Pregledi u Drugom Trimestru Trudnoće

Pregledi u Drugom Trimestru Trudnoće

Pregledi u drugom trimestru trudnoće koji su svakako preporučeni (tzv.obavezni) i oni koje bi preporučili kao dobru kontrolu vašeg zdravlja.

Pregledi u Drugom Trimestru Trudnoće

Svakako preporučeni pregledi u periodu drugog trimestra  trudnoće su:

  • laboratorijske analize: kompletna krvna slika, šećer, ukupni proteini, serumsko gvožđe, i celokupni urin (ako je potrebno i urinokultura),
  • Rh antitela ako je trudnice Rh negativna a suprug Rh pozitivan,
  • UZ-ni pregledi, dva do tri u toku ovog trimestra ili ako ginekolog smatra i češće, prati se UZ-no napredovanje trudnoće,
  • sistematski ginekološki pregled ako nije rađen unazad više od godinu dana (obuhvata kolposkopiju, papanikolau bris, vaginalni sekret),
  • merenje krvnog pritiska i telesne mase jednom mesečno ako je nalaz normalan, po potrebi i češće,
  • kod trudnica starijih od 35 godina radi se rana amniocenteza (RAc), uzima se plodova voda i radi se analiza hromozoma ploda, zbog povećanog rizika za Daunov sindrom. Metoda spada u invazivnu perinatalnu dijagnostiku i nosi rizik za majku i plod. Takođe se radi i kod trudnica koje su imale spontane pobačaje zbog hromozomskih anomalija, ili su imale decu sa urođenim anomalijama, roditelji u čijim porodicama postoje nasledne bolesti koje se prenose genski. Radi se od 16. do 20. nedelje trudnoće,
  • kordocenteza (CC), kod trudnica kod kojih nije uspela amniocenteza, ili je double test ukazao da postoji rizik od fetalnih anomalija a nisu uradile ranu amniocentezu, ili kada ima na osnovu redovnih kontrola opravdanosti za tom invazivnom perinatalnom dijagnostikom koja takođe nosi određeni rizik po majku i plod, radi se od 21. do 24. nedelje trudnoće.

 

Pregledi u Drugom Trimestru Trudnoće

Preporučeni pregledi trudnica u drugom trimestru trudnoće, pored pregleda koji su svakako preporučeni  u ovom periodu :

  • ekspertski UZ-ni pregled koji se radi od 21. do 24. nedelje trudnoće, gde se gleda razvoj organa ploda i posebno fetalna ehokardiografija kod koje se gledaju srčane strukture, kao i veliki krvni sudovi kod srca (može biti i obavezan pregled ako je u nekoj od prethodnih trudnoća konstatovana srčana mana ploda ili dete ima srčanu manu), i može se raditi svake četiri nedelje,
  • tripl test – skrining drugog trimestra trudnoće kod kojeg se tri fetalna markera određuju putem krvi majke: AFP, beta HCG i estriol (E3), ili još obuhvatniji, radi se od 16. do 18. nedelje trudnoće,
  • kvadripl test gde se pored tri navedena fetalna markera još određuje i inhibin A, radi se od 16. do 18. nedelje trudnoće.
Specijalista ginekologije i akušerstva. Radi UZ-nu dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu, UZ-ni pregled dojki, završila je kurs iz citologije i citodijagnostike.
Preporučujemo vam...