Dr sci. med. Anđelka Lazarević

Profesor strukovnih studija
U svojoj bogatoj karijeri najviše pažnje posvetila je lekovitom bilju i narodnoj medicini.