Prof.dr Ivanka Miletić Dr sci Zoran Pavlović

Profesor Emeritus, bromatology. Profesor emeritus je redovni profesor u penziji, koji se posebno istakao svojim naučnim radom, stekao međunarodnu reputaciju i postigao rezultate u nastavno-naučnom radu u oblasti za koju je izabran.
Koliko dnevno trudnica treba da unese mlečnih proizvoda, mleka, kiselog mleka, sira

Mleko i mlečni proizvodi su dragoceni u ishrani trudnice

Mleko i mlečni proizvodi su dragoceni u ishrani trudnice.Kakve su zvanične preporuke za trudnicu? Koliko dnevno treba da budu zastupljeni  mlečni proizvodi u ishrani (mleko i fermentisani mlečni proizvodi)? Zašto su trudnicama u ishrani dragoceni mleko i mlečni proizvodi? Mleko, jogurt i kiselo mleko imaju sličan sadržaj makro i mikronutrijenata,…