Znaci mogućeg kašnjenja u razvoju deteta do 5 godina

Znaci mogućeg kašnjenja u razvoju deteta

Znaci mogućeg kašnjenja u razvoju deteta do 5 godina roditeljima pomažu da se obrate stručnjacima.  Svako dete razvija se na  individualni i jedinstven način. Nemoguće je tačno predvideti kada i kako će usavršiti neku pojedinačnu veštinu.

Važno je sagledati detetov celokupni razvoj?

Dete ima svoj tempo; u  nekom trenutku može da prednjači u odnosu na vršnjake u jednoj oblasti, ali istovremeno može da kasni u drugoj. Važno je sagledati detetov celokupni razvoj i ponašanje i obezbediti mu uslove koji stimulišu njegov/njen razvoj i napredak.

Znaci mogućeg kašnjenja u razvoju deteta

Važno je reagovati blagovremeno

Pedijatar će znati kom stručnjaku će vas uputiti, da pomogne detetu i stimuliše razvoj, ukoliko se utvrdi kašnjenje u razvoju,  koji treba da je u skladu sa uzrastom deteta. Što pre se krene sa radom sa detetom, bolji su rezultati!

Koji su znaci mogućeg kašnjenja u razvoju deteta?

Udruženje Pedijatara u SAD smatra da je potrebno konsultovati svog pedijatra, ako dete pokazuje neki od sledećih znakova mogućeg kašnjenja u razvojuu ovom uzrastu ( 4-5 godina):

– pokazuje izuzetno plašljivo ponašanje
– pokazuje izuzetno agresivno ponašanje
– nije u stanju da se odvoji od roditelja bez većeg otpora
– ne može da se usredsredi na bilo koju pojedinačnu aktivnost duže od pet minuta
– pokazuje mali interes za igranje s drugom decom
– ne raguje na druge ljude, ili reaguje samo površno
– retko koristi fantaziju ili imitacije u igri
– čini se nesretno i tužno mnogo vremena
– izbegava drugu decu i odrasle

Znaci mogućeg kašnjenja u razvoju deteta

– ne izražava široku paletu emocija
– ima problema u jelu, spavanju i korišćenju toaleta
– izgleda neobično pasivno
– ne razume  naredbe, u kojima se koristi predlog za mesto (“stavi šoljicu na sto”, “uzmi loptu ispod kauča”)
– ne može tačno da kaže ime i prezime
– ne koristi množinu ili prošlost (prošlo vreme) ispravno
– ne razgovara o svojim dnevnim aktivnostima i iskustvima
– ne može da izgradi kulu od šest do osam blokova
– čini se da nespretno drži olovku
– ima problema sa skidanjem/svlačenjem odeće
– ne može samostalno da opere zube
– ne može da opere i osuši ruke

Znaci moguceg kasnjenja u razvoju deteta

Deca u ovom uzrastu znaju čemu služi kašika, lutka, jakna i mogu bez problema da Vam daju odgovore a rečenica je uveliko složena i može da sadrži i do 20 slogova.

Dugogodišnji šef Neonatološkog odeljenja u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zvezdara“. Član je Republičke komisije za podršku dojenja, porodične i razvojne nege novorođenčeta.
Preporučujemo vam...