Ivana Dragičević Master dipl. defektolog surdolog i terapeut terapijskog hranjenja

Master dipl. defektolog surdolog terapeut terapijskog hranjenja
Kao surdolog radi sa decom kod koje je već dijagnostikovano oštećenje sluha na razvoju govora.