Vitamin D od rođenja do 3. godine deteta

Vitamin D od rođenja do 3. godine deteta

Vitamin D od rođenja do 3. godine je od posebne važnosti. Vitamin D je liposolubilni vitamin koji je neophodan za regulisanje metabolizma kalcijuma u organizmu. Neophodan je za resorpciju kalcijuma iz digestivnog trakta, ali i za ugradnju kalcijuma u kosti i zube. Važan vitamin još od uzrasta novorođenčete i na dalje u razvoju deteta.

Suplementacija – vitamin D i dete

Kalcijum daje čvrstinu kostima, ali je važan i za normalno funkcionisanje skoro svih organa, a naročito srca, mišića, nerava. Kod odojčadi koje su na ishrani majčinim mlekom zbog slabog prelaska vitamina D iz majčinih rezervi u mleko, a u cilju prevencije rahitisa, preporučuje se suplementacija odojčadi vitaminom D u dozi od 10 mikrograma i to od 15. dana života pa sve do navršenih godinu dana.

Deficit vitamina D se često sreće kod trudnica i žena koje doje, a naročito kod žena na restriktivnom režimu ishrane kao što je veganski način ishrane, i kod onih žena sa ograničenom izloženosti UV zracima. Prelazak vitamin D iz majke u mleko je veoma slabo zbog čega se, u cilju prevencije rahitisa kod odojčadi, preporučuje suplementacija odojčadi vitaminom D.

Vitamin D i nakon navršenih godinu dana deteta

Pedijatri će preporučiti suplementaciju vitaminom D i nakon ovog perioda, najčešće tokom zimskih meseci, ali i tokom cele druge i treće godine života.

vitamin D
Raznovrsna ishrana bogata vitaminom D

Imunitet i vitamin D

Većina ćelija imunog sistema ima receptor za vitamin D i mogu da pravilno sprovode svoju funkciju ukoliko ga ima u dovoljnoj količini u organizmu. Sa druge strane, snižen nivo ovog vitamina dovodi do razvoja infekcija, autoimunih ili malignih bolesti. Zato se većina pedijatra slaže da njegovu primenu treba produžiti do druge godine.  Sa eventualnim pauzama u letnjim mesecima. Preporučena doza vitamina D kod beba je 400 IJ, samostalno ili u kombinaciji sa vitaminom K  prva tri meseca života bebe.

vitamin D
Mlečni proizvodi su često obogaćeni vitaminom D – za decu!

Namirnice najbolji izvori vitamina D za decu

Za vitamin D najbolji izvor su: ulje jetre riba, punomasni mlečni proizvodi, masne ribe (losos, tuna, sardina), kao i proizvodi obogaćeni vitaminom D (mleko).

vitamin D
Suplementacija vitaminom D često je preporučena.

Riba na trpezi

Mišićno tkivo ribe sadrži i prirodne akntioksidanse, kao što je tokoferol (vitamin E). Riblja jetra, iz koje se dobija riblje ulje, sadrži značaje količine vitamina A i D i smatra se prirodnim koncentratom ovih vitamina. U mesu ribe prisutne su i značajne količine vitamina B grupe.

Sa uvodjenjem nemlečne hrane, deca treba da imaju raznovrsnu i adekvatnu ishranu.

Radi na katedri za ishranu i hemiju hrane Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet. Autor ili koautor više stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima.
Preporučujemo vam...