15 korisnih fraza u komunikaciji sa decom

15 korisnih fraza u komunikaciji sa decom

Bilo bi idealno kada bi zaista samo 15 korisnih fraza u komunikaciji sa decom moglo da reši sve naše probleme u odgoju. Ipak, vaspitanje je slojevito, i podrazumeva mnogo više lične osvešćenosti o vlastitom ponašanju, nego što to većina misli. Ali, 15 korisnih fraza će pomoći!

Osvestite način na koji razgovarate sa detetom

To je prvi temelj za formiranje jezika, vokabulara, odnosa, načina, uverenja i vrednosti. Napustite stereotip da je “dete malo, pa ne razume.”

Deca upijaju ton, ferkvenciju i način na koji im se obraćamo. Zato je komunikacija ključ. Promeni sebe i gledaj kako se pozitivno menja tvoje dete.

15 korisnih fraza – umesto često pogrešno formulisanih reči

„Ne! Paziiiii!!!“zamenite sa: „Molim te, budi pažljiv, seti se šta smo pričali o sigurnosti.“

„Prestani da se dereš! Ućuti više!“zamenite sa: „Molim te govori tiše.“ Ili „Ako želiš ovako sjajno da pevaš glasno, molim te idi u svoju sobu.“

„Pet puta ti kažem! Uradi više!zamenite sa: „Da li želiš sama da se obuješ ili želiš moju pomoć?“ „Hoćeš sam da uđeš u sedište ili želiš da te ja smestim?“

„Sram te bilo!“ „Trebalo bi da znaš kako se ponaša!“zamenite sa: „Šta možeš da uradiš sledeći put da se ovo ne bi ponovilo? Jesi li nešto naučio iz ove greške?“

15 korisnih fraza u komunikaciji sa decom

„Polazi, odmah!“zamenite sa: „Vreme je da krenemo za desetak minuta. Hoćeš još malo da se poigraš, pa krećemo…“

„Nema više kupovine igračaka! Nema para!“zamenite sa: „Da li želiš da ovo stavimo na listu tvojih rođendanskih ili novogodišnjih želja?

„Prestani da kmeziš i kukaš!“zamenite sa: „Hajde da zajedno brojimo do pet, udahnemo i brzo izdahnemo, a onda možeš da kažeš šta želiš.“

„Ne trči!“zamenite sa: „Hodaj.“

„Ne udaraj se!“zamenite sa: „Molim te budi nežniji/nežnija.“

„Ne bacaj svoje igračke!“zamenite sa: „Molim te složi svoje stvari gde im je mesto.“

„Ne razgovaraj tako sa mnom!“zamenite sa: „Zamolila bih te da mi se obraćaš pristojno i koristiš lepe reči.“

15 korisnih fraza u komunikaciji sa decom

„Ne lupaj vratima!“zamenite sa: „ Molim te lakše zatvaraj vrata, bez jakog zvuka.“

„Ne prekidaj me dok govorim!“ zamenite sa: „Molim te sačekaj da završim sa onim što želim da kažem, pa će doći tvoj red.“

„Smiri se!“zamenite sa: „Kako mogu da ti pomognem?“

„E, sad je dosta!“zamenite sa: „Da li želiš jedan zagrljaj?“

15 korisnih fraza u komunikaciji sa decom

Najvažnija je ljubav i doslednost

Ono što je važno jeste da pošaljete poruku da volite svoje dete čak i ako je nevaljalo, ali da ne podržavate njegovo ponašanje. To su dve potpuno različite stvari. Možete kritikovati detetovo ponašanje, ne i njegovu ličnost, kako jednog dana dete ne bi odraslo u nesigurnog  pojedinca koji svoju ličnu vrednost želi da potvrdi isključivo kroz priznanje roditelja, partnera, prijatelja, bez mogućnosti da samostalno reši problem, ili kontinuirano tražeći u drugima potvrdu da je ono što radi ili misli, ispravno.

Kreator pravca ličnog razvoja “Bez šećera“. Završila je Kognitivno-bihejvioralni koučing, Generativni koučing i Neuro-Lingvističko programiranje.
Preporučujemo vam...