Kako se Računaju Plodni Dani?

0

Izračunavanje plodnih dana može koristiti kada planirate trudnoću. Da imate orijentaciju kada su vam plodni dani. To je i nesigurna metoda kontracepcije.

Imajte u vidu da svaki ciklus nema ovulaciju). Ne bismo vam preporučili da izračunavanje plodnih dana koristite kao kontracepciju.

Plodni dani, kako se računaju plodni dani (3)

Koji su to plodni dani?

Plodni dani su dani u toku menstrualnog ciklusa žene kada postoji veća verovatnoća da može da dodje do trudnoće. Većina misli da je to jedan kratak period od samo nekoliko dana i da je u sredini izmedju dva ciklusa.

Nesigurna metoda kontracepcije

Izračunavanje plodnih dana često spada u jedan od metoda kontracepcije. Danas postoje sredstva i metode kontracepcije. Nekada kada nije bilo sredstava za kontracepciju mogle su da se koriste samo metode računanja plodnih dana. U metode kontracepcije još spadaju i metod merenja bazalne temperature. I metod prekinutog snošaja. Inače metode kontracepcije, gde spada i računanje plodnih dana su nesugurni vidovi kontracepcije. Danas ih ne preporučujemo  jer ima mnogo sigurnijih i pouzdanijih sredstava za kontracepciju.  To su kondom, spirala, tablete i drugo.

Kako se računaju plodni dani?

Ima mnogo parova koji to i danas koriste. Dosta često se devojke i žene raspituju kod ginekologa u ordinaciji kako se računaju plodni dani.  Nisu sigurne da li dobro računaju. Pravilno računanje plodnih dana se izvodi na osnovu menstrualnog kalendara u trajanju od godinu i po dana unazad.  Na njemu piše na koliko dana dolazi svaki ciklus. Period od jednog do drugo ciklusa se računa od prvog dana jednog ciklus.  Sve do prvog dana prethodnog ciklusa.  Na primer 29.januar a prethodni ciklus 01.januara, onda je to na 29 dana.

Plodni dani, kako se računaju plodni dani (2)

U toku jedne ipo godine

Potrebno je izračunati izmedju svih meseci u godini i po dana na koliko dolaze ciklusi.  Tako da uglavnom imamo različite brojeve koji su blizu jedni drugih. Retke su žene koje imaju na tačano isti broj dana ciklus. Uglavnom se kreće od 24-33dana. Ali svako treba pojedinačno za sebe da izračuna na koliko najmanje i koliko najviše dana dobija cikluse i upiše te brojeve.

 

 

Primer za izračunavanje plodnih dana

Mi ćemo da uzmemo primer od 24-33 dana kako bi Vam pokazali kako se određuju plodni dani. Od manjeg broja, u našem slučaju 24 dana se oduzima broj 20 (to je fiksni broj) , i dobićemo broj 4. A od većeg broja, u našem slučaju 33 se oduzima broj 10 (to je takođe fiksni broj), i dobićemo broj 23. To znači da u našem slučaju plodni dani su od 4.dana ciklusa do 23. dana ciklusa, što je veliki interval dana.

Ranije se drugačije računalo. Dobijao se interval od otprilike 7 dana. Pokazalo se da se dosta trudnoća desi pre i posle tog intervala i došlo je do promene u izračunavanju.

Samo u slučaju da osoba dobija na tačno isti broj dana, primer 28, kada oduzmemo broj 20 i broj 10 dobijamo da su plodni dani od 8. do 18. dana ciklusa i u tom slučaju je to interval od samo 10 dana.

Važno : 

Ipored ovakvog izračunavanja može doći do trudnoće i van perioda plodnih dana. Naš savet je da metod računanja plodnih dana nikako ne koristite kao vid kontracepcije. Možete ga eventuralno koristiti kada planirate trudnoću, da imate orijentaciju kada su Vam plodni dani. Ali ni svaki ciklus nema ovulaciju i nije moguće da dodje do trudnoće. Svakako je korisna informacija da znate kako se izračunavaju plodni dani.  A još važnija, da nisu siguran vid kontracepcije.

Share.

About Author

Comments are closed.