripada prvoj generaciji edukanata ovog modaliteta na našim prostorima.
Preporučujemo vam...