Dr spec. Nevenka Matijević Pedijatar

Pedijatar
Bavi promocijom zdravlja i zdravih stilova života u svom dugogodišnjem radnom iskustvu sa decom i roditeljima kao pedijatar.