Efekti primene soja Lactobacillus rhamnosus HN001 tokom trudnoće

Efekti primene soja Lactobacillus rhamnosus HN001 tokom trudnoće

Efekti primene soja Lactobacillus rhamnosus HN001 tokom trudnoće, na zdravlje trudnice i bebe su značajni.

Koji su efekti primene soja Lactobacillus rhamnosus HN001 tokom trudnoće?

Pre više od sto godina, Ilija Mečnikov, ruski naučnik, dobitnik Nobelove nagrade, profesor na Pasterovom institutu u Parizu, postavio je prvi postulat o mlečno-kiselinskim bakterijama “koje imaju pozitivan uticaj na zdravlje i omogućavaju dugovečnost”.

Lactobacillus sp. i Bifidobacterium sp. su najzastupljenije vrste mlečno-kiselinskih bakterija koje imaju ulogu probiotika. Svetska zdravstvena organizacija definiše da su probiotici živi mikroorganizmi, koji dati u odgovarajućoj količini, korisno utiču na zdravlje domaćina.

Efekti primene soja Lactobacillus rhamnosus HN001 tokom trudnoće

Među njima, Lactobacillus rhamnosus se posebno izdvaja kao najviše proučavana i ispitivana vrsta u kliničkim studijama, za koju postoji najveći broj podataka o efektivnosti.  Efektivnost Lactobacillus rhamnosus se svrstava u grupu 1A, što znači da postoje činjenice sa statistički značajnim rezultatima dobijenim kontrolisanim eksperimentom.

Imunomodulatorna svojstva

Unutar vrste Lactobacillus rhamnosus, neki sojevi pokazuju različita imunomodulatorna svojstva, koja mogu vršiti modifikaciju ili prevenciju infektivnih i neinfektivnih stanja. Jedan od takvih sojeva je Lactobacillus rhamnosus HN001, za koji je u više studija pokazano, da ima pozitivno imunomodulatorno dejstvo prilikom primene u periodu trudnoće i posle porođaja.

Lactobacillus rhamnosus HN001 u prevenciji gestacijskog dijabetesa

Trudnoća predstavlja poseban zdravstveni entitet, s obzirom na višestruke promene koje nastaju tokom nje. Crevni mikrobiom, koji obuhvata sve prisutne mikroorganizme,  njihov genom i uslove životne sredine, se značajno menja u periodu od prvog do trećegtrimestra trudnoće.

Smatra se da je crevni mikrobiom žene u trećem trimestru trudnoće najsličniji mikrobiomu osobe sa prekomernom telesnom težinom. Pored toga, stil života u razvijenim zemljama koji podrazumeva obilje i visoku dostupnost hrane vodi do rastućeg problema sa gojaznošću i udruženim oboljenjima, kao što je gestacijski diajabetes melitus. Smanjenje diverziteta mikrobiote u gastro-interstinalnom traktu, koje se dešava sa odmicanjem trudnoće, može da uzrokuje inflamaciju unutar creva i promene u permeabilnosti, apsorpciji, čuvanju i korišćenju šećera i masti iz hrane. Na taj način dolazi do povećanja količine masnog tkiva, povećanja nivoa glukoze u krvi i povećanja cirkulišućih proinflamatornih citokina.

Efekti primene soja Lactobacillus rhamnosus HN001 tokom trudnoće

Ovo stanje, slično dijabetesu, se primećuje u kasnijim fazama svih zdravih trudnoća i smatra se da doprinosi maksimalnom prenosu hranljivih materija fetusu. U slučaju nedovoljnog kapaciteta beta ćelija pankreasa trudnice da izluče dovoljne količine insulina, dolazi do porasta nivoa glukoze u krvi i pojave gestacijskog dijabetesa. Za prevenciju gestacijskog dijabetesa preporučuju  se različite metode kao što su dijeta, gubitak težine i vežbanje, ali često one nisu dovoljno uspešne.

Nekoliko naučnih studija je pokazalo da primena probiotika, posebno soja Lactobacillus rhamnosus HN001, može da normalizuje crevnu resorpciju, kao i da povoljno utiče na metabolizam glukoze, povećanu osetljivost na insulin i na smanjenje  inflamacije u crevima, što povoljno utiče na prevenciju nastanka gestacijskog dijabetesa. Smatra se da Lactobacillus rhamnosus HN001 može da deluje na snižavanje nivoa konjugovanih žučnih soli, što utiče na regulaciju glukoze u krvi tokom trudnoće.

Lactobacillus rhamnosus HN001 u prevenciji postporođajne depresije

Postporođajna depresija predstavlja značajan zdravstveni i sociološki problem jer utiče na sposobnost majke da brine o novorođenčetu, kao i na celokupan kvalitet njenog života i dnevnu rutinu.

Efekti primene soja Lactobacillus rhamnosus HN001 tokom trudnoće

Takođe, postporođajna depresija majke može prouzrokovati dugotrajne efekte na kognitivni razvoj deteta, njegovo socijalno-emotivno i zdravstveno stanje. Značajan broj studija ukazuje na postojanje veze između mikrobiote creva i hemijskih procesa u mozgu preko dvosmernih puteva, koji uključuju imunski i neuroendokrini sistem, hipotalamus, nadbubrežne žlezde, masne kiseline kratkih lanaca, triptofan, simpatikus i parasimpatikus, vagus i enterični nervni sistem.

Pokazano je da korišćenje probiotika koji sadrži soj L. rhamnosus HN001 tokom trudnoće i posle porođaja smanjuje učestalost pojave simptoma postporođajne depresije i anksioznosti. Međutim, ovaj efekat se ne može generalizovati na sve sojeve probiotskih bakterija i do sada je utvrđen samo kod soja L. rhamnosus HN001. Pretpostavlja se da postoji širok spektar dejstva primene L. rhamnosus HN001 na centralni nervni sistem, kao što su promene u sastavu mikroflore, imuna inaktivacija, aktivacija vagusa, uticaj na metabolizam triptofana i hormone creva kao i lučenje neuroaktivnih supstancija.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Završila je medicinski fakultet, specijalizaciju iz mikrobiologije sa parazitologijom i poslediplomske studije iz kliničke i eksperimentalne bakteriologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Stekla je naučno-istraživačko zvanje naučnog saradnika Univerziteta u Beogradu. Autor je velikog broja stručnih radova iz oblasti mikrobiologije i imunologije. Učestvovala u projektima SZO i Instituta Torlak u oblastima proizvodnje i kontrole vakcina, medicinskih sredstava i dijetetskih preparata. Radi u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd u Odseku za sanitarnu mikrobiologiju, gde se bavi ispitivanjem kvaliteta vode, hrane, uzoraka iz spoljašnje sredine i dijetetskih preparata.
Preporučujemo vam...
25 Nedelja trudnoće
25 Nedelja trudnoće – Prava ste trudnica!
25 Nedelja trudnoće, počeo je sedmi lunarni mesec trudnoće (prva nedelja). Drugi trimestar trudnoće se uskoro završava, prava ste trudnica (vaš stomak je vrlo uočljiv).Kako se razvija beba u 25 nedelja trudnoće?Plod je dugačak 34-35 centimetara i težak 650-700 grama.Sada se usled razvoja centralnog nervnog sistema kod ploda formira sklonost…
Šta je ljubav? – 3 koraka do ljubavi
Šta je ljubav? Većina veruje da zna šta je ljubav no, da li je uzrok svih patnji zapravo nerazumevanje ovog pojma, čije tumačenje i nije toliko apstraktno i individualno, koliko mislimo…Šta je ljubav – Može li se ljubav definisati?Iako bi većina volela da se pozove na uverenje kako je ljubav…
Ishrana bebe 12 meseci - Sedmodnevni jelovnik i recepti
Ishrana bebe 12 meseci – Sedmodnevni jelovnik i recepti
Ishrana bebe 12 meseci je raznovrsna, beba jede većinu toga što je na porodičnoj trpezi. Krajem prve godine deci, pored termički obrađenog, počnite da dajete i manje količine svežeg povrća, koje od druge godine treba da bude još značajnije zastupljeno u ishrani. Do godinu dana bebama se ne soli hrana!Ishrana…