Šta je Double test, kombinovani skrining?

Double test

Double test spada u kombinovane biohemijske testove, u kome se kombinuju podaci dobijeni ultrazvučnim pregledom i parametri koji se određuju iz krvi trudnice.

Double test je kombinovani skrining

Kombinovani skrining nuhalne translucencije u prvom tromesečju je neinvazivni skrining test za fetalni Daunov sindrom i trizomije 13 i 18. Prenatalno genetsko savetovanje se preporučuje zajedno sa skriningom u prvom tromesečju, ako se to zahteva. Ultrazvučni deo kombinovanog skrininga u prvom tromesečju sprovode akreditovani sonografi. Ovaj test je dostupan ženama između 11+4 i 13+6 nedelje trudnoće, najčešće u 12. nedelji gestacije.

Double test

Šta su Daunov sindrom, trizomija 13 i trizomija 18?

Daunov sindrom i trizomije 13 i 18 su hromozomski poremećaji koji uzrokuju intelektualnu  onesposobljenost i urođene mane.  Bebe sa Daunovim sindromom imaju dodatni 21. hromozom (trizomija 21), što uzrokuje intelektualnu onesposobljenost i razne zdravstvene probleme koji uključuju srce, digestivni trakt i/ili druge organske sisteme.

Trizomija 18 (sa dodatnim 18. hromozomom) i trizomijom 13 (sa dodatnim 13. hromozomom) su teži poremećaji koji uzrokuju duboku intelektualnu onesposobljenost i teške urođene defekte u mnogim sistemima organa. Nekoliko beba sa trizomijom 13 ili 18 preživi više od nekoliko meseci. Svako može imati bebu sa ovim hromozomskim abnormalnostima, ali šansa se povećava sa godinama majke.

Šta mi kombinovani skrining u prvom trimestru može reći o mojoj trudnoći?

Kombinovani skrining u prvom tromesečju nije dijagnostički test, što znači da Vam ne može reći da li Vaša beba ima Daunov sindrom, trizomiju 13 ili trizomiju 18. Umesto toga, skrining pruža verovatnoću da beba ima Daunov sindrom, trizomiju 13 ili trizomiju 18.

Double test

Ova verovatnoća, ili šansa, zasniva se na tri kriterijuma: Vašim godinama, podacima dobijenim ultrazvukom ikrvnom analizom. Rezultati skrininga mogu ili upozoriti Vas i Vašeg lekara da je Vaša beba pod povećanim rizikom za jedan od ovih hromozomskih poremećaja ili uveriti da je Vaša beba pod manjim rizikom od ovih stanja.

Koji parametri dobijeni pregledom ultrazvuka su bitni za Dabl test?

  • CRL – dužina ploda , od glave do trtice,
  • NT (nuhalna translucenca) predstavlja tečnost koja se nakuplja ispod kože na zadnjem delu vrata fetusa tokom prvog trimestra trudnoće. Debljina NT povećana je kod fetusa sa hromozomskim abnormalnostima.
  • Prisustvo nosne kosti (kod fetusa sa anomalijama formira se kasnije).

Šta se određuje iz krvi trudnice?

  • Free beta HCG – humani horioni gonadotropin
  • PAPPA (pregnancy-associated plasma protein A)

Koji podaci su potrebni za Dabl test?

  • godine starosti majke,
  • broj fetusa (blizanačka trudnoća),
  • telesna težina majke,
  • da li je trudnoća postignuta veštačkom oplodnjom,
  • navike i zdravstveno stanje trudnice (da li je trudnica pušač, dijabetičar i sl.).

Double test

Da li je potrebna priprema trudnice za izvođenje Dabl testa?

Nije potrebna priprema trudnice pre odlaska u laboratoriju za vađenje krvi. Pre laboratorijskih analiza radi se ultrazvučni pregled. Poželjno je da se ultrazvučni pregled i laboratorijske analize rade istog dana, s obzirom da je u pitanju kombinovani test. Prihvataju se rezultati laboratorijskih analiza urađeni u roku od 48h nakon ultrazvučnog pregleda.

Šta mogu da očekujem tokom kombinovanog skrininga u prvom tromesečju?

Ovaj skrining uključuje ultrazvuk i analizu krvi majke.  Ultrazvuk će potvrditi koliko je napredovala Vaša trudnoća. Pored toga, biće izvršeno merenje tečnosti ispod kože duž zadnjeg dela vrata Vaše bebe, nazvano nuhalna translucencija (NT). Ultrazvuk će takođe pokušati da utvrdi da li je nosna kost Vaše bebe prisutna. Uzorak krvi majke se koristi za analizu tri hemikalije koje se zovu slobodni beta-humani horionski gonadotropin (hCG), protein plazme-A povezan sa trudnoćom (PAPP-A) i alpa-fetoprotein (AFP), koji se nalazi u krvi svih trudnica.

Double test

U nekim trudnoćama, kada beba ima Daunov sindrom, trizomiju 13 ili trizomiju 18, postoji višak tečnosti iza bebinog vrata, i/ili rezultati hCG, AFP i PAPP-A su viši ili niži od proseka. Dok bebina nosna kost može biti odsutna u nekim trudnoćama sa hromozomskom abnormalnošću, većina beba sa ovim nalazom je normalna. Kombinovanjem Vašeg rizika u vezi sa uzrastom sa merenjem NT, podacima o nosnoj kosti i krvnom analizom dobijate jednu cifru rizika za Daunov sindrom i jednu cifru rizika za trizomiju 13 ili trizomiju 18. Vaš akušer će dobiti Vaše rezultate skrininga od NTD laboratorija za otprilike nedelju dana .

Koliko je tačan double test?

Pošto je ovo skrining test, pozitivan rezultat (koji pokazuje povećan rizik) ne znači da Vaša beba ima problem, samo da su dalji dijagnostički testovi opcije koje treba da razmotrite.

Takođe, negativan ili normalan rezultat (onaj koji pokazuje smanjeni rizik) ne znači da beba neće imati hromozomsku abnormalnost.

Stopa otkrivanja skrininga u prvom tromesečju je približno 96 procenata za trudnoće u kojima beba ima Daunov sindrom i nešto je veća za trudnoće sa trizomijom 13 ili trizomijom 18.

Ultrazvuk nuhalne translucencije može da se uradi bez krvnog pregleda, ali je stopa otkrivanja smanjena. na oko 70 odsto. Ovaj test nije dizajniran da pruži informacije o mogućnosti drugih hromozomskih stanja, ali ima ograničenu korist za skrining za neke druge genetske sindrome,

Ako rezultati dabl testa, koji se radi od 12. do 14. nedjelje trudnoće, pokažu mogućnost prisustva neke od hromozomskih anomalija, tada lekar trudnicu često upućuje na tripl test, koji se izvodi od 15. do 20. nedjelje trudnoće.

Double test

Ako imate dodatnih pitanja, kontaktirajte svog ginekologa. Ova informacija je osmišljena kao obrazovna pomoć za javnost. Nudi aktuelne informacije i mišljenja u vezi sa zdravljem žena. Nije zamišljeno kao izjava o standardu

Specijalista ginekologije i akušerstva Radi u Porodilištu Opšte bolnice „Sveti Luka“ u Smederevu. Učesnik brojnih stručnih skupova.
Preporučujemo vam...
Nutritivni kvasac
Nutritivni kvasac, šta sadrži i kako se koristi?
Nutritivni kvasac je zbog svojih nutritivnih benefita i bogatstva vitamina B12 postao sve više popularan. Sve češće je zastupljen u ishrani svih populacionih grupa (trudnice, deca, mame u periodu oporavka od porođaja…). Posebno je dragocen u veganskoj i vegeterijanskoj ishrani. Koje su zdravstvene prednosti korišćenja nutritivnog kvasca a kada treba…
Dete tokom razvoda roditelja
Dete tokom razvoda roditelja – 2 Najvažnija koraka
Dete tokom razvoda roditelja prolazi značajnu promenu u životu. Roditelsjki savez je nastao nakon partnerskog saveza, kao plod partnerskog saveza ili kao ishod istog. Šta nam u stvari to govori? Sve što karakteriše partnerski savez boji i roditeljski. Opšte poznato je da kvalitetni partnerski odnosi uveliko doprinose dobrobiti dece u…