Lactobacillus rhamnosus HN001 u prevenciji atopije i alergijskih bolesti deteta

Lactobacillus rhamnosus HN001

Lactobacillus rhamnosus HN001 u prevenciji atopije i alergijskih bolesti deteta, potvrđen je u mnogim studijama. Ovaj soj je jedan od retkih sojeva koji pokazuju višestruke efekte, na metaboličko stanje majke, njeno mentalno blagostanje i imunitet i zdravlje deteta.

Lactobacillus rhamnosus HN001 u prevenciji atopije i alergijskih bolesti još u trudnoći

Crevna mikrobiota majke, tokom trudnoće, ima snažan uticaj na mikrobiotu deteta i sledstveno na njegov imunitet. Smatra se da maternalno-fetalna transmisija mikroba tokom trudnoće (in utero kolonizacija) može imati značajan uticaj na razvoj imuniteta, nervnog sistema, ponašanja i metabolizma deteta. Takođe, ulogu imaju imaju i antibiotska terapija majke, porođajni put, tip hranjenja novorođenčeta (dojenje ili mlečna formula), kupanje, dodir sa majčinom kožom, kao i primena inkubatora, mehaničke ventilacije, invazivne centralne linije, ishrana kroz kateter…

Lactobacillus rhamnosus HN001
Probiotici jačaju imunitet mame i bebe tokom trudnoće.

Različite studije ukazuju da faktori sredine tokom prenatalnog perioda mogu modifikovati gensku ekspresiju i osetljivost na različite alergijske bolesti putem epigenetske modifikacije. Utvrđeno je da primena soja  L. rhamnosus HN001 tokom trudnoće i perioda dojenja ima pozitivno dejstvo u prevenciji atopije i alergijskih bolesti dece, pomoću dva mehanizma delovanja.

Lactobacillus rhamnosus HN001
Atopijski dermatitis se najčešće javlja u periodu od trećeg meseca do prve godine života.

2 mehanizma delovanja L. rhamnosus HN001

Prvi mehanizam je poboljšavanje funkcije crevne barijere, a drugi je uticaj na imunski sistem, čime se obezbeđuje bolji balans Th1/Th2 odgovora.

Pokazano je da je kod trudnica koje su tokom trudnoće uzimale L. rhamnosus HN001 povećan nivo imuno markera IFN-ɣ u arterijskoj krvi, što utiče na stimulaciju Th1 i smanjenje Th2 imunskog odgovora deteta. Efekat predominacije Th1 odgovora ima ulogu u prevenciji nastanka atopijskih promena kod dece, jer je utvrđeno da osobe sa atopijskim promenama obično imaju niže nivoe Th1 citokina.

Očuvanje zdravlja majke i deteta

Upotreba probiotika u trudnoći je sve značajnija zbog izuzetne važnosti očuvanja zdravlјa i majke i deteta. Pokazano je da L. rhamnosus HN001 podržava mnoge aspekte zdravlјa i dobrobiti žene.

Lactobacillus rhamnosus HN001
Prevencija ekcema kod beba počinje još u trudnoći, prvo treba da ojačamo imunitet.

Ovaj soj je opsežno ispitivan kod trudnica, gde je pokazao sigurnost i efikasnost. L. rhamnosus HN001 je jedan od retkih sojeva koji pokazuju višestruke efekte, na metaboličko stanje majke, njeno mentalno blagostanje i imunitet i zdravlje deteta.

Lactobacillus rhamnosus HN001
Gravidon A Jedini sadrži probiotik – Lactobacillus Rhamnosus HN001, koji ima višestruko korisno dejstvo na zdravlje mame i bebe.

Gravidon A za trudnice i dojilje sa 12 vitamina, 9 minerala, najnovijom generacijom folata, đumbiromi probiotikom, osmišljena je da pokrije skoro sve potrebe u ishrani koje ovaj izazovni period nudi. Dodatak đumbira smanjuje mučnine, vraća energiju i podiže imunitet. Dodatna suplementacija probioticima pokazala se uspešnom kod podizanja imuniteta budućih mama i njihovih beba, kao i kod prevencije atopijskog dermatitisa i zdravstvenih tegoba u koje nas tokom života ovaj problem može uvesti. Naučna istraživanja o uticaju probiotika na precenciju ekcema.

Poznato je da je dobro balansirana mikroflora u crevima ključ zdravlja i da doprinosi jačanju imuniteta. Takođe je ustanovljeno da se crevna flora značajno menja tokom trudnoće. Crevni mikrobiom žene koja se nalazi u trećem trimestru trudnoće ima sličnu aktivnost kao mikrobiom osobe sa prekomernom telesnom težinom.

Treba znati i to da majka ima glavnu ulogu u razvoju zdrave crevne flore bebe, a time i njenog imuniteta.

Ispitivanja su pokazala da primena Lactobacillus Rhamnosus HN001:

–  Reguliše crevnu resorpciju i smanjuje mogućnost gojaznosti

–  Smanjuje rizik od pojave gestacionog dijabetesa kod trudnica

– Smanjuje rizik od pojave postporođajne depresije

– Smanjuje rizik od razvoja atopijskog dermatitisa kod novorođene dece za 50%

–  Smanjuje broj novorođene dece sa preteranom telesnom težinom

– Smanjuje rizik od gojaznosti u kasnijim fazama života deteta

PROMO ČLANAK

Preporučujemo vam...
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze trušnih mišića
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze trušnih mišića može biti dobro pomoćno sredstvo. Primenjuje se u prvoj fazi rešavanja problema dijastaze. Dijastaza trbušnih mišića Dijastaza (razdvojenost) pravog trbušnog mišića predstavlja normalnu pojavu u trudnoći. Ona se dešava kako beba raste. Na taj način se proširuje prostor za rast bebe. Nakon porođaja razdvojenost…
Prirodno lečenje ureaplazme
Prirodno lečenje ureaplazme je preporučeno pored antibiotika
Zašto je prirodno lečenje ureaplazme preporučeno pored antibiotika? Upotreba antibiotika je neophodna. Ali poželjno je u lečenju vaginalnih bakterijskih infekcija uključiti i prirodne preparate na biljnoj bazi. Prirodno lečenje ureaplazme Koja je uloga eteričnih ulјa aromatičnih bilјaka sa antibakterijskim, antifungalnim, antivirusnim i citotoksičnim svojstvima? Vaša terapija kod prirodnog lečenja ureaplazme…