Muzika i Beba

Muzika i beba

Muzika i beba su u bliskoj vezi! Beba je stigla, vi ste postali roditelji i želeli biste da nastavite čarobno, muzičko, putovanje i kroz njega ostvarite dublju komunikaciju. Muzika je značajna još u prenatalnom periodu za bebe. Ukoliko svesno uključimo muziku u našu svakodnevicu  dublje ćemo komunicirati i povezati se  sa bebom. Bebe reaguju, uče i osećaju kroz muzičku stimulaciju dok su još u stomaku!

Muzika i Beba

Da li znate da su bebe već muzički opremljene?

Vaši otkucaji srca, disanje, hodanje imaju zajedničku karakteristiku – ritam. Kada na to dodamo zvukove vaših unutrašnjih organa, vaš ili tatin glas, zvukove iz spoljne sredine (doduše u malo izmenjenom kvalitetu), dobijemo ceo orkestar i naravno preduslov za pomenutu muzičku opremljenost.

Muzika i Beba

Mnoge studije su potvrdile iznenađujuće aspekte ranog muzičkog kapaciteta kod beba. Beba razlikuje elemente kao što su ritam, visina i melodija. Razvijajući ove elemente, bebe koriste svoja znanja i na taj način uče o svetu koji ih okružuje. Postoje i dokazi da bebe više vole muziku od govora, kao i da najviše vole majčin glas i njeno pevanje, pre negoli direktan govor.

Prisutnost te komunikacijske muzikalnosti može biti divan način da obe strane izraze i razmene informacije, te prenesu i razumeju emocionalne poruke i stanja, što predstavlja fundament između ostalog i u jačanju vezivanja.

Muzika i beba – emocionalna sigurnost i stvaranje bliskosti

Podsetimo da većina roditelja instinktivno pruža puno pažnje i osećajnosti svojim bebama kako bi im, između ostalog, obezbedili emocionalnu sigurnost. Stoga možemo reći da roditelj nosi vrlo važnu ulogu tzv. emocionalnog trenera, koja od njega zahteva raznorazna dovijanja, razumevanje signala koje beba šalje, odgovaranje na te signale, emocionalnu regulaciju. Drugim rečima, (u)poznavanje svoje bebe.

Muzika i Beba

Kada bismo udružili muziku, odnos roditelj – beba i ranu komunikaciju dobijamo jedan divan program pod imenom Musical baby bonding autorke Orly Zalel UK/Izrael.

Više godina za redom ovaj program je dostupan i našima mamama i bebama zahvaljujući muzikoterapeutkinji Milijani Majstorović Kožul koja je sertifikovani Musical Baby bonding instruktor i koja kroz posebno prilagođene muzičke aktivnosti podučava i ohrabruje mame da pevaju, sviraju i plešu sa svojim bebicama još od prvih meseci.

Višestruki značaj muzike za bebu

Muzika podstiče auditivnu percepciju, odnosno veštinu slušanja  kod dece, deca mogu naučiti o obrascima ponašanja.  Muzika potstiče pažnju, pamćenje i učenje i time se razvijaju intelektualne funkcije. Muzika direktno utiče na unutrašnje sisteme zadovoljstva.  Izražava nijanse emotivnog života za koje ne postoje reči. Za potpunu korist od muzike, bebe treba da budu aktivne, treba da  pljeskaju ručicama i igraju zajedno sa melodijama.

Kada se deca igraju sa muzičkim  instrumentima, istražuju uzroke i efekte. Oni vide da pritiskanje tastera (ili udarac o bubanj, duvanje u flautu..) proizvodi  zvuk. Nauče da obraćaju pažnju na promene zvuka, uočavajući da određeni tasteri zvuče dublje od drugih. Istraživanje muzičkih instrumenata takođe pomaže deci da saznaju kako različiti instrumenti rade i zvuke koje stvaraju. Tako se usmerava pažnja, poboljšava održavanje pažnje i koncentracije, diferencijacija pokreta mišića prstiju i šake i samim tim fina motorika.

Koju muziku voli beba

Najbolja muzička biblioteka za vaše dete obuhvata široku raznolikost – kombinaciju žanrova, od dečijih pesmica, preko klasične muzike, pesama iz vaše kulture i one širom sveta, kao i muziku koju Vi volite. Bebe najbolje smiruje Mocart i uopšte klasična muzika. Ne zaboravite, Vaš glas je najlepša muzika za vašu bebu, pevajte joj!

Posle osnovnih studija upisuje četvorogodišnju edukaciju iz muzikoterapije u Beogradu. Pripada prvoj generaciji edukanata ovog modaliteta na našim prostorima.
Preporučujemo vam...
Prirodno lečenje ureaplazme
Prirodno lečenje ureaplazme je preporučeno pored antibiotika
Zašto je prirodno lečenje ureaplazme preporučeno pored antibiotika? Upotreba antibiotika je neophodna. Ali poželjno je u lečenju vaginalnih bakterijskih infekcija uključiti i prirodne preparate na biljnoj bazi. Prirodno lečenje ureaplazme Koja je uloga eteričnih ulјa aromatičnih bilјaka sa antibakterijskim, antifungalnim, antivirusnim i citotoksičnim svojstvima? Vaša terapija kod prirodnog lečenja ureaplazme…