Kreativno druženje sa decom kao terapijski proces i 1 vežba

Kreativno druženje sa decom

Sadržaj

Kreativno druženje sa decom je uvek dobrodošlo, napravi prostor za novu perspektivu, i našu i dečiju. Naiđu periodi kada se zbunimo kao roditelji.

Svo iskustvo i znanja koja imamo i za kojim posežemo ne pomažu nam. Osećamo da smo istrošili i ideje iz rukava. Da li nam je još nešto preostalo?

Kreativno druženje sa decom – integrativno fraktalno crtanje

Postoji jedan metod crtanja, integrativno fraktalno crtanje, koje spade u kreativno, podržavajuće, inspirativno, pa i terapijsko crtanje. Za decu i roditelje, iznad svega, zabavno i neobično.

Neobično je, jer se crta, sve što se dešava na papiru, zatvorenim očima. Za decu to bude veoma neobično i pobudi im veliku pažnju. Metod podrazumeva da se povlače po papiru različite linije u svim pravcima i da nastane mreža sa mnoštvom različitih polja, koju nazivamo fraktalna mreža.

Kreativno druženje sa decom

Šta znači fraktal?

Taj pojam se prevodi kao razlomljen, slomljen, a odnosi se na pojavu da je deo celine isto što i celina. Tako da crtajući zatvorenim očima, mi iz naše celovitosti u ukupnosti izdvajamo na papir jedan deo nas, koji ima ista svojstva kao i celina.

Crtajući i bojeći tako nacrtane mreže, imamo priliku da aktiviramo mnoge procese u nama, ali i kod dece.

Na primer, postoji program prema kojem se crtanjem reguliše impulsivnost kod dece, strahovi, nizak nivo samopouzdanja ili se radi na poboljšanju koncentracija. Crtaju i boje deca i roditelji, zajedno ili individualno.

Ta aktivnost, povezivanja u kreativnom procesu deteta i roditelja, inicira mnogo dobrobiti za njihov odnos, kao i za određena stanja na kojima se radi, a koja smo prethodno naveli.

Ovaj način crtanja, koje je još poznato i kao spontano crtanje, daje mogućnost da se podrže dečiji talenti, potencijali, poboljšaju odnosi u porodici.

Kreativno druženje sa decom

Istraživanja kažu – bolja je koncentracija kod dece

Rađeni su eksperimenti u školama, u kojima su učenici crtali na ovaj način na početku časa, iz dana u dan, i pokazalo se da deca imaju napretka u dužini koncentracije.

Pravilo da se nacrta 21 crtež

Ako se prisetimo da su boje prajezik sveta i da snažno utiču na čoveka, onda nam postaje još jasnije zašto se linijama i bojama može poboljšati mnogo toga i kod nas i kod našeg deteta. Ako znamo da neuronauka ukazuje da je potrebno 21 dan da bi se formirala neka nova navika, ili da bismo staru naviku razgradili, onda postaje još jasnije zašto se u ovoj metodi crtanja pojavljuje pravilo da se nacrta 21 crtež. Na ovaj način snažno definišemo željenu promenu ili aktiviramo nameravano stanje.

Mnogi pojedinci su prošli kroz ovaj program, roditelji i deca, i ono što je od velike važnosti je da jednom naučeno može se neprestano primenjivati u različitim situacijama, postaje naša veština sa kojom raspolažemo.

Kreativno druženje sa decom

Jedna vežba iz programa koja  podržava odnose u porodici

Ovom prilikom predlažemo jednu od vežbi iz programa da primenite sa svojom decom. Crtanje  zajedničke mreže. Roditelj nacrta jednu oblu liniju i traži od deteta da tu liniju pretvori u nešto kao što je lopta, veliki talas, kocku, krug, dugačak put.. Onda dete preda drugom članu porodice da pretvori u nešto drugo i tako redom dok svi ne nacrtaju po svom izboru neki oblik. Roditelj daje uputstvo da crtaju gde žele, preko linija, gore-dole, u raznim pravcima. Završen crtež posmatraju, daju svoje utiske, a potom svi boje. Ovo je crtež koji podržava odnose u porodici.

Proces crtanja i bojenja utiče na bliskost, sigurnost, povezanost među članovima porodice. Kroz ovakvo druženje sa našom decom mi gradimo nove kvalitete u našim odnosima. Međusobnu osetljivost, empatiju, kreativni pristup pri rešavanju problema. A iznad svega, u ovome ima tako mnogo opuštanja i uživanja.

Kreativno druženje sa decom

Kaže se da su najdelotvorniji alati ujedno i najjednostavniji, nema razloga da ih ne uvodimo u naše živote.

Program za decu i roditelje pod nazivom “Škola za roditelje – integrativni fraktalni porodični crtež” realizuje se u Školi integrativne fraktalnosti “Iskon”.

Promo članak

avatar
Bavi se savetodavnim radom sa roditeljima dece do 7 godina, objavila značajan broj stručnih radova, Osnivač i predavač i art terapeut u “Iskon”.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Esensa DevitinD3k1
Gasimenti
Esensa Propomint
Femibion
Femibion 1 i 2
Femibion 1 i 2
Femibion
Femibion 2
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Ishrana tokom menstrualnog ciklusa i uticaj 4 važna hormona

Roditeljstvo nekad i sad

Greške u vaspitavanju deteta – Ako budeš dobar…

Kako hipotonus utiče na razvoj govora – Iskustvo logopeda

Preporučujemo vam...

Kad kažemo roditeljstvo nekad i sad ne moramo da idemo mnogo daleko u prošlost kako bismo uočili bitne razlike. Dovoljno je da uporedimo period kad smo mi bili deca i...

Greške u vaspitavanju deteta su česte. Koliko puta smo čuli ovu roditeljsku “vaspitnu” poštapalicu. Ako budeš dobar mama/tata će ti kupiti to što voliš … Ako ne budeš dobar …...

Da li hipotonus kod beba utiče na razvoj govora, pitaju mnogi roditelji. Ne treba zanemariti da je govor motorna veština. U produkciju govora su uključeni mišići usana, jezika, obraza, vilice....

Ako se pitate šta prethodi govoru deteta, to su dve važne sposobnosti. Dok pratimo razvoj govora deteta treba da znamo šta ovaj proces podrazumeva i šta možemo očekivati. Pored drugih...