Ivana Dragičević

Master dipl. defektolog surdolog i terapeut terapijskog hranjenja. Kao surdolog radi sa decom kod koje je već dijagnostikovano oštećenje sluha na razvoju govora.